FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

FH står for ”Fagbevægelsens Hovedorganisation”, og er den største faglige hovedorganisation i Danmark. FH repræsenterer en bred sammenslutning af diverse faglige organisationer og foreninger på arbejdsmarkedet med tilsammen 1,3 millioner medlemmer. FH har således fokus på at udvikle og forbedre det danske arbejdsmarked for alle lønmodtagere.

Medlemsorganisationer

FH er en paraplyorganisation, som dækker over 65 forskellige medlemsorganisationer med i alt 1,3 millioner medlemmer. De fleste medlemmer har ofte en uddannelse på en teknisk skole, en handelsskole eller en professionsskole, men der også mange medlemmer med en kort uddannelse eller ingen uddannelse. Du finder ikke mange højtuddannede i FH, da de oftest hører til under Akademikerne, som er en af de andre hovedorganisationer i Danmark.

Eksempler på nogle af de 64 medlemsorganisationer hos Fagbevægelsens Hovedorganisation er 3F, BUPL, Dansk Metal, HK, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund m.fl. Dermed repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation et stort tværfagligt fælleskab af diverse forbund, a-kasser, interesse- og fagforeninger, som alle har det til fælles, at de er faglige organisationer. Hvis du er medlem af en af FH’s 65 medlemsorganisationer, så er FH med til at forbedre- og sikre dine vilkår på arbejdsmarkedet i Danmark.

fh logo
Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.

FH’s historie

Fagbevægelsens Hovedorganisation blev dannet i 2018 af daværende hovedorganisationer FTF og LO, som officielt fusionerede til FH d. 1. januar 2019. Det var en historisk begivenhed at to hovedorganisationer fusionerede og dermed dannede den største hovedorganisation i Danmark nogensinde. 

FH’s Værdier

På den stiftende kongres i april 2018 blev FH’s 10 værdier udformet. De 10 værdier fungerer som hovedorganisationens politiske værdisæt. Det vil sige retningslinjer for hvordan det danske arbejdsmarked bør se ud for alle lønmodtagere i Danmark.

 • Den enkelte kan selv. Sammen skaber vi mere værdi
 • Alle mennesker har lige værdi
 • Alle mennesker skaber værdi
 • Alle mennesker skal have et godt livsgrundlag
 • Alle mennesker har ret til udvikling og medbestemmelse i deres arbejdsliv
 • Alle mennesker har ret til et sundt og sikkert arbejdsliv
 • Alle skal have lige muligheder i livet
 • Alle skal tage ansvar for velfærdssamfundet
 • Alle mennesker har ret til balance mellem arbejde og familieliv
 • Alle har ret til at leve i et samfund med muligheder

Det gennemgående udgangspunkt for FH’s politiske værdisæt handler om, at alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedets fællesskab på lige fod med hinanden. 

Talerør for alle lønmodtagere

Hvorimod Akademikerne, som er en af de andre hovedorganisationer i Danmark, fokuserer på højtuddannede, så har FH fokus på at være et talerør for alle lønmodtagere i Danmark. FH indgår i-  og bistår med forhandlinger på den politiske scene i samarbejde med medlemsorganisationerne. Derfor er det vigtigt for FH at være en partipolitisk uafhængig organisation, som kan arbejde bredt politisk. På den måde kan FH varetage alle dets medlemmers arbejdsmarkedspolitiske interesser bedst muligt.

Fagbevægelsens Hovedorganisation tager både del i tredjepartsforhandlinger i Folketinget, høringer ved lovsforslag samt hjælper medlemsorganisationerne med at forhandle overenskomster. FH er også til stede på den internationale scene for at udøve indflydelse på de EU-reguleringer, der kan have betydning for lønmodtageres arbejdsvilkår. 

FH er altså et talerør for alle lønmodtagere over for politikere, offentligheden og arbejdsgivere i Danmark med et formål om at fremme alle lønmodtageres vilkår på arbejdsmarkedet. Det vil sige, hvis du er medlem af en af FH’s medlemsorganisationer, så taler FH netop din sag, når politikerne og arbejdsgiverne forhandler din løn, dine arbejdstider osv.

Arbejdsområder

FH har mange arbejdsområder, som alle handler om at forbedre og sikre lige vilkår på arbejdsmarkedet for alle danske lønmodtagere. FH arbejder for et solidarisk og fælles finansieret velfærdssamfund med tryghed på arbejdsmarkedet.

En af Fagbevægelsens Hovedorganisations vigtige opgaver er at sikre alle lønmodtagere gode løn- og arbejdsvilkår. Derfor følger FH med i samfundets tendenser ved at udarbejde analyser over bl.a. lønudvikling, danskernes holdninger, arbejdsmiljø mm. På den måde kan FH bedre bistå deres medlemsorganisationer under forhandlinger af bl.a. overenskomster. Fagbevægelsens Hovedorganisation har 9 primære indsatsområder, som de arbejder med: 

 • Klima
 • Beskæftigelse
 • Økonomi
 • Offentlig sektor
 • EU & Internationalt
 • Arbejdsmiljø
 • Løn og Ansættelse
 • Uddannelse
 • Ledelse

Under alle 9 indsatsområder har Fagbevægelsens Hovedorganisation det samme fokus, nemlig at forbedre alle lønmodtageres ret til et godt, sundt og sikkert arbejde i Danmark. Dermed er FH med til at udvikle mange vigtige aspekter af det danske arbejdsmarked, så lønmodtagerne har mulighed for at være del af et stabilt velfærdssamfund i Danmark.