Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

passage 3691702 480

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse. 

Hav in mente at størrelsen på en fagforening ikke er lige med kvalitet eller relevans. Der er mange forskellige fagforeninger der henvender sig til alle fag og arbejdsområder i landet - store som små.

Antal danskere tilknyttet en fagforening

Pr. 31. december 2021 var der registreret 1.903.704 medlemmer blandt alle de danske fagforeninger. Den samlede beskæftigelse for