piggy bank 621068 960 720

Efterlønsordningen

Går du og undrer dig over, hvad efterløn egentlig består af? Her giver vi en grundig gennemgang af efterlønnen og dens fordele for dig som lønmodtager, samt krav for at kunne gå på efterløn.

Hvad er efterløn?

Efterlønnen er kort sagt en mulighed for dig til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Der gælder dog en række regler hvornår man kan gå på efterløn, afhængigt af hvornår man er født. Du betaler et månedligt beløb til din a-kasse hvis du ønsker at gå på efterløn. Efter et vis antal år, har du optjent retten til at gå på efterløn og trække dig tilbage.

Efterlønnen blev indført i 1979 for at give ældre og fysisk eller psykisk nedslidte borgere muligheden for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på pension før det officielle folkepensionsalder. Derudover blev den også indført for at give unge muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet, for at løse arbejdsløsheden blandt de unge, ved at give dem mere plads, imens de ældre kunne trække sig tilbage.

Regler og krav for efterløn

Der er en række krav du skal opfylde for at kunne gå på efterløn. Herunder finder du en liste over dem

Du kan gå på efterløn hvis du:

  • er medlem af en a-kasse
  • har nået efterlønsalderen
  • har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. Hvis du er født før 1. januar 1978 gælder andre regler
  • har ret til dagpenge når du når efterlønsalderen og stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • opfylder indkomstkravet på mindst 263.232 kr. (2024-sats) indenfor tre år
  • har indberettet værdi af din pensionsformue
  • har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller et EU/EØS-land

Du søger efterløn hos din a-kasse, og du kan ikke modtage den, hvis du allerede er på førtidspension.

Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet til 66 år, og bliver revideret hvert femte år, i takt med at den gennemsnitlige levealder for danskerne stiger.

Satser for efterlønnen i 2024

  Pr. Måned Pr. År
Fuldtidsforsikrede (91%)

18.527 kr.

222.324 kr.

Fuldtidsforsikrede (100%)

20.359 kr.

244.308 kr.

Deltidsforsikrede (91%)

12.351 kr.

148.212 kr.

Deltidsforsikrede (100%)

13.573 kr.

162.876 kr.

Du modtager den samme sats i hele din efterlønsperiode. Du kan højst modtage 90 procent af din tidligere løn, dog stadig højst det maksimale dagpengebeløb, altså 20.359 kr. pr. måned. Hvis du har tre år eller mere til folkepensionsalderen, kan du højst få et beløb, der svarer til 91 procent af højeste dagpengesats.

Dit månedlige bidrag til efterlønsordningen

Hvis du ønsker at indbetale til efterlønsordningen, vil du indbetale et bidrag svarende til 548 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 365 kr. pr. måned for deltidsforsikrede. Dette er indbetalingen for 2024, og er uafhængigt af hvilken a-kasse du er medlem af, da beløbet er fastsat af staten, ligesom eksempelvis dagpengesatsen også er.

Skattefri præmie

Hvis du fortsat arbejder, når der er højst tre år til din folkepensionsalder kan du modtage en skattefri præmie, hver gang du opfylder tre måneders fuldtidsarbejde, eller 481 timer. Dette kan du modtage op til 12 gange. Den skattefri præmie udgør 14.658 kr. som fuldtidsforsikret og 9.773 kr. som deltidsforsikret i 2024.

Udmelding af efterlønsordningen

Hvis du ønsker at udmelde dig fra at indbetale til din efterlønsordning skal du blot informere din a-kasse om dette i en skriftlig indsendelse. Du kan få bidraget tilbage igennem din a-kasse hvis du endnu ikke har gjort brug af efterlønsordningen. Dine bidrag overføres til en pensionsordning, men kan i visse tilfælde blive udbetalt kontant. Dog vil der blive betalt skat af dette kontante beløb, så det skal du tage stilling til hvad du foretrækker.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.