Fradrag ved Fagforening og A-kasse

24011487 top

Fagforeninger og a-kasser - Priser

Et medlemskab af fagforeningen kan for nogen virke some en overflødig, og i nogle tilfælde dyr, økonomisk post. Priserne på de danske fagforeninger varierer betydeligt, med de billigste på under 70 kr. om måneden, til de dyreste der lyder på over 600 kr. hver måned. Er økonomien stram, kan det at være medlem af både fagforening og a-kasse virke uoverskueligt hvis man skal betale omkring 1.000 kr. hver måned.

Det har selvfølgelig en masse fordele at være medlem af både fagforening og a-kasse, men som sagt kan det virke for dyrt for nogen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at fagforenings- og a-kassemedlemskab er fradragsberettiget i skat.

Skattefradrag hos fagforeningen

Du kan få fradrag på dit årlige kontingent hos din fagforening - Dog højst 6.000 kr. hvert år (2022 og 2023). Du modtager det automatisk når året er gået. Dog hvis du vil sprede det ud til hver måned skal du rette det derefter i din forskudsopgørelse. Dette kan du læse mere om på skat.dk. Det vil altså sige at hvis du er medlem af en fagforening og betaler højst 500 kr. pr måned i kontingent, så vil hele kontingentet du betaler i sidste ende gå op, da du vil betale det beløb mindre i skat. På den måde kan man sige at fagforeningsmedlemskabet er helt gratis i sidste ende. Betaler du mere end 500 kr. om måneden så vil du dog ikke kunne få fradrag for hele beløbet i skat.

Du kan få skattefradrag ved følgende:

  • Dit almindelige fagforeningskontingent
  • Ekstra strejkekontingent, hvis det er blevet pålagt af din fagforening
  • Klubkontingent til en anden forening hvis formål er at varetage medlemmernes økonomiske interesser
  • Særlige bidrag til foreningen - eksempelvis dækning af tilskud til pensionerede medlemmer

Skattefradrag hos a-kassen, efterløn, fleksydelsesordning

Omhandlende kontingent til a-kassen, efterlønsbidrag, lønsikring eller fleksydelsesordning er det ikke noget loft over det beløb du kan få fradrag for i skat. Her skriver du blot det samlede beløb i din forskudsopgørelse, og hele beløbet vil blive fradragsberettiget. Med andre ord vil alt du betaler til disse ordninger blive udlignet med et højere fradrag i skat og dermed det mere i udbetaling af din løn.

Altså kan det godt betale sig at være medlem af både fagforening og a-kasse og få adgang til alle de muligheder, tilbud, og sikkerhedsordninger som de indebærer, da du, for en stor del af det beløb du betaler, vil blive kompenseret ved at skulle betale det mindre i skat.

Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse.  Hav...
Læs mere

Førtidspension

Hvad er førtidspension? Som navnet indebærer er førtidspension groft sagt den mulighed for at gå på pension før tid, altså før den almindelige folkepensionsalder. Er du ikke i stand til at varetage dit arbejde, hverken under almindelige vilkår eller fleksjob kan din kommune bevilge dig førtidspension. Her...
Læs mere

Kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp? Kontanthjælp er en offentlig ydelse der tillader dig at beholde en indkomst under ledighed på samme måde som dagpenge gør. Forskellen på de to er dog at kontanthjælp er en ydelse der bliver udbetalt af staten, i modsætning til dagpengene som går...
Læs mere

Efterlønsordningen

Hvad er efterløn? Efterlønnen er kort sagt en mulighed for dig til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Der gælder dog en række regler hvornår man kan gå på efterløn, afhængigt af hvornår man er født. Du betaler et månedligt beløb til din...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?