Funktionærloven

Funktionærloven blev indført i 1938 og sikrer ansættelsesbeskyttelse for Danmarks funktionærer. Under gruppen funktionærer regnes i loven 1) handels- og kontormedhjælpere beskæftiget med køb og salg, f.eks. ejendomsmæglere, butiksassistenter og receptionister, 2) personer der arbejder med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig art, såsom læger, ingeniører og arkitekter, og 3) arbejdere, som leder eller fører tilsyn med udførelsen af andres arbejde på arbejdsgiverens vegne, bl.a. ledere, værkførere og formænd. Man kan være såvel privat som offentlig ansat som funktionær, men det, der afgør om man er omfattet af loven, er i stedet de ovennævnte arbejdsopgaver samt arbejdstiden, som skal være mere end 8 timer pr. uge. I dagens Danmark regnes de fleste lønmodtagere som funktionærer og er derfor dækket af funktionærloven. De, som ikke anses for funktionærer, har ofte via en kollektiv overenskomst på arbejdspladsen forhandlet sig frem til funktionærrettighederne.

Funktionærloven blev indført i 1938 og sikrer ansættelsesbeskyttelse for Danmarks funktionærer. Under gruppen funktionærer regnes i loven 1) handels- og kontormedhjælpere beskæftiget med køb og salg, f.eks. ejendomsmæglere, butiksassistenter og receptionister, 2) personer der arbejder med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig art, såsom læger, ingeniører og arkitekter, og 3) arbejdere, som leder eller fører tilsyn med udførelsen af andres arbejde på arbejdsgiverens vegne, bl.a. ledere, værkførere og formænd. Man kan være såvel privat som offentlig ansat som funktionær, men det, der afgør om man er omfattet af loven, er i stedet de ovennævnte arbejdsopgaver samt arbejdstiden, som skal være mere end 8 timer pr. uge. I dagens Danmark regnes de fleste lønmodtagere som funktionærer og er derfor dækket af funktionærloven. De, som ikke anses for funktionærer, har ofte via en kollektiv overenskomst på arbejdspladsen forhandlet sig frem til funktionærrettighederne.

Ifølge funktionærloven

Ifølge funktionærloven skal lønmodtagere blandt andet beskyttes, når det handler om emner som arbejdstider, afskedigelse og opsigelsesvarsel, barsel, ferie, sygdom, fratrædelsesgodtgørelse, samt forhandlings- og organisationsret. Funktionærloven indeholder derfor regler, der blandt andet sikrer arbejdere beskyttelse mod en usaglig opsigelse. Det betyder, at lønmodtageren har ret til at vide grunden for afskedigelsen, samt at en sådan skal være rimeligt begrundet fra arbejdsgiverens side. Du må for eksempel ikke blive afskediget på grund af religion, race eller køn, eller blot fordi din arbejdsgiver har lyst til at fyre dig. Dette kan lede til en erstatning. 

Funktionærloven opgiver også diverse bestemmelser omkring opsigelsesvarsel. Hvor lang tid i forvejen en arbejdsgiver skal varsle en afskedigelse, afhænger af varigheden for funktionærens ansættelse. Ved en ansættelse på op til 6 måneder er det for eksempel 1 måneds varsel som gælder, ved mellem 6 måneder og 3 års ansættelse skal arbejdsgiveren varsle 3 måneder i forvejen, og ved ansættelse mellem 3 år og 6 år drejer det sig om en opsigelsesvarsel på 4 måneder. Ved en ansættelse på så meget som mellem 6 år og 9 år er opsigelsesvarslet på 5 måneder, og ved mere end 9 års tjeneste ved det samme firma, skal arbejdsgiveren afskedige lønmodtageren mindst 6 måneder i forvejen. Hvis du bliver fritstillet under varselsperioden, behøver du ikke møde på arbejde men vil alligevel modtage løn og kan desuden tage et nyt job. 

Ved suspendering

Ved suspendering skal du stå til rådighed for arbejdsgiveren, hvis denne får brug for dig, og modtager også i dette tilfælde fuld løn under opsigelsesperioden. Som funktionær kan man normalt opsige sit job med en enkelt måneds varsel, med mindre arbejdsgiver og lønmodtager er kommet overens om en længere varselsperiode. Det skal ske inden en måneds udgang, så hvis du siger op den 25. marts skal du arbejde hele april og har din sidste arbejdsdag den 30. april. Du behøver ikke opgive grunden til din opsigelse, og det anbefales, at du laver en skriftlig opsigelse for at undgå konflikter og misforståelser.

Under opsigelsesperioden skal du være loyal over for din arbejdsgiver og må ikke bryde en eventuel tavshedspligt. Derudover sikrer funktionærloven løn til arbejdere under sygdom, ved ferie og helligdage samt barselsorlov. Ved sygdom har en funktionær ret til fuld løn og eventuelle tillæg, da sygdom anses for at være lovligt fravær fra ens arbejdsplads. I visse tilfælde kan arbejdsgiver og lønmodtager være kommet overens om et maksimum antal sygedage på 120 med fuld løn inden for et år, inden arbejdsgiveren må afskedige funktionæren med en måneds varsel. Det skal i så fald være skrevet ind i selve ansættelseskontrakten. 

Ferie og barselsorlov

Når det drejer sig om ferie, har funktionærer ifølge funktionærloven ret til ferie med løn samt 1 % i ferietillæg. En lønmodtager har desuden ret til barselsorlov med halv løn i 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Loven hævder også retten til at organisere sig og forhandle, samt regler omkring en kundeklausul mellem arbejdsgiver og arbejder. En lønmodtager skal ifølge funktionærloven modtage kompensation for konkurrence- og kundeklausuler, som forhindrer funktionæren i at søge arbejde i et konkurrerende firma efter afsluttet tjeneste. 

Hvis en funktionær afslutter et arbejde efter 12 års tjeneste, kan denne desuden have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Ved afskedigelse efter 12 års ansættelse kan lønmodtageren i mange tilfælde få en ekstra månedsløn og efter 17 års arbejde modtage det, der modsvarer tre månedslønninger. En fratrædelsesgodtgørelse kan modtages, uanset om lønmodtageren overgår til andet arbejde, går på pension eller efterfølgende bliver ledig.

 

 

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.