Barselsdagpenge

Økonomisk kompensation Barselsdagpenge er en økonomisk kompensation til forældre, når de ved barsel vælger at være fraværende fra arbejdsmarkedet og dermed ikke modtager løn. Retten til barselsdagpenge er sikret i Barselloven. Man kan både modtage...
Læs mere

Barsel

Reglerne for barsel i Danmark står beskrevet i Barselsloven, og disse regler gælder alle danske lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Som ledig, på kontanthjælp eller dagpenge er du også dækket ind under lovgivningen og...
Læs mere

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan man modtage, hvis man ikke er i stand til at arbejde for eksempel på grund af sygdom eller skade. Man skal dog opfylde visse krav for at kunne modtage sygedagpenge. Først...
Læs mere

Feriepenge

Som lønmodtager i Danmark har du altid ret til 5 ugers ferie pr. år. Nogle forhandler sig frem til mere ferie med arbejdsgiveren, men ifølge Ferieloven skal du altid kunne afholde mindst 5...
Læs mere

Ferieloven

Ferie for alle Den første danske Ferielov blev vedtaget i 1938 og gav fra start alle lønmodtagere ret til to ugers ferie. Ferieloven, som gælder i dagens Danmark, giver alle medarbejdere ret til minimum...
Læs mere

120-dages reglen

Som dansk funktionær kan man nyde godt af de regler, som er formuleret i Funktionærloven. Denne lov blev indført i 1938 i Danmark og yder sikkerhed og tryghed for landets funktionærer, når det...
Læs mere

Fratrædelses

En tryghed i ansættelsen Fratrædelsesgodtgørelse er til for at give medarbejderen en tryghed i ansættelsen og for at beskytte den, som har været ansat i mange år på den samme arbejdsplads. En godtgørelse fungerer...
Læs mere

Feriefridage

Fem ugers betalt ferie Ifølge den danske Ferielov har alle arbejdere ret til 5 ugers betalt ferie. Takket være de danske fagforeninger, som i mange år har kæmpet for sine medlemmers ekstra omsorgsdage, har...
Læs mere

Opsigelsesvarsel

Som lønmodtager har du altid ret til at opsige din stilling og behøver ikke at opgive en grund til det, i modsætning til arbejdsgiveren. Du skal blot følge den aftalte opsigelsesvarsel, hvilket er...
Læs mere

Funktionærloven

Funktionærloven blev indført i 1938 og sikrer ansættelsesbeskyttelse for Danmarks funktionærer. Under gruppen funktionærer regnes i loven 1) handels- og kontormedhjælpere beskæftiget med køb og salg, f.eks. ejendomsmæglere, butiksassistenter og receptionister, 2) personer der arbejder...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?