Det Faglige Hus
Fagforening & A-Kasse

FOR ALLE
Bliv medlem af Danmarks billigste fagforening og a-kasse

Det Faglige Hus
 • Gratis fagforening i 3 måneder
 • Rabattilbud på bil, bolig og ferie
 • Store besparelser på forsikringer
Samlet: 548 Kr./Md.
Fagforening: 69 Kr./Md.
A-Kasse: 479 Kr./Md.
3F
Fagforening & A-Kasse

FOR UFAGLÆRTE OG ERHVERVSUDDANNEDE LØNMODTAGERE 
Bliv medlem af Danmarks største fagforening

3F
 • Få hjælp i en af de 66 lokalafdelinger i Danmark
 • Gratis billetter til Superliga kampe
 • Gratis løntjek
Samlet: 977 Kr./Md.
Fagforening: 464 Kr./Md.
A-Kasse: 513 Kr./Md.
Ase
Fagforening & A-Kasse

FOR ALLE
Bliv medlem af en tværfaglig a-kasse og fagforening

Ase
 • Gratis online kurser
 • Rådgivning om økonomisk styring
 • Vidensportal for selvstændige og freelancere
Samlet: 572 Kr./Md.
Fagforening: 69 Kr./Md.
A-Kasse: 503 Kr./Md.
Frie
Fagforening & A-Kasse
FOR ALLE LØNMODTAGERE OG SELVSTÆNDIGE
Bliv medlem i en a-kasse og fagforening med fokus på dine interesser

 

Frie
 • Danmarks bedste lønsikring
 • Gratis foredrag og oplevelser
 • Træning i jobinterview, karrierecoaching, personprofilanalyse mm.
Samlet: 555 Kr./Md.
Fagforening: 69 Kr./Md.
A-Kasse: 486 Kr./Md.
Lederne
Fagforening & A-Kasse

FOR LEDERE OG BETROEDE MEDARBEJDERE
Bliv medlem af en fagforening og a-kasse med fokus på ledelse

Lederne
 • Juridisk hjælp inden for 24 timer
 • Netværk og sparring for ledere
 • Op til 90% i lønsikring
Samlet: 554 Kr./Md.
Fagforening: 195 Kr./Md.
A-Kasse: 469 Kr./Md.
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?

Vil man være sikker på at modtage dagpenge i en ledighedsperiode, skal man være med i en a-kasse og betale et månedligt kontingent. Det er et ufravigeligt krav. Det kræves desuden, at man enten har haft 1924 timers beskæftigelse eller har været medlem af en a-kasse i 1 år. Som dimittend fra en længerevarende uddannelse gælder der dog nogle lidt andre krav, idet man her blot skal indmelde sig seneste 14 dage efter sidste eksamen. Dagpengene udbetales månedligt ud fra faste satser, der for 2014 lyder på 815 kr. pr. dag ved en fuldtidsforsikring.

Man kan dog vælge at tegne en supplerende lønsikring. Det kan bl.a. ske gennem fagforeningerne, men også gennem banker. For de billigste løsninger betaler du under 100 kr. om måneden for at have lønsikringen.

Ved at betale ind til lønsikringen kan du i tilfælde af en uforskyldt ledighedsperiode få udbetalt en fast procentdel af din tidligere løn (typisk omkring 80-85%) oven i dagpengene i en forudbestemt periode. Det giver et noget større rådighedsbeløb. Især fagforeningerne opererer med særligt specifikke krav for lønsikringen, men det er alment gældende, at du skal være medlem af en a-kasse og have betalt ind til ordningen i mindst 9 måneder inden ledighedsperioden. Herudover stilles der bl.a. krav til lønningsniveau og antal måneder, man har været i arbejde inden for en given periode. Overvej derfor alle aspekter, inden du siger ja tak.

Lønsikring – som supplement eller alternativ til a-kassen

Lønsikring kan bruges som supplement eller alternativ til dagpenge. Her skal man naturligvis tage hensyn til ens egen økonomi og lønniveau. Fordelen ved at tegne lønsikring gennem a-kassen er, at man ikke skal sikre det beløb, som man får fra dagpengesatsen. Det er således beløbet over dagpengesatsen, der skal sikres. Anvendes lønsikring som et alternativ til en a-kasse vil det være nødvendigt at dække dagpengesatsen, hvilket vil medføre en større månedlig præmie.

Der kan også forventes store forskelle i forhold til krav, der stilles omkring udbetaling, jobsøgning og ledighedsperioder. Er man ikke medlem af en a-kasse og ønsker en alternativ lønforsikring, så vil der med stor sandsynlighed være flere krav til at få udbetalt lønsikringen.

