Frie Funktionærer
Fagforening & A-Kasse

FOR FUNKTIONÆRER
Bliv medlem i Frie Funktionærer - fagforening og a-kasse.
Kun 537 kr/md.

 

Frie Funktionærer
 • Juridisk bistand
 • Lavt a-kassekontingent
 • Unik og billig lønsikring
Samlet: 537 Kr./Md.
Fagforening: 69 Kr./Md.
A-Kasse: 468 Kr./Md.
Krifa
Fagforening & A-Kasse

FOR LØNMODTAGERE
Bliv medlem i Krifa - fagforening og a-kasse.
Kun 615 kr/md.

Krifa
 • Juridisk rådgivning
 • Lønsikring
Samlet: 615 Kr./Md.
Fagforening: 139 Kr./Md.
A-Kasse: 476 Kr./Md.
Det Faglige Hus
Fagforening & A-Kasse

FOR ALLE
Bliv medlem i Det Faglige Hus - fagforening og a-kasse for.
Kun 542 kr/md.

Det Faglige Hus
 • Altid gode tilbud
 • Gratis fagforening i 3 måneder
 • Store besparelser på forsikringer
Samlet: 542 Kr./Md.
Fagforening: 69 Kr./Md.
A-Kasse: 473 Kr./Md.
Min A-kasse
A-Kasse

FOR LØNMODTAGERE
Gratis for nyuddannede og studerende

Min A-kasse
 • Danmarks bedste a-kasse
 • Højt niveau, lav pris
 • Professionel rådgivning
A-Kasse: 457 Kr./Md.
Lederne
Fagforening & A-Kasse

FOR LEDERE OG BETRODE MEDARBEJDERE
Bliv medlem i Lederne - fagforening og a-kasse.
Kun 521 kr/md.

Lederne
 • En af Danmarks billigste fagforbund
 • Fokus på ledelse
 • Rådgivning, sparring og kurser
Samlet: 521 Kr./Md.
Fagforening: 68 Kr./Md.
A-Kasse: 453 Kr./Md.
Business Danmark
Fagforening & A-Kasse

FOR LØNMODTAGERE
Bliv medlem i Business Danmark - fagforening og a-kasse
Kun 624 kr/md.

Business Danmark
 • For lønmodtagere og selvstændige
 • Juridisk rådgivning
Samlet: 624 Kr./Md.
Fagforening: 157 Kr./Md.
A-Kasse: 452 Kr./Md.
MA A-kasse
A-Kasse

A-KASSEN FOR HØJTUDDANNEDE 
Bliv medlem i MA A-kasse.
Kun 474 pr. md.
Gratis studiemedlemskab

 

MA A-kasse
 • A-kassen for højtuddannede
 • For humanister eller scient.er
 • Gratis studiemedlemskab
A-Kasse: 481 kr Kr./Md.
Virksom
Fagforening & A-Kasse

DANMARKS BILLIGSTE FAGFORENING OG A-KASSE
Danmarks største a-kasse for ledere, selvstændige og funktionærer - over 100 000 medlemmer.

Bliv medlem i Virksom - fagforening og a-kasse.
Kun 521 kr/md.

 

Virksom
 • Gratis indtægtssikring i 2 år
 • Landets laveste kontingent
 • Rådgivning i erhvervs- og personalejura
Samlet: 521 Kr./Md.
Fagforening: 172 Kr./Md.
A-Kasse: 453 Kr./Md.
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?

I Danmark findes der omkring 30 a-kasser, som kan inddeles i fire overordnede kategorier. Der er de fagligt afgrænsede for lønmodtagere og de fagligt afgrænsede, men blandede, hvilket vil sige, at de både optager lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Dertil kommer de tværfaglige for lønmodtagere og de tværfaglige for både lønmodtagere og selvstændige.

Det er frivilligt at være medlem af en a-kasse. Du kan vælge mellem at være fuldtids- eller deltidsforsikret. Som deltidsforsikret må du højst arbejde 30 timer om ugen. Det udbetalte dagpengebeløb beregnes på baggrund af din hidtidige indkomst og kan højst udgøre 815 kr. pr. dag for fuldtidsforsikrede og 543 kr. for deltidsforsikrede.

Der er forskellige kriterier, du som medlem af en a-kasse i Danmark skal opfylde for at kunne modtage dagpenge. Du er berettiget til at modtage dagpenge, når du opfylder anciennitetskravet, altså har været tilmeldt en a-kasse i et år, er tilmeldt et jobcenter som arbejdssøgende, opfylder de såkaldte beskæftigelseskrav og rådighedskrav og ikke er selvforskyldt ledig. Beskæftigelseskravet bevirker, at du som fuldtidsforsikret har indberettet mindst 1924 timer i løbet af de seneste 3 år og som deltidsforsikret 1258 timer. Rådighedskravet indebærer bl.a., at du har adresse og opholder dig i Danmark, at du søger alle de jobs, du kan varetage, og at du kan påtage dig arbejde med dags varsel. Dertil kommer deltagelse i de forskellige møder og aktiviteter, som dit lokale jobcenter indkalder til.

Relaterede artikler

Enkeltmandsvirksomhed

Om enmandsvirksomheder og fagforeninger Når du etablerer egen virksomhed, vil der være en lang række forhold, du skal tage stilling til –...
Læs mere

Kollektive overenskomster

Fagforeninger – kollektive overenskomster Mange stiller spørgsmålet, om det kan betale sig at blive medlem af en fagforening. Eftersom det ikke er...
Læs mere