Jobrettet Uddannelse

journal 2850091 340

Hvad er jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse er et tilbud og en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede der har de færrest faglige kompetencer. Tillbuddet er til for at de borgere der kæmper med at komme i arbejde kan øge deres faglige kompetencer med det håb om at det kan lede dem i job og gøre dem mere attraktive og konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet.

Hvem kan modtage jobrettet uddannelse og hvordan fungerer det?

Det er ikke alle og enhver der har ret til jobrettet uddannelse, men en specifik gruppe jobsøgende.

Forløbet for jobrettet uddannelse varer i seks uger inden for række erhverv. Det er kun ufaglærte, faglærte ledige, samt ledige med en kort videregående uddannelse der også har en erhvervsfaglig uddannelse. Retten til at modtage jobrettet uddannelse opnås efter fem ugers ledighed.

Hvis du har en længere videregående uddannelse, eksempelvis en bachelor eller kandidat kan du ikke søge om jobrettet uddannelse

De ledige inden for denne målgruppe har løbende mulighed for at tilmelde sig blandt en lang række kurser inden for en specifik erhvervsgruppe. Kurserne fremgår af en landsdækkende positivliste for de seks ugers jobrettet uddannelse.

Det er jobcenteret der betaler for gebyrerne og priser for dit kursus og deltagelse. Der kan dog opstå andre gebyrer, såsam eksamensbeviser, lægeattester mm. som jobcenteret ikke dækker. Her vil du selv skulle betale, dog modtager du stadigvæk din fulde dagpengeydelse.

Hvis du skal deltage i et kursus som er mere end 120 kilometer fra din bopæl kan du søge tilskud hos jobcenteret til kost og logi imens du deltager i kurset.

Positivlisten

Positivlisten er en landsdækkende liste udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet, der viser hvilker kurser og fag der er tilgængelige for de ledige. Listen tager udgangspunkt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel, samt enkelte moduler fra akademiuddannelser. Den nuværende liste gælder fra 14. marts 2022 - 28. februar 2023.

Der findes en bred vifte af kurser inden for en række erhvervsgrupper. Når du som ledig først har søgt og er blevet godkendt et kursus i en specifik erhvervsgruppe, kan du frit søge kurser inden for samme erhvervsgruppe. Til gengæld kan du ikke søge kurser inden for andre erhvervsgrupper når du først er blevet godkendt.

Kurserne er udvalgt af ministerierne til at udvikle faglige kompetencer hos dig som kursist, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Desuden skal de have et bestemt jobfokus og kunne opkvalificere til en bestemt jobfunktion.

Du kan søge et væld af forskellige kurser indenfor følgende erhvervsgrupper, såfremt at du er inden for målgruppen som tilbuddet er målrettet til:

 • Bygge og Anlæg
 • Sundhed, Omsorg og Pleje
 • Pædagogik, Socialt og Kirkeligt Arbejde
 • Akademisk Arbejde
 • Hotel, Restauration, Køkken, Kantine, Bageri og Slagteri
 • It og Teleteknik
 • Kontor, Administration, Regnskab og Finans
 • Ledelse
 • Salg, Indkøb og Markedsføring
 • Jern, Metal og Auto
 • Industriel Produktion
 • Landbrug, Skovbrug, Gartneri, Fiskeri og Dyrepleje
 • Rengøring, Ejendomsservice og Renovation
 • Transport, Post, Lager- og Maskinførerarbejde
 • Træ, Møbel, Glas og Keramik
 • Tekstil og Beklædning

Til dig som ledig

Hvis du ønsker at søge om jobrettet uddannelse skal du henvende dig til dit lokale jobcenter eller din a-kasse som vil være behjælpelig i forhold til vejledning om dine muligheder.

Særligt for dagpengemodtagere

Du skal deltage i og afslutte kurserne inden for en periode på 9 måneder hvis du er over 25 år gammel. Er du i stedet under 25 skal du afslutte kurset inden for 6 måneder. Det er desuden din a-kasse der træffer afgørelsen om du har ret til jobrettet uddannelse eller ej.

Hvis der er kurser der varer mere end seks uger kan a-kassen kun godkende forløbet, såfremt at jobcentret har tilkendegivet sin villighed til at bevilge kurserne der varer udover seks uger, da disse skal yde økonomisk tilskud til afholdelse af disse. Med andre ord er det ikke alle og enhver der kan melde sig til et hvilket som helst kursus med en hvilken som helst varighed. Det er en individuel vurdering fra både dit jobcenter og din a-kasse der skal til før at det kan lade sig gøre.

Man får selvfølgelig stadig sin fulde dagpengeydelse under kursets varighed. Når du er i jobrettet uddannelse behøver du ikke at søge job i denne periode, som man ellers skal gøre som dagpengemodtager. Dog skal du stadig have dit CV på Jobnet.dk og være tilmeldt jobcenteret, da du stadig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Særligt for fleksjobvisiterede

For fleksjobvisiterede skal kurset afholdes og færdiggøres inden for en periode på 9 måneder. Når man som fleksjobber har været i fleksjob i de seneste 9 måneder ud af samlet 18 måneder, har man igen ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Kun jobcenteret træffer beslutningen afgørelsen om retten til jobrettet uddannelse for ledige fleksjobvisiterede.

 

Sygemelding

Når du skal sygemeldes Hvis du er så uheldig at blive syg, er det vigtigt at du sørger for at få sygemeldt dig korrekt. Hvis du har et arbejde skal du sygemelde dig på den rigtige måde til din arbejdsgiver, ellers risikerer du at potentielt...
Læs mere

Fleksjob

Hvad er Fleksjob? Fleksjob er en speciel ordning og et tilbud til de personer der pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige normale vilkår. Fleksjob er et tilbud fra jobcenteret til de personer der ikke har...
Læs mere

Sådan laver du den bedste jobansøgning

Her på siden har vi lavet en artikel der kan hjælpe dig i din jobsøgning, nemlig de ting du skal vide for at lave den bedste jobansøgning der forhåbentlig kan lande dig en jobsamtale, op potentielt et arbejde. Ansøgningen er et vigtigt element når...
Læs mere

Guide til dagpenge

Dagpengesystemet kan være enormt besværligt at finde rundt i. Der er mildt sagt et hav af bestemmelser, love og krav man skal være opmærksom på. Hvis man er ny til systemet kan det også umiddelbart virke uoverskueligt at få styr på hvordan man udfylder...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?