old couple 2313286 340

Førtidspension

Som navnet indebærer er førtidspension groft sagt den mulighed for at gå på pension før tid, altså før den almindelige folkepensionsalder. Er du ikke i stand til at varetage dit arbejde, hverken under almindelige vilkår eller fleksjob kan din kommune bevilge dig førtidspension. Her kan du læse om alle reglerne, og hvordan du kan få mere vejledning.

Hvordan kan man få førtidspension?

Du kan søge om førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og hvis:

  • Din arbejdsevne er varigt nedsat
  • Din arbejdsevne er nedsat, så du ikke er i stand til at forsørge dig selv – hverken i almindeligt job eller i fleksjob.
  • Alle muligheder og foranstaltninger for at forbedre din arbejdsevne er afprøvet og har fejlet.

Der bliver differentieret mellem borgere, der er under og over 40 år gammel. Udgangspunktet i lovgivningen er, at der ikke kan tildeles førtidspension til personer under 40 år. Hvis du er under 40 og vil på førtidspension skal det være dokumenteret at du, på grund af dine helt særlige forhold, ikke er i stand til arbejde, ikke kan øge arbejdsevnen ved deltagelse i relevante ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.  Groft sagt, når alle andre muligheder er blevet afprøvet og har fejlet kan du som under 40-årig gå på førtidspension. Det er selvsagt de færreste der kan få tildelt denne ydelse.

Sådan søger man om førtidspension

Først skal man have gennemgået et ressourceforløb som vil blive tilrettelagt af en medarbejder fra kommunen, inden man kan få tilkendt sin førtidspension. Forløbet vil tage udgangspunkt i muligheder og behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet – eller komme i gang med en uddannelse. Hvis der er dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, pga. særlige helbredsmæssige forhold, betydelige funktionsnedsættelser eller eksempelvis en anden alvorlig sygdom, vil der ikke være behov for at sætte ressourceforløbet i gang.

Hvor længe varer førtidspensionen?

Som udgangspunkt varer din førtidspension indtil din pensionsalder, hvorefter du vil overgå til folkepension. Har du en sygdom med et såkaldt uforudsigeligt forløb kan du også få tilkendt førtidspension som vil blive taget op til revidering på et senere tidspunkt. Hvis du på et tidspunkt bliver i stand til igen at forsørge dig selv, kan din førtidspension blive sat i bero, og kan i særlige tilfælde blive frakendt igen.

Kan man arbejde som førtidspensionist?

Det er muligt at arbejde i begrænset omfang nogle få timer om ugen som førtidspensionist. Dette afhænger primært af om du har fået tilkendt din pension før eller efter 2003. Hvis du har fået bevilliget førtidspension inden 1. januar 2003, har du mulighed for at gøre brug af den såkaldte resterhvervsevne. Resterhvervsevnen er den tid, du er blevet vurderet til at kunne arbejde. Har du for eksempel fået bevilget den mellemste førtidspension, så er din resterhvervsevne 1/3, og du må arbejde 12-13 timer om ugen. Dog er det altid en rigtig god ide først at forhøre sig med kommunen for at være sikker på reglerne om din specifikke situation. 

Er du til gengæld blevet tilkendt din førtidspension efter 2003 har kommunen vurderet din at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. I så fald skal du altid sørge for at kontakte kommunen uanset hvor lidt eller hvor du vil arbejde, og din arbejdsindkomst vil blive regnet ind i dit indtægtsgrundlag for beregningen af din førtidspension.

Satser for førtidspension

Her kan du se satserne for førtidspension i 2024. Den nye førtidspension (efter 1. januar 2003) er inddelt alt efter om man er gift/samlevende eller enlig. Beløbene er fuldt skattepligtige. Disse er de eneste gældende satser for den nye førtidspensionslovgivning.

                   Enlig  Gift/Samlevende
 Pr. måned  20.370 kr.  17.315 kr.
 Pr. år  244.440 kr.  207.780 kr.
Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.