Tips & Artikler

Barselsdagpenge

Økonomisk kompensation Barselsdagpenge er en økonomisk kompensation til forældre, når de ved barsel vælger at være fraværende fra arbejdsmarkedet og dermed ikke modtager løn. Retten til barselsdagpenge er sikret i Barselloven. Man kan både modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, så længe man opfylder visse krav. Et hovedkrav er, at man som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet inden sin barsel....
Læs mere

Barsel

Reglerne for barsel i Danmark står beskrevet i Barselsloven, og disse regler gælder alle danske lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Som ledig, på kontanthjælp eller dagpenge er du også dækket ind under lovgivningen og kan nyde gode rettigheder. Ingen er dårligere stillet end regelsættet i Barselsloven, men for eksempel en overenskomst kan godt give dig endnu bedre vilkår. Den første barselslovgivning gav danske kvinder fire ugers hvile efter...
Læs mere

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan man modtage, hvis man ikke er i stand til at arbejde for eksempel på grund af sygdom eller skade. Man skal dog opfylde visse krav for at kunne modtage sygedagpenge. Først og fremmest skal man inden sygefraværet have haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at man ved sygemeldingstidspunktet skal være i beskæftigelse og have været det i mindst 240 timer inden for en periode på...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?