kontanthjaelp

Kontanthjælp

Kontanthjælpen er en finurlig størrelse, og der er mange forskellige ting, man skal være klar over, hvis man ønsker at modtage kontanthjælp, og dine personlige forhold har stor påvirkning af din ret til ydelsen, såvel som beløbet. Her i artiklen kan du læse alle de relevante informationer om kontanthjælp.

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der tillader dig at beholde en indkomst under ledighed på samme måde, som dagpenge gør. Forskellen på de to er dog, at kontanthjælp er en ydelse, der bliver udbetalt af staten, i modsætning til dagpengene som går igennem din a-kasse, som du selv betaler til. Du kan modtage kontanthjælp, hvis du ender i en situation, hvor du er ude af stand til at forsørge dig selv eller din familie. Man modtager ydelsen hver måned, og man skal gå til kommunen for at ansøge. Herefter vil kommunen vurdere din ansøgning og om du er berettiget til at modtage kontanthjælp. Opfylder man kravene kan alle i princippet modtage kontanthjælp, da det er en universel velfærdsydelse. For at modtage dagpenge, skal man selv indbetale et beløb til sin a-kasse hver måned.

Hvem kan modtage kontanthjælp?

For at kunne komme i betragtning til at modtage kontanthjælp, skal man opfylde en række krav. Her finder du en liste over dem:

 • Du skal være fyldt 30 år - Er du endnu ikke 30, kan du stadig søge om kontanthjælpsydelsen, dog gælder der andre regler. Du skal  som minimum have gennemført en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse
 • Du har været igennem arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andet der betyder at du ikke har kunnet forsørge dig selv eller din familie
 • Du har ikke en ægtefælle der kan forsørge dig
 • Du er ikke modtager af andre ydelser såsom dagpenge, SU eller pension

De gældende satser for kontanthjælp

Der er mange forskellige faktorer, afhængigt af din personlige livssituation der spiller ind i forhold til hvad man kan få når man er på kontanthjælp. Her finder du et udpluk af satserne, som de ser ud i 2024:

 Kontanthjælp  Lovhenvisning  Sats
 Fyldt 30 år, forsørger  § 25, stk. 2, nr. 1 16.382 kr. pr. md.
 Fyldt 30 år, andre  § 25, stk. 2, nr. 2 12.326 kr. pr. md.
 Enlige forsørgere under 30 år  § 25, stk. 3, nr. 1 15.658 kr. pr. md.
 Forsørgere under 30 år som ikke har ret til ekstra børnetilskud  § 25, stk. 3, nr. 2 10.955 kr. pr. md.
 Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)  § 25, stk. 3, nr. 3 12.326 kr. pr. md.
 Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt  § 25, stk. 3, nr. 4 16.382 kr. pr. md.
 Under 30 år, psykisk syg, udeboende  § 25, stk. 3, nr. 5 12.326 kr. pr. md.
 25-29 år, udeboende  § 25, stk. 3, nr. 6 7.945 kr. pr. md.
 25-29 år, hjemmeboende   § 25, stk. 3, nr. 7 3.834 kr. pr. md.
 Under 25 år, udeboende  § 25, stk. 3, nr. 8 7.945 kr. pr. md.
 Under 25 år, hjemmeboende  § 25, stk. 3, nr. 9 3.834 kr. pr. md.
 Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg  § 25, stk. 4 16.382 kr. pr. md.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udover disse standardsatser, er der også en lang række andre forskellige satser til kontanthjælpen som man kan modtage afhængigt at en lang række andre forhold. Vi henviser til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside på https://bm.dk/satser/satser-for-2024/kontanthjaelp/ for at få det fulde overblik over alle de forskellige satser, men i tabellen ovenover finder du de mest relevante og de mest gængse satser.

Ligesom med alle andre former for indkomst skal man også betale skat af sin kontanthjælp, som selvfølgelig også afhænger af ens personlige skattefradragsforhold.

Kontanthjælpsloftet

I 2018 blev der også indført det såkaldte kontanthjælpsloft, der dybest set omhandler en maksimal kontanthjælpssats - et loft - som man kan modtage pr. måned, samtidig med at man også modtager andre offentlige ydelser såsom uddannelseshjælp og boligstøtte.

Formålet med kontanthjælpsloftet er at gøre det mere attraktivt at arbejde, samt at motivere kontanthjælpsmodtagere til hurtigere at finde et arbejde, når de er ledige og på kontanthjælp ved at gøre den økonomiske gevinst ved et arbejde større.

Hvordan er kontanthjælpsreglerne

Der er et stort antal regler på kontanthjælpsområdet, hvorfor det kan virke meget uoverskueligt, både i forhold til de mange forskellige satser afhængigt af din personlige situation, men også hvem der kan få hvad. Herunder finder du en liste over de mest gængse regler:

 • Selvstændig - Som udgangspunkt har du som selvstændig ingen mulighed for at få kontanthjælp - Der eksisterer dog altid visse undtagelser.

 • Unge under 30 år - Har du ikke som minimum en gymnasial- eller erhvervsfaglig uddannelse, vil du modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. 

 • Samboende - Er du samboende, men ikke gift, har din samlevers indkomst ikke nogen betydning for din kontanthjælp.

 • Formue - Du må ikke have en formue på mere end 10.000 kr. Du vil skulle bruge den inden du kan få kontanthjælp

 • Forsørger - Du modtager en højere ydelse, hvis du har børn, du skal forsørge. 

 • Boligstøtte - modtager du boligstøtte kan du muligvis blive ramt af kontanthjælpsloftet.

 • Barsel - Du modtager ikke barselsdagpenge, men vil fortsat modtage kontanthjælp under barsel.

 • Ferie - Man må gerne holde ferie som kontanthjælpsmodtager, dog maksimalt to uger af gangen.

 • Sygdom - Bliver du syg skal du huske at melde dig syg til Jobcentret. Du vil fortsat modtage din ydelse under sygdom. Er du ung og psykisk syg kan du få en højere sats.

 • Uddannelse - Du kan ikke få kontanthjælp som studerende - I stedet vil du modtage SU.

 • Praktik - I ulønnet praktik kan du starte på kontanthjælp. Kommer du ud i virksomhedspraktik kan du stadig fortsætte med kontanthjælpen.

 • Uden fast bopæl - Du skal ikke nødvendigvis have en fast bopæl for at kunne få kontanthjælp.

 • Gift - Er du gift har din ægtefælles indkomst en betydning for din kontanthjælp da I har gensidig forsørgerpligt, i modsætning til samboende. Tjener din ægtefælle nok penge vil han eller hun skulle forsørge dig, og du vil ikke kunne modtage kontanthjælp.

 • 225-timers-reglen - Du skal også have arbejdet mindst 225 timer under de seneste 12 måneder når du har modtaget kontanthjælp i en periode på 3 år. Gør du ikke det vil din ydelse blive sat ned.

 • Arv - Modtager du arv kan det have betydning for din kontanthjælp, hvis arvens værdi er mere end 10.000 kr, da det hører ind under formuereglen.

Hvordan søger jeg om kontanthjælp?

Du skal søge om kontanthjælp på din første ledighedsdag og møde op på dit lokale jobcenter. Her er det vigtigt, at du møder på personligt, da du ellers kan få et afslag på ansøgningen. Personalet vil hjælpe dig videre i processen og du vil skulle udfylde de relevante papirer. Du kan også udfylde og sende din ansøgning digitalt, men du skal først møde op før den vil blive registreret.

Ligeledes, hvis du ønsker at afmelde din kontanthjælp skal du kontakte Jobcentret, enten online eller ved fysisk fremmøde.

Du kan tidligst modtage kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen. Og du skal desuden opfylde betingelserne en hel måned før du er berettiget til en måneds kontanthjælp. Af samme årsag er kontanthjælpsydelsen også bagudbetalt - dvs. at du får din ydelse for den måned der er gået, og ikke den måned der kommer. For at få fuld kontanthjælp skal du være aktivt arbejdssøgende, såfremt hovedproblemet er, at du ikke har fundet arbejde. Er der andre årsager, såsom psykisk sygdom kan du stadig få kontanthjælp, men kommunen vil først vurdere hvorvidt du skal være aktivt arbejdssøgende eller ej, afhængigt af din individuelle situation.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.