Opsigelsesvarsel

opsigelsevarsel

Som lønmodtager har du altid ret til at opsige din stilling og behøver ikke at opgive en grund til det, i modsætning til arbejdsgiveren. Du skal blot følge den aftalte opsigelsesvarsel, hvilket er perioden, som går fra når du opsiger eller bliver afskediget fra din stilling, til du rent faktisk afslutter ansættelsen. Det er altså tiden der går, indtil du ikke skal møde op på arbejdspladsen længere, og din chef stopper med at udbetale løn. Den opsigelsesvarsel, som gælder for din specifikke stilling og arbejdsplads, står normalt beskrevet i din ansættelseskontrakt. Hvis det ikke er tilfældet, vil der forekomme en henvisning i kontrakten til en overenskomst eller til Funktionærloven, hvis du er underkastet denne. Det er obligatorisk, at en ansættelseskontrakt enten direkte eller indirekte opgiver hvilket opsigelsesvarsel, der gælder i lønmodtagerens situation. Opsigelsesvarsel skal være rimeligt, selv om det kan forhandles mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Ofte betyder det, at opsigelsesvarslet ikke må være kortere end 14 dage.

Opsigelsesvarsel kan bl.a. afhænge af, om du er funktionær eller ej. Med mindre andet er aftalt, kan en funktionær, som arbejder mere end 8 timer pr. uge, normalt opsige jobbet med en måneds varsel. Dette er i overensstemmelse med Funktionærloven og er uanset hvor længe, lønmodtageren har været ansat. Når opsigelsesvarslet er på en måned, betyder det, at arbejderens opsigelsesvarsel er resten af den måned, hvor opsigelsen foretages samt den følgende måned. Hvis du siger op den 15. oktober, afslutter du altså ansættelsen og har sidste arbejdsdag den 30. november. For arbejdere, som er på prøvetid, er opsigelsesvarslet ofte kortere. Sommetider handler det om 14 dage, men det kommer an på, hvad man har aftalt fra begyndelsen, og det står beskrevet i ansættelseskontrakten. På visse arbejdspladser kan lønmodtageren og arbejdsgiveren ind imellem komme overens om forlænget opsigelsesvarsel, f.eks. hvis der er meget travlt i en periode, og arbejdsgiveren har brug for ekstra hjælp.

Skriftlig opsigelse

Det anbefales, at en opsigelse foregår skriftligt, selv om det ikke er et krav. Med en skriftlig opsigelse undgår man nemlig diskussion om, hvorvidt opsigelsen er modtaget og eventuelle misforståelser i forbindelse med den. Vær opmærksom på, at du under opsigelsesperioden skal møde på arbejdspladsen, og at du skal respektere eventuel tavshedspligt og være loyal over for din arbejdsgiver. I forbindelse med opsigelse af en stilling bør du også undersøge, om der er nogle konkurrence- eller kundeklausuler, som du skal overholde. Det kan f.eks. dreje sig om, at du ikke må have erhvervsmæssig kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder eller ikke må tage ansættelse ved en konkurrerende virksomhed i en vis periode efter fratrædelse af stillingen.

Når du siger op fra dit arbejde, er du ikke berettiget til dagpenge fra din a-kasse med det samme. Det har at gøre med, at din a-kasse ser en opsigelse som selvforskyldt ledighed og dermed giver dig en periode med karantæne. Undersøg med din a-kasse, hvor lang karantæneperioden er, inden du kan modtage dagpenge.

Hvis en lønmodtager derimod skulle blive afskediget fra sin stilling af arbejdsgiveren, er opsigelsesvarslet typisk længere. Fristen for opsigelsen afhænger af, om arbejdspladsen er tilknyttet en overenskomst, og hvilke regler overenskomsten har bestemt. Det kan desuden afhænge af, om arbejderen er funktionær eller ej, og hvor længe lønmodtageren har været ansat. Hvis arbejdsgiveren afskediger en funktionær, som har været ansat i op til 6 måneder, er opsigelsesvarslet på en måned og ved ansættelse på mellem 6 måneder og 3 år, skal arbejdsgiveren opsige funktionæren med 3 måneders varsel. Har lønmodtageren været ansat i 3 til 6 år, er opsigelsesvarslet på 4 måneder, ved ansættelse på 6 til 9 år er det 5 måneder som gælder, og hvis arbejderen har arbejdet på arbejdspladsen i mere end 9 år, skal arbejdsgiveren give et varsel på 6 måneder.

Suspendere eller fritstille arbejderen

Ved afskedigelse kan arbejdsgiveren vælge at suspendere eller fritstille arbejderen, hvilket betyder, at lønmodtageren ikke behøver at møde op på arbejdspladsen, men i tilfælde af suspension skal stå til rådighed for arbejdsgiveren ved behov. En afskedigelse bør ske skriftligt, når den foretages af arbejdsgiveren. En sådan opsigelse bør bl.a. indeholde navn på arbejdsgiver og lønmodtager, opsigelsesvarsel og dato for den sidste arbejdsdag. Du kan finde flere oplysninger i din ansættelseskontrakt omkring opsigelsesvarslet, som gælder for lønmodtager og arbejdsgiver på netop din arbejdsplads. Du kan desuden spørge din fagforening til råds om din ansættelseskontrakt og overenskomst.

Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse.  Hav...
Læs mere

Fradrag ved Fagforening og A-kasse

Fagforeninger og a-kasser - Priser Et medlemskab af fagforeningen kan for nogen virke some en overflødig, og i nogle tilfælde dyr, økonomisk post. Priserne på de danske fagforeninger varierer betydeligt, med de billigste på under 70 kr. om måneden, til de dyreste der lyder på...
Læs mere

Førtidspension

Hvad er førtidspension? Som navnet indebærer er førtidspension groft sagt den mulighed for at gå på pension før tid, altså før den almindelige folkepensionsalder. Er du ikke i stand til at varetage dit arbejde, hverken under almindelige vilkår eller fleksjob kan din kommune bevilge dig førtidspension. Her...
Læs mere

Kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp? Kontanthjælp er en offentlig ydelse der tillader dig at beholde en indkomst under ledighed på samme måde som dagpenge gør. Forskellen på de to er dog at kontanthjælp er en ydelse der bliver udbetalt af staten, i modsætning til dagpengene som går...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?