fleksjob

Fleksjob

Fleksjob er en speciel ordning og et tilbud til de personer der pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige normale vilkår.

Hvad er Fleksjob?

Fleksjob er et tilbud fra jobcenteret til de personer der ikke har mulighed for at varetage en normalt arbejde pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne af den ene eller anden årsag. I fleksjobbet er der taget højde for personens nedsatte arbejdsevne og specielle vilkår, så vedkommende kan fuldføre jobbet efter evne, og at opgaverne er tilpasset efter hvad man kan klare at lave. Kommunen yder et tilskud til lønnen der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Det er jobcenteret der træffer beslutning om du har ret til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Hvordan kan man komme i fleksjob?

Du skal opfylde nogle betingelser før jobcenteret kan anerkende din eventuelle ret til at få et fleksjob. Du skal opfylde følgende:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal have vurderet og besluttet at din arbejdsevne er væsentligt eller varigt nedsat
  • Alle andre muligheder for at opnå en almindelig form for ansættelse skal være undersøgt, fx gennem omplacering eller ændring af jobtype.

Fleksjob findes inden for alle jobbrancher, og du kan arbejde inden for det du er uddannet til eller har erfaring med, og du kan også skifte branche og tilegne dig nye erfaringer eller bruge dine erfaringer på nye måder.

I 2013 blev der indført en reform på fleksjob området, og fleksjob blev med de nye regler, som udgangspunkt, gjort midlertidige. Det vil sige at et fleksjob som udgangspunkt skal føre til et almindeligt fuldtids/deltidsjob på almindelige vilkår før eller siden. Som udgangspunkt kan du være ansat i fleksjob i 5 år. Efter at have været ansat i fleksjob i 4½ år vil kommunen revurdere om den fleksjobansatte stadig er berettiget et fleksjob eller om vedkommende kan overgå til et job på almindelige vilkår. Denne regel afhænger desuden af om den fleksjobansatte er over eller under 40 år. Er du over 40 år kan du beholde dit fleksjob permanent hvis du stadig opfylder betingelserne og ikke kan få øget arbejdsevne.

Hvordan fungerer lønnen i fleksjobs?

Pr. de nye regler fra 2013, betaler arbejdsgiveren til den fleksjobansatte kun den løn som den ansatte faktisk arbejder for og udfører i sit fleksjob. Kommunen tager herefter over og udbetaler en supplering til lønnen kaldet fleksløntilskud, som er reguleret baseret på lønindtægten fra arbejdsgiveren.

Det højeste beløb en fleksjobansat kan få udbetalt svarer til det beløb man ville tjene som fuldtidsansat i den pågældende stilling.

Fleksydelse

Hvis du er fleksjobansat kan du også få en såkaldt fleksydelse. Fleksydelsen minder meget om efterløn, og er på samme måde en tilbagetrækningsydelse for dem der er fleksjobansatte. Ydelsen tillader dig at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Hvornår du kan gå på fleksydelse, hvor meget du kan få og hvor længe du kan modtage ydelsen afhænger alt sammen af hvornår du er født.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.