Fratrædelses

Fratraedelsesgodtgorelse

En tryghed i ansættelsen

Fratrædelsesgodtgørelse er til for at give medarbejderen en tryghed i ansættelsen og for at beskytte den, som har været ansat i mange år på den samme arbejdsplads. En godtgørelse fungerer som et slags plaster på såret, hvis medarbejderen af en eller anden grund ikke er nødvendig og ikke kan blive på sin arbejdsplads længere. En lønmodtager kan i et sådant tilfælde modtage økonomisk fratrædelsesgodtgørelse for lang og tro tjeneste ved den samme arbejdsplads. For at en lønmodtager skal kunne få fratrædelsesgodtgørelse, skal flere punkter følges. Det indebærer kortfattet, at medarbejderen skal være blevet afskediget af sin arbejdsgiver, have arbejdet uafbrudt i en vis årrække på den samme arbejdsplads og være omfattet af en overenskomst eller af Funktionærloven. Man skelner mellem timelønnede arbejdere og funktionærer og forskellige regler gælder for de to grupper.

Den første mulighed for fratrædelsesgodtgørelse er, hvis din ansættelse er omfattet af en kollektiv overenskomst. Der forekommer forskellige regler fra overenskomst til overenskomst, så studer din specifikke overenskomst nøje og tag gerne kontakt til din fagforening, hvis du har spørgsmål. For timelønnede arbejdere, som er dækkede af en overenskomst, gælder generelt, at de har ret til fratrædelsesgodtgørelse efter længerevarende ansættelse. Beløbet de kan modtage afhænger normalt set af, om de har været ansat i 3, 6 eller 8 år ved opsigelsestidspunktet. Efter 3 år modtager lønmodtageren et beløb, som varierer alt efter dennes månedsløn. Medarbejdere som i stedet har arbejdet i minst 6 eller 8 år får et beløb, som er to respektive tre gange så højt som det, de ville have modtaget efter 3 års ansættelse.

Overenskomst eller Funktionærloven

I stedet for være tilknyttet en overenskomst kan du være omfattet af Funktionærloven og således også få ret til fratrædelsesgodtgørelse. Hvilket beløb, du kan modtage i fratrædelsesgodtgørelse afhænger, som for timelønnede arbejdere, af, hvor længe du har været ansat ved opsigelsestidspunktet. Reglerne omkring fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer er blevet forenklede gennem årene og fra 1. februar 2015 gælder følgende regler. Som funktionær har du, uanset din alder, ret til 1 måneds godtgørelse, hvis du har været uafbrudt ansat på arbejdspladsen i mindst 12 år, og du har ret til 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse, hvis du har arbejdet i mindst 17 år ved den samme virksomhed. 1 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse modsvarer henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Det er kun de år, hvor du har været funktionær, som tæller med i de 12 eller 17 år. Det har dog ingen betydning, om du bliver på arbejdsmarkedet, eller du for eksempel går på pension eller på efterløn. Du skal beskattes af fratrædelsesgodtgørelsen efter specielle regler, som står nærmere beskrevet i § 7-U i Ligningsloven. De første 8000 kr er skattefri og herefter betaler du A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på resten. Fratrædelsesgodtgørelsen, som du får tildelt ved afskedigelsen, består af månedsløn samt arbejdsgiverbidrag til pensionen og værdien af eventuelle personalegoder, som er skattepligtige, for eksempel telefon eller fri bil. Du får ikke feriepenge på fratrædelsesgodtgørelsen, da det ikke er en form for løn, der er tale om her.

Er du skyldig?

Du kan altså ikke få fratrædelsesgodtgørelse, hvis du selv opsiger dit job og heller ikke, hvis du er skyld i opsigelsen, for eksempel hvis du har misligholdt jobbet. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig og du vælger at kontraopsige, har du derimod stadig ret til fratrædelsesgodtgørelse. Du skal blot sikre, at du opfylder anciennitetskravet ved fratrædelsestilfældet. Skulle du blive uberettiget afvist fra arbejdspladsen, har du også krav på fratrædelsesgodtgørelse, så længe du opfylder anciennitetskravene. Vær opmærksom på, at eventuel fratrædelsesgodtgørelse og flere måneders løn kan påvirke, hvor hurtigt du efterfølgende kan modtage dagpenge fra din a-kasse, når du melder dig ledig. Tag kontakt til din a-kasse for mere information.

Barselsdagpenge

Økonomisk kompensation Barselsdagpenge er en økonomisk kompensation til forældre, når de ved barsel vælger at være fraværende fra arbejdsmarkedet og dermed ikke modtager løn. Retten til barselsdagpenge er sikret i Barselloven. Man kan både modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, så længe man...
Læs mere

Barsel

Reglerne for barsel i Danmark står beskrevet i Barselsloven, og disse regler gælder alle danske lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Som ledig, på kontanthjælp eller dagpenge er du også dækket ind under lovgivningen og kan nyde gode rettigheder. Ingen er dårligere stillet end regelsættet i...
Læs mere

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan man modtage, hvis man ikke er i stand til at arbejde for eksempel på grund af sygdom eller skade. Man skal dog opfylde visse krav for at kunne modtage sygedagpenge. Først og fremmest skal man inden sygefraværet have haft tilknytning til arbejdsmarkedet....
Læs mere

Feriepenge

Som lønmodtager i Danmark har du altid ret til 5 ugers ferie pr. år. Nogle forhandler sig frem til mere ferie med arbejdsgiveren, men ifølge Ferieloven skal du altid kunne afholde mindst 5 ugers ferie årligt. Loven gælder for i stort set alle danske...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?