Ferieloven

Ferie for alle Den første danske Ferielov blev vedtaget i 1938 og gav fra start alle lønmodtagere ret til to ugers ferie. Ferieloven, som gælder i dagens Danmark, giver alle medarbejdere ret til minimum...
Læs mere

120-dages-reglen

Som dansk funktionær kan man nyde godt af de regler, som er formuleret i Funktionærloven. Denne lov blev indført i 1938 i Danmark og yder sikkerhed og tryghed for landets funktionærer, når det...
Læs mere

Fratrædelses

En tryghed i ansættelsen Fratrædelsesgodtgørelse er til for at give medarbejderen en tryghed i ansættelsen og for at beskytte den, som har været ansat i mange år på den samme arbejdsplads. En godtgørelse fungerer...
Læs mere

Feriefridage

Fem ugers betalt ferie Ifølge den danske Ferielov har alle arbejdere ret til 5 ugers betalt ferie. Takket være de danske fagforeninger, som i mange år har kæmpet for sine medlemmers ekstra omsorgsdage, har...
Læs mere

Opsigelsesvarsel

Som lønmodtager har du altid ret til at opsige din stilling og behøver ikke at opgive en grund til det, i modsætning til arbejdsgiveren. Du skal blot følge den aftalte opsigelsesvarsel, hvilket er...
Læs mere

Funktionærloven

Funktionærloven blev indført i 1938 og sikrer ansættelsesbeskyttelse for Danmarks funktionærer. Under gruppen funktionærer regnes i loven 1) handels- og kontormedhjælpere beskæftiget med køb og salg, f.eks. ejendomsmæglere, butiksassistenter og receptionister, 2) personer der arbejder...
Læs mere

Hvor længe kan du få dagpenge?

Dagpenge kan udbetales til dig, som har været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år og som er registreret som jobsøgende. Derudover skal du have arbejdet mindst 1924 løntimer som fuldtidsforsikret...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?