A-kasser får støtte fra staten til udbetaling af dagpenge, mens firmaer, der specialiserer sig i lønsikring, naturligvis har egne profitopgørelser, som der skal tages hensyn til.

Der er også forskel på, hvor meget de forskellige aktører vælger at dække, men dækningsgraden ligger typisk på enten 80 pct. eller 90 pct. af lønnen. Der er hos mange mulighed for at dække 40.000 kr. om måneden over dagpengesatsen, men hos nogle udbydere af lønsikringer vil der kun være mulighed for at dække omkring 20.000 kr. over dagpengesatsen.

Det er også vigtigt at bemærke, at der for lønsikring bliver opkrævet en yderligere afgift på 1,1% i skadeforsikringsafgift, som er en afgift, der bliver afkrævet for staten.

Lønsikring – Hvor meget over dagpenge ønsker du?

For 2020 er dagpengesatsen på 19.083 kr. om måneden, og det vil være i forhold til dette beløb, at man skal vurdere behovet for lønsikring. Inden man får tegnet en lønsikring, så er det et afgørende krav, at man ikke må have kendskab til sin opsigelse.

Det vil også være nødvendigt at se på kvalifikationsperioden, som ofte svinger mellem 6 og 12 måneder. Kvalifikationsperioden er antallet af måneder, som man har været tilmeldt ordningen, før man blev ledig. Det kan have stor betydning, hvis man skal have været i arbejde i 12 måneder kontra bare 6 måneder for at få udbetalt sin lønsikring.

I nogle tilfælde ser man også på, at den ansatte selv siger op. Også her er der stor forskel på, hvordan de forskellige aktører ser på det i forhold til udbetaling af lønsikring.  På dette punkt skiller Frie sig ud i forhold til øvrige konkurrenter og udbydere af lønsikring. De tilbyder nemlig lønsikring selv i den situation, hvor man selv vælger at sige op.

Lønsikring – Hav styr på detaljerne

Selvrisiko er også en term, som man støder på i forbindelse med lønsikring. Flere aktører har en selvrisiko på 30 dage, hvilket betyder, at man først får sin lønsikring udbetalt 30 dage efter ledigheden er påbegyndt. En lønsikring uden selvrisiko koster mere, men her kan man altså være sikker på at få lønsikringen udbetalt uden at skulle vente en måned.

Priserne for lønsikring angives før skat, da der er mulighed for fradrag. Flere aktører indberetter selv beløbene, men under alle omstændigheder har du mulighed for at trække det fra i skat.

Når man skifter medlemskab hos en a-kasse, er det en nem sag at få overført sin anciennitet. Men med lønsikring skal man være mere på mærkerne, da det ikke altid er en mulighed. Det kommer an på, hvilke specielle betingelser, der er gældende i ens lønsikring. Har man tegnet lønsikring i kombination med andre forsikringsprodukter, så kan man havne i en situation, hvor man er bundet til sit forsikringsselskab og må vente med at skifte.

Lønsikring – Vær forberedt på forhandling

Dagpengeretten varer i to år hos a-kasserne, mens det er en anden sag for lønsikringer, hvor der ofte sættes en maksimal grænse for, hvor lang tid lønsikringen udbetales. Der kan også være grænser for, hvor mange ledighedsperioder, man har inden for 24 til 36 måneder. Det kan være, at man har et kort ledighedsforløb, men det betyder, at man opbruger sin ret til lønsikring. Hvis der er en grænse på 3 ledighedsforløb, så kan man måske ende med slet ikke at have mulighed for at bruge sin lønsikring.

Så det gælder naturligvis om at tage hensyn til, hvilket form for arbejde man har. Det er formentlig også noget, man kan diskutere med a-kassen eller udbyderen af lønsikring. Hvis man for eksempel ønsker at fjerne denne maksimale grænse for ledighedsforløb inden for 24 til 36 måneder, så vil der være mulighed for at forhandle omkring sådan en betingelse.

Nogle udbydere af lønsikring vil også kræve, at du tager imod de jobs, som de finder til dig. Forsikringsselskaber har ligesom a-kasserne naturligvis også en handlingsplan for den ledige i form af møder og aktiviteter. Disse genplaceringsforløb kan imidlertid været skruet helt anderledes sammen. Det gælder derfor om at få læst alle betingelser igennem, før man indgår lønsikringen. Der er plads til forhandling, men det er nødvendigt, at man på forhånd er forberedt på, hvad man ønsker, og hvad man ikke ønsker at deltage i.