Fleksjob

istockphoto 639310942 170667a

Hvad er Fleksjob?

Fleksjob er en speciel ordning og et tilbud til de personer der pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige normale vilkår.

Fleksjob er et tilbud fra jobcenteret til de personer der ikke har mulighed for at varetage en normalt arbejde pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne af den ene eller anden årsag. I fleksjobbet er der taget højde for personens nedsatte arbejdsevne og specielle vilkår, så vedkommende kan fuldføre jobbet efter evne, og at opgaverne er tilpasset efter hvad man kan klare at lave. Kommunen yder et tilskud til lønnen der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Det er jobcenteret der træffer beslutning om du har ret til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Hvordan kan man komme i fleksjob?

Du skal opfylde nogle betingelser før jobcenteret kan anerkende din eventuelle ret til at få et fleksjob. Du skal opfylde følgende:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal have vurderet og besluttet at din arbejdsevne er væsentligt eller varigt nedsat
  • Alle andre muligheder for at opnå en almindelig form for ansættelse skal være undersøgt, fx gennem omplacering eller ændring af jobtype.

Fleksjob findes inden for alle jobbrancher, og du kan arbejde inden for det du er uddannet til eller har erfaring med, og du kan også skifte branche og tilegne dig nye erfaringer eller bruge dine erfaringer på nye måder.

I 2013 blev der indført en reform på fleksjob området, og fleksjob blev med de nye regler, som udgangspunkt, gjort midlertidige. Det vil sige at et fleksjob som udgangspunkt skal føre til et almindeligt fuldtids/deltidsjob på almindelige vilkår før eller siden. Som udgangspunkt kan du være ansat i fleksjob i 5 år. Efter at have været ansat i fleksjob i 4½ år vil kommunen revurdere om den fleksjobansatte stadig er berettiget et fleksjob eller om vedkommende kan overgå til et job på almindelige vilkår. Denne regel afhænger desuden af om den fleksjobansatte er over eller under 40 år. Er du over 40 år kan du beholde dit fleksjob permanent hvis du stadig opfylder betingelserne og ikke kan få øget arbejdsevne.

Hvordan fungerer lønnen i fleksjobs?

Pr. de nye regler fra 2013, betaler arbejdsgiveren til den fleksjobansatte kun den løn som den ansatte faktisk arbejder for og udfører i sit fleksjob. Kommunen tager herefter over og udbetaler en supplering til lønnen kaldet fleksløntilskud, som er reguleret baseret på lønindtægten fra arbejdsgiveren.

Det højeste beløb en fleksjobansat kan få udbetalt svarer til det beløb man ville tjene som fuldtidsansat i den pågældende stilling.

Fleksydelse

Hvis du er fleksjobansat kan du også få en såkaldt fleksydelse. Fleksydelsen minder meget om efterløn, og er på samme måde en tilbagetrækningsydelse for dem der er fleksjobansatte. Ydelsen tillader dig at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Hvornår du kan gå på fleksydelse, hvor meget du kan få og hvor længe du kan modtage ydelsen afhænger alt sammen af hvornår du er født.

Sygemelding

Når du skal sygemeldes Hvis du er så uheldig at blive syg, er det vigtigt at du sørger for at få sygemeldt dig korrekt. Hvis du har et arbejde skal du sygemelde dig på den rigtige måde til din arbejdsgiver, ellers risikerer du at potentielt...
Læs mere

Jobrettet Uddannelse

Hvad er jobrettet uddannelse? Jobrettet uddannelse er et tilbud og en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede der har de færrest faglige kompetencer. Tillbuddet er til for at de borgere der kæmper med at komme i arbejde kan øge deres faglige kompetencer med det håb om...
Læs mere

Sådan laver du den bedste jobansøgning

Her på siden har vi lavet en artikel der kan hjælpe dig i din jobsøgning, nemlig de ting du skal vide for at lave den bedste jobansøgning der forhåbentlig kan lande dig en jobsamtale, op potentielt et arbejde. Ansøgningen er et vigtigt element når...
Læs mere

Guide til dagpenge

Dagpengesystemet kan være enormt besværligt at finde rundt i. Der er mildt sagt et hav af bestemmelser, love og krav man skal være opmærksom på. Hvis man er ny til systemet kan det også umiddelbart virke uoverskueligt at få styr på hvordan man udfylder...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?