Akademikernes Centralorganisation

Akademikerne er en af arbejdsmarkedets tre hovedorganisationer i Danmark. Akademikerne repræsenterer medlemsorganisationer med tilsammen 431.000 medlemmer med fokus på at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked i Danmark. Hos Akademikerne handler det altså om at forbedre højtuddannedes arbejdsvilkår, således at Danmark kan udvikle sig til at blive et endnu dygtigere videnssamfund.

Medlemsorganisationer

Akademikerne er en paraplyorganisation, som dækker over 28 faglige organisationer med i alt 464.000 medlemmer. Medlemsorganisationerne er diverse forbund, a-kasser, interesse- og fagforeninger. Alle medlemsorganisationerne er altså faglige organisationer, der repræsenterer en faglig gruppe på arbejdsmarkedet. Fælles for alle de forskellige medlemsorganisationer er, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse. Akademikerne samarbejder derfor med medlemsorganisationerne for at øge danske akademikeres indflydelse i samfundet. 

 

logo akademikerne

Akademikernes Centralorganisation tilknyttede fagforeninger

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.

 

 Eksempler på medlemsorganisationer hos Akademikerne er Djøf, Dansk Magisterforening, Pharmadanmark, Ingeniørforeningen, Lægeforeningen m.fl. Så hvis du er medlem af en af Akademikernes 28 medlemsorganisationer, vil det sige, at Akademikerne arbejder for netop dig og dine vilkår på det danske arbejdsmarked.

Akademikernes historie

Akademikerne blev dannet tilbage i 1972 som resultat af en fusion mellem Akademikernes Samarbejdsudvalg og Danske Statsembedsmænds Råd. Akademikerne blev dengang navngivet ”Akademikernes Centralorganisation”, men senere hen blev hovedorganisationens navn forkortet til kun at hedde ”Akademikerne”. Akademikernes logo indeholder dog stadig ”AC”-initialerne som hentyder til hovedorganisationens oprindelige navn fra 1972.

Talerør for højtuddannede

Akademikerne kan klassificeres som en forhandlingsorganisation, der fungerer som talerør for højtuddannede medlemmer. Det vil sige, at Akademikerne varetager medlemmers interesser i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske felt i Danmark. Derfor er Akademikerne til stede i den politiske verden i Danmark, men som hovedorganisation er Akademikerne partipolitisk uafhængig og fokuserer kun på at fremme deres medlemmers interesser.

Som hovedorganisation er Akademikerne både del af tredjepartsforhandlinger i Folketinget og høringer ved lovforslag. Akademikerne bistår også medlemsorganisationerne, når de forhandler nye overenskomster med arbejdsgiverne. På den måde er Akademikerne et talerør for medlemsorganisationerne og deres medlemmer over for politikerne, offentligheden og arbejdsgivere i Danmark med et formål om at fremme akademikeres vilkår på arbejdsmarkedet.

Akademikernes formål

Akademikernes formål er at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked, fordi at et højt uddannelsesniveau er afgørende for Danmarks vækst, udvikling og internationale konkurrencedygtighed. Derfor har akademikerne opsat de 3 nedenstående punkter, som de arbejder for at leve op til. Deres vision er:

  • At akademikerne oplever, at Akademikerne gør en positiv forskel. Akademikerne skal være resultatorienteret og synlig,
  • At være en toneangivende hovedorganisation, der er med til at sætte dagsordenen – nationalt og internationalt. Akademikerne skal være kendt og anerkendt for en troværdig ageren og en analytisk, vidensbaseret tilgang til samfundsdebatten,
  • At Akademikerne spiller en aktiv og central rolle i udviklingen af Danmark som et videnssamfund. 

Arbejdsområder

Akademikerne har mange arbejdsområder. Fælles for alle områder er et fokus på at forbedre det akademiske arbejdsmarked i Danmark.

En af hovedopgaverne er at sikre højtuddannede gode løn- og ansættelsesvilkår. Derfor bistår Akademikerne ofte medlemsorganisationerne under forhandlinger, når det gælder overenskomster for højtuddannede. Akademikerne arbejder også med at sikre et godt og attraktivt dagpengesystem for akademiske lønmodtagere. Såfremt du er medlem af en af Akademikernes 28 medlemsorganisationer, er Akademikerne altså med til at varetage dine forudsætninger i forhold til løn, ansættelsesvilkår og dagpenge.

Akademikerne publicerer også mange rapporter om arbejdsmiljøet i Danmark. På Akademikerne.dk kan du finde analyser om stress, mobning, sygefravær mm. på arbejdsmarkedet. Mange højtuddannede i Danmark oplever et psykisk belastende arbejdsmiljø, som Akademikerne aktivt arbejder for at forbedre under de politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige rammer i Danmark.

Uddannelse er også et vigtigt arbejdsområde for Akademikerne, fordi hovedorganisationen netop arbejder for at fremme den akademiske verden i Danmark og højtuddannede danskeres forudsætninger på arbejdsmarkedet. Akademikernes uddannelsespolitiske arbejde handler om at fremme vilkår og kvalitet på videregående uddannelser i Danmark. 

Forskning er også et højt prioriteret arbejdsområde hos Akademikerne. Der er et stort fokus på at opnå flere ressourcer til forskning i Danmark, for at Danmark kan være med til at udvikle ny viden og forbliver internationalt konkurrencedygtig.

Akademikerne er også til stede i internationale forhandlinger. Mange vilkår på det danske arbejdsmarked stammer fra EU-regulering, og derfor er det vigtigt for Akademikerne at have en finger med i spillet på den internationale arbejdsmarkedspolitiske scene. Akademikerne er derfor til stede, når der udvikles nye EU-initiativer, som kan få indflydelse på danske akademikeres arbejdsvilkår.

Akademikerne arbejder altså med mange forskellige områder, der både omfatter løn, arbejdsmiljø, vækst, iværksætteri og innovation, uddannelse, forskning, fokus på den internationale scene og meget mere. Dermed er Akademikerne en hovedorganisation, som konstant arbejder for at forbedre højtuddannedes vilkår på arbejdsmarkedet i Danmark, så Danmark kan være med til at gå forrest.