Efterlønsordningen

piggy bank 621068 960 720

Hvad er efterløn?

Efterlønnen er kort sagt en mulighed for dig til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Der gælder dog en række regler hvornår man kan gå på efterløn, afhængigt af hvornår man er født. Du betaler et månedligt beløb til din a-kasse hvis du ønsker at gå på efterløn. Efter et vis antal år, har du optjent retten til at gå på efterløn og trække dig tilbage.

Efterlønnen blev indført i 1979 for at give ældre og fysisk eller psykisk nedslidte borgere muligheden for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på pension før det officielle folkepensionsalder. Derudover blev den også indført for at give unge muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet, for at løse arbejdsløsheden blandt de unge, ved at give dem mere plads, imens de ældre kunne trække sig tilbage.

Regler og krav for efterløn

Der er en række krav du skal opfylde for at kunne gå på efterløn. Herunder finder du en liste over dem

Du kan gå på efterløn hvis du:

  • er medlem af en a-kasse
  • har nået efterlønsalderen
  • har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. Hvis du er født før 1. januar 1978 gælder andre regler
  • har ret til dagpenge når du når efterlønsalderen og stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • opfylder indkomstkravet på mindst 246.923 kr. (2023-sats) indenfor tre år
  • har indberettet værdi af din pensionsformue
  • har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller et EU/EØS-land

Du søger efterløn hos din a-kasse, og du kan ikke modtage den hvis du allerede er på førtidspension.

Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet til 66 år, og bliver revideret hvert femte år, i takt med at den gennemsnitlige levealder for danskerne stiger.

Satser for efterlønnen i 2023

  Pr. Måned Pr. År
Fuldtidsforsikrede (91%)

17.952 kr.

215.424 kr.

Fuldtidsforsikrede (100%)

19.728 kr.

236.736 kr.

Deltidsforsikrede (91%)

11.968 kr.

143.616 kr.

Deltidsforsikrede (100%)

13.152 kr.

157.842 kr.

Du modtager den samme sats i hele din efterlønsperiode. Du kan højst modtage 90 procent af din tidligere løn, dog stadig højst det maksimale dagpengebeløb, altså 19.351 kr. pr. måned. Hvis du har tre år eller mere til folkepensionsalderen, kan du højst få et beløb, der svarer til 91 procent af højeste dagpengesats.

Dit månedlige bidrag til efterlønsordningen

Hvis du ønsker at indbetale til efterlønsordningen, vil du indbetale et bidrag svarende til 531 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 354 kr. pr. måned for deltidsforsikrede. Dette er indbetalingen for 2023, og er uafhængigt af hvilken a-kasse du er medlem af, da beløbet er fastsat af staten, ligesom eksempelvis dagpengesatsen også er.

Skattefri præmie

Hvis du fortsat arbejder når der er højst tre år til din folkepensionsalder kan du modtage en skattefri præmie hver gang du opfylder tre måneders fuldtidsarbejde, eller 481 timer. Dette kan du modtage op til 12 gange. Den skattefri præmie udgør 14.204 kr. som fuldtidsforsikret og 9.469 kr. som deltidsforsikret.

Udmelding af efterlønsordningen

Hvis du ønsker at udmelde dig fra at indbetale til din efterlønsordning skal du blot informere din a-kasse om dette i en skriftlig indsendelse. Du kan få bidraget tilbage igennem din a-kasse hvis du endnu ikke har gjort brug af efterlønsordningen. Dine bidrag overføres til en pensionsordning, men kan i visse tilfælde blive udbetalt kontant. Dog vil der blive betalt skat af dette kontante beløb, så det skal du tage stilling til hvad du foretrækker.

Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse.  Hav...
Læs mere

Fradrag ved Fagforening og A-kasse

Fagforeninger og a-kasser - Priser Et medlemskab af fagforeningen kan for nogen virke some en overflødig, og i nogle tilfælde dyr, økonomisk post. Priserne på de danske fagforeninger varierer betydeligt, med de billigste på under 70 kr. om måneden, til de dyreste der lyder på...
Læs mere

Førtidspension

Hvad er førtidspension? Som navnet indebærer er førtidspension groft sagt den mulighed for at gå på pension før tid, altså før den almindelige folkepensionsalder. Er du ikke i stand til at varetage dit arbejde, hverken under almindelige vilkår eller fleksjob kan din kommune bevilge dig førtidspension. Her...
Læs mere

Kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp? Kontanthjælp er en offentlig ydelse der tillader dig at beholde en indkomst under ledighed på samme måde som dagpenge gør. Forskellen på de to er dog at kontanthjælp er en ydelse der bliver udbetalt af staten, i modsætning til dagpengene som går...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?