guide til dine dagpenge block

Guide til dagpenge

Dagpengesystemet kan være enormt besværligt at finde rundt i. Der er mildt sagt et hav af bestemmelser, love og krav man skal være opmærksom på. Hvis man er ny til systemet kan det også umiddelbart virke uoverskueligt at få styr på hvordan man udfylder sit dagpengekort. Her i guiden har vi kogt systemet ned til det vigtigste og i et forståeligt og præcist sprog, så du ved hvordan du skal forholde dig til dine dagpenge.

Når man har meldt sig ledig

Du har meldt dig ledig på jobnet.dk og har underskrevet din ledighedserklæring til din a-kasse og i princippet klar til at modtage dagpenge. Hvad skal der så ske nu?

 1. Du skal uploade dit CV til jobnet.dk inden for 14 dage efter du har meldt dig ledig.
 2. Herefter skal du registrere din jobsøgning på Jobnets online jobsøgningstjeneste - Joblog. Husk at registrere alle dine jobsøgningsaktiviteter under din joblog
 3. Inden for de første 6 uger vil du blive indkaldt til møde i Jobcentret. Mødet vil omhandle din jobsøgningsstrategi og dit CV

Når du er blevet registeret ledig

Når du har færdiggjort første skridt og er blevet registreret og tilmeldt Jobentret. Som ledig skal man deltage i et såkaldt kontaktforløb på Jobcentret der maksimalt varer seks måneder (såfremt man selvfølgelig er ledig i de seks måneder eller mere). Det består af en række møder hos Jobcentret, men kan også være med din a-kasse. Som udgangspunkt skal du til et møde med den anden part én gang om måneden i løbet af de seks måneder. Er du ledig i længere tid vil du efterfølgende skulle dukke op til et møde hver tredje måned, og efter 16 måneder vil du skulle til ét ekstra møde. Møderne vil omhandle din jobsøgning.

Du skal selv booke tid til møderne for hver gang, og det et yderst vigtigt at du overholder dem og møder op, ellers må din a-kasse ikke udbetale dagpenge til dig.

Udbetaling af dine dagpenge

Dine dagpenge bliver udbetalt for én kalendermåned om gangen, ligesom enhver anden typisk offentlig ydelse eller løn. For at dagpengene skal kunne blive udbetalt skal du dog først logge ind på din a-kasses selvbetjening og udfylde dit dagpengekort, som så efterfølgende vil blive tilgængeligt efter, som regel, seks bankdage.

Altså, vil du have dine dagpenge udbetalt sidst på måneden skal du udfylde dit dagpengekort tidligst de seks bankdage forinden månedens sidste dag. Hvis du gør det senere, vil du ikke kunne få dagpengene udbetalt til tiden, da det tager mindst tre bankdage at behandle kortet og udbetale pengene.

En anden ting du skal have in mente er at du skal kunne forudsige hvordan du forventer at resten af din måned ser ud, da du som sagt skal udfylde kortet inden måneden er slut (de seks bankdage). Det vil sige at du for den sidste uge skal inkludere dine aktiviteter, som hvis du eksempelvis er i arbejde, syg eller på ferie. Du skal altså udfylde kortet for den periode der er gået, og det du forventer for resten af måneden. Dette kan være meget svært, da man selvfølgelig ikke kan være sikker, men dette er et krav fra a-kassen.

Dagpengekortet

Som nævnt skal du udfylde dagpengekortet seks bankdage før månedens udgang, og du skal forudsige dine aktiviteter for de seks dage. Hvis du har ændringer til dit ydelseskort efter du har udfyldt og indsendt det, men inden udbetalingen skal du oprette et nyt kort for samme periode i selvbetjeningen.

Dit dagpengekort kan godt nå at blive forældet hvis du ikke får det udfyldt senest en måned og ti dage efter udløbet af den pågældende måned. For du ikke udfyldt kortet inden den frist, kan a-kassen ikke udbetale de penge til dig og du vil miste retten til dem.

G-dage og dagpengegodtgørelse

Hvis du bliver opsagt fra dit arbejde som lønmodtager og er medlem af en a-kasse, så skal din nu tidligere arbejdsgiver betale dagpengegodtgørelse til dig (Også kaldet G-dage). De to første dage du er ledig vil du ikke modtage dagpenge, men i stedet vil din arbejdsgiver udbetale satsen for to dages dagpenge til dig, som senere vil blive trukket fra din a-kasses dagpengeudbetaling til dig.

Arbejdsgiveren skal udbetale G-dage hvis du har arbejdet mindst 74 timer over de sidste fire uger. Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage hvis du:

 • selv har opsagt dit job
 • har andet arbejde
 • er syg eller på ferie i disse to dage

Feriedagpenge

Feriedagpenge er en af a-kassens ydelser som du kan få udbetalt hvis du vil holde ferie. Du kan modtage feriedagpenge uanset om du er på dagpenge eller i arbejde, så længe du bare opfylder betingelserne. Hvis du gerne vil holde ferie skal du melde din ferie senest 14 dage før feriens start til Jobcentret. A-kassen vil stå for udbetalingen. Du betaler også skat af feriedagpenge som du ville gøre med almindelige dagpenge eller lønindkomst.

Feriedagpenge kan blive afholdt så snart de er blevet optjent. Du optjener dem løbende i takt med at du får ydelser udbetalt fra din a-kasse. Du optjener retten til feriedagpenge hvis du får:

 • Dagpenge
 • Feriedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • EØS-dagpenge

Som hovedregel er feriedagpengenes sats det samme som almindelige dagpenge. Du kan maksimalt optjene 25 dage med feriedagpenge om året. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned. Systemet kan meget vel sammenlignes med den statslige lovgivning om feriedage og feriepenge som man optjener fra sin arbejdsplads

Regler for feriedagpenge

Du kan få udbetalt feriedagpenge hvis du opfylder følgende betingelser og regler:

 • Optjent retten til feriedagpenge
 • Berettiget til dagpenge som ledig
 • Holder ferie
 • Afholdt al din egen optjente ferie (med feriekort og feriepenge)
 • medlem af a-kasse under feriens tidspunkt
 • Enten er ledig eller lønmodtager umiddelbart før feriens start
 • informerer Jobcentret mindst 14 dage før (for ledige)

Når du afholder ferien behøver du ikke at skrive ansøgninger eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som man ellers skal som dagpengemodtager

Du har ikke ret til at få feriepenge hvis:

 • Din hovedbeskæftigelse er som selvstændig erhvervsdrivende
 • Du er på efterløn
 • Du er i seniorjob
 • Befinder dig i udlandet umiddelbart før feriens start
 • Du er under uddannelse og ikke har ret til dagpenge
 • Du er sygemeldt eller på barsel
 • Du har mistet dagpengeretten
 • Du er omfattet en konflikt på din arbejdsplads

Dagpenge og sygdom

Hvis du bliver syg skal du også melde dette til Jobcentret, ligesom du skal melde det når du bliver rask igen. De første 14 dage af dit sygdomsforløb vil du fortsat modtage dagpenge fra a-kassen. På den 15. dag og fremadrettet vil kommunen blive informeret og du vil i stedet modtage sygedagpenge. Satsen er den samme som dagpenge. Under din sygdom vil du ikke blive anset som ledig på jobnet.dk

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.