studerende

Fagforening og a-kasse for studerende

Vidste du at det ofte er gratis at være medlem af en fagforening og a-kasse som studerende? Læs mere om fagforeninger og a-kasser for studerende og meld dig ind i dag for at opnå de gode tilbud. Vil du have finpudset dit CV? hjælp til at finde et studiejob? Eller tage et kursus i Microsoft og blive en Excel-haj? Se de attraktive fordele for dig som studerende.

Studerende

For alle Priser: fagforening fra 49 kr. /md., a-kasse 514 kr. /md.

Frie

  • Billig fagforening og a-kasse for alle
  • Danmarks bedste lønsikring
  • Gratis foredrag, træning i jobinterview, karrierecoaching mm.
Annoncelink
For alle Priser: fagforening 69 kr. /md., a-kasse 497 kr. /md.

Det Faglige Hus

  • Bliv medlem i både fagforening og a-kasse og få gratis fagforening i 6 måneder.
  • Rabattilbud på bil, bolig og ferie
  • Store besparelser på forsikringer
Annoncelink
Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.

Følg med som studerende

Som studerende har man under sin uddannelse rigeligt fokus på sine studier, afleveringer, praktik og eksamener, hvorfor man formentlig ikke altid også har styr på fagforening, a-kasse og dagpengeregler.

Derfor har vi samlet nogle vigtige punkter, som man bør tænke over inden man vælger fagforening og a-kasse, når man er under uddannelse. På denne side går vi igennem forskellen på a-kasse og fagforening, fagforeninger for studerende, a-kasser for studerende, regler om dagpenge, og nuværende dagpengesats som nyuddannet.

På den måde kan vi forhåbentlig sørge for, at du er bedre informeret inden du træffer det vigtige valg om hvilken a-kasse og fagforening, som netop er rigtig for dig og din uddannelse.

Hvad er forskellen på en A-kasse og en fagforening?

A-kasser og fagforeninger forveksles ofte med hinanden, men der er forskel på om du som studerende melder dig ind i en a-kasse eller en fagforening.

A-kasser handler om økonomisk sikkerhed, fordi du ved at betale et månedligt kontingent får ret til dagpenge som nyuddannet.

Fagforeninger handler derimod om juridisk sikkerhed i forbindelse med dit arbejde og studiejob. Fagforeninger kan både give dig råd og vejledning eller tilbyde dig juridisk hjælp, hvis du oplever en uoverensstemmelse med din arbejdsgiver i forbindelse med ansættelsesforhold, barsel, sygdom, opsigelse mm.

Dermed er der stor forskel på om du er meldt ind i en a-kasse eller en fagforening.

Hvis du både vil sikre dig økonomisk sikkerhed og retslig hjælp, er det derfor en god idé at melde dig ind i både en a-kasse og en fagforening. Som studerende er det ofte gratis at være medlem i en a-kasse og fagforening, hvorefter du skal betale fuldt kontingent efter endt studie.

Det er også muligt at være medlem af flere fagforeninger, hvorimod det kun er muligt at være medlem af én a-kasse.

Læs mere >>> Hvad er en fagforening?

Læs mere >>> Hvad er en a-kasse?

Fagforening for Studerende

Når man er under uddannelse, går man ofte igennem studiet med et eller flere studiejobs for at få praktisk erfaring eller tjene lidt ved siden af SU’en. Hvis man som studerende har- eller tænker på at finde et studiejob, skal i praktik eller får en elevplads under sin uddannelse, så er det en rigtig god idé at melde sig ind i en fagforening.

Fagforeninger kan hjælpe dig med uoverensstemmelser med din arbejdsgiver, hvis du for eksempel ikke får den rigtige løn eller ikke har modtaget dine feriepenge. Fagforeninger kan ofte også give dig råd og vejledning i forhold til jobsøgning og ansættelseskontrakter.

Når du skal vælge fagforening, er det en gode idé at se på hvilke medlemsfordele de forskellige fagforeninger tilbyder dig som studerende:

  • Er det gratis at være medlem i fagforeningen som studerende?
  • Kan man få vejledning til CV og jobsøgning?
  • Kan du få gode tilbud på forsikringer?
  • Er der andre attraktive medlemsfordele såsom rabatter på studiebøger, i Humac eller i Fitness.dk?

Du kan altid melde dig ind i en fagforening, der giver gode rabatter som studerende, hvorefter du senere hen kan skifte fagforening efter endt studie, hvis du ikke har lyst til at blive.

Det er også muligt at være medlem af flere fagforeninger på samme tid.

Men ligesom med a-kasser, er det en god idé at vælge en fagforening, som kan repræsentere dig bedst efter det emne, som netop du studerer. Ingeniørforeningen IDA repræsenterer for eksempel tekniske og naturvidenskabelige akademikere godt, hvorimod det Faglige Hus er en tværfaglig og upolitisk fagforening som er mere bredt favnende og gerne vil repræsentere eller studerende og lønmodtagere. 

Lige meget hvad, er det en god idé at være medlem af en fagforening, hvis du er studerende og leder efter- eller har et studiejob. 

Netværk og karriererådgivning i fagforeninger for studerende

Hvis du er studerende, kan du således drage fordel af en lang række favorable priser, alt efter hvilken fagforening du ender med at vælge.

Tag for eksempel IT-fagforeningen PROSA, hvor man tilbyder gratis medlemskab til IT-studerende uden job. Hos Teknisk Landsforbund kan du ligeledes få gratis medlemskab i studietiden samt 3 måneders gratis medlemskab, når du er færdig med at studere. Hos IDA slår man især på de fantastiske netværksmuligheder, studerende kan etablere gennem IDA’s mange fagarrangementer.

Et netværk, det kan være yderst svært at skabe på egen hånd. Dette er blot ganske få eksempler på de tilbud for studerende, der eksisterer hos fagforeningerne, og det er helt op til den enkelte, om man vil melde sig ind i en tværfaglig eller brancheorienteret fagforening.

Som studerende eller nyuddannet kan det være en rigtig klog beslutning at satse på fagforeningernes hjælp.

Ser man bort fra alle de ideologiske og prismæssige parametre, er fagforeningerne i bund og grund en rigtig god hjælp til de nyuddannede, der skal ud og forhandle deres første kontrakter på plads ude på arbejdsmarkedet. Udnyt din fagforenings ekspertise og lad dem gennemgå kontrakten for eventuelle mangler, så du ikke snyder dig selv.

Du kan også altid få fagforeningen til at bistå dig ved lønforhandlinger, løntjek, udarbejdelse af CV’er og karriererådgivning. Ét af de allervigtigste punkter er dog, at fagforeningerne også har kompetencer til at give dig juridisk hjælp. Måske snyder din arbejdsgiver dig for løn? Måske bliver du fyret på et forkert grundlag? Måske oplever du chikane på arbejdspladsen? Går sagen videre til retten, står du stærkt med en fagforening i ryggen.

Læs mere >>> Alt om fagforeninger

Læs mere >>> Bliv medlem af en fagforening

Læs mere >>> Se alle fagforeninger i Danmark

A-kasse for studerende

Du skal være medlem af en a-kasse for at modtage dagpenge som nyuddannet. Der er dog to forskellige scenarier, som afgør, hvornår du kan modtage dine dagpenge. Har du som studerende været medlem af en a-kasse i mindst ét år, så vil du have ret til at modtage dagpenge med det samme fra uddannelsen afslutning.

Har du ikke været medlem af en a-kasse under uddannelse eller dit medlemskab har varet under et år, så vil du skulle vente en måned efter uddannelsens afslutningen, inden du kan forvente at modtage dine dagpenge.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse ved uddannelsens afslutning, har du to uger til at melde dig ind i en a-kasse for at sikre dig dine dimittendrettigheder og dagpenge. I den forbindelse er det også vigtige at have helt styr på, hvornår din uddannelse betragtes som afsluttet. Skriver du et speciale, kan du opnå en forhåndsgodkendelse, og i forbindelse med eksamener vil en bestået karakter også betragtes som en afslutning.

Som før nævnt, er det kun muligt at være medlem af én a-kasse ad gangen, men du kan som studerende, ledig eller lønmodtager altid skifte a-kasse. Du skal blot sørge for at få din opsparede anciennitet med dig, når du skifter.

Er a-kassen for studerende gratis eller ej?

De fleste a-kasser har specielle tilbud til de studerende, og langt de fleste tilbyder et gratis medlemskab. Der er dog nogle a-kasser, hvor man som studerende kun bliver tilbudt 1 år gratis, hvorefter det koster penge at være medlem.

Det er derfor meget forskelligt for a-kasse til a-kasse, om medlemskab er gratis for studerende, og derfor skal du som er under uddannelse selv sørge for at få undersøgt dette forhold.

Det samme princip gælder, når du vælger fagforening. Det er forskelligt for fagforening til fagforening om det er gratis at være medlem som studerende under uddannelse. Tjek dermed priserne her eller på fagforeningens hjemmeside inden du melder dig ind.

Vælg den rigtige a-kasse som studerende

Vælger man en a-kasse med speciale inden for det område, hvor man selv har færdiggjort sin uddannelse, så vil man stå langt stærkere i jagten på at komme ud på arbejdsmarkedet. A-kasserne afholder foredrag, arrangementer og workshops, hvor du ikke bare kan få skærpet dine kompetencer yderligere, men også komme i kontakt med virksomheder, så du får en bedre forståelse af livet på arbejdsmarkedet, og hvad der skal til for at gøre en forskel.

Vælger man en fagforening eller a-kasse, som dækker mere bredt fagmæssigt, så er der en mulighed for, at man på et tidspunkt vil få mindre specifik vejledning. Der venter et langt arbejdsliv forude efter afsluttet uddannelse, hvorfor det allerede som studerende er vigtigt at tænke over hvilken a-kasse, som passer bedst til ens behov.

Der vil på sigt ikke kun være brug for dagpenge, men det rigtige netværk og de rigtige samarbejdspartnere vil være afgørende for ens hverdag.

Bliver man selvstændig på et tidspunkt, har flere a-kasser helt specielt designede udviklings- og sparringsforløb, som er uundværlige i jagten på succes. Selv som helt almindelig lønmodtager, kan der opstå konflikter eller tvivl om ansættelsesforhold. Men også når der er fuld fart på karrieren, kan det være nødvendigt med sparring for at tage det næste skridt.

Som studerende skal man derfor ikke tage let på valget af a-kasse.

Læs mere >>> Generelt om a-kasser i Danmark

Læs mere >>> a-kasser for nyuddannede

Læs mere >>> Se alle a-kasser i Danmark

Dimittendregler i a-kasser

Hvis man ønsker dagpenge som nyuddannet, så skal man have styr på de såkaldte dimittendrettigheder, og dagpengesatser, som gælder for personer, der har gennemført en uddannelse normeret til mindst 18 måneder og offentligt anerkendt. Ved offentligt anerkendt er der tale om en SU-berettiget uddannelse eller en lærlinge- eller elevuddannelse, hvilket dermed blandt andet dækker over erhvervsuddannelser og SVU-berettigede uddannelser.

Det er også et krav, at man har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for påbegyndelse af uddannelsen. Det er ikke et krav, at man har haft bopæl og ophold i Danmark under uddannelsen, men senest to uger efter uddannelsens afslutning skal man have bopæl og ophold i Danmark.

Dagpengesats som nyuddannet i 2024

Når du har færdiggjort din uddannelse, er du berettiget til en såkaldt dimittendsats, som i 2024 lyder på 14.557 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret under de første tre måneders ledighed. Herefter bliver satsen sænket til 9.705 kr. om måneden.

Hvis man er forsørger, har man ret til at modtage 16.694 kr. om måneden, mens man kun kan forvente 11.130 kr. om måneden som deltidsforsikret forsørger. Man bliver kun betragtet som forsørger, hvis der er tale om biologiske eller adopterede børn.

Læs mere >>> Dagpengesatser i 2024

A-kasse handler om mere end dagpenge som nyuddannet

Glem ikke, at en a-kasse handler om mere end udbetaling af dagpenge. Det kan man godt stirre sig blindt på efter afsluttet uddannelse. Det gælder også om at vælge en a-kasse, der kan øge ens chancer for at få et job og udvide ens netværk.

Som studerende skal man også tage hensyn til den økonomiske situation i samfundet. Hvis økonomien buldrer derudaf, vil det formentlig være nemt at komme ind på jobmarkedet, især da mange virksomheder har bestemte stillinger, som er øremærkede til de nyuddannede.

Økonomien kan dog også være ramt af faldende boligpriser, usikkerhed på aktiemarkeder og specielle forhold. Her vil virksomhederne være mere afventende, hvilket naturligvis også vil ramme de nyuddannede, som er på vej ud på arbejdsmarkedet.

At være medlem af en a-kasse og fagforening er dermed helt afgørende for at studerende og nyuddannede hurtigst muligt kan få en fod ind på arbejdsmarkedet i Danmark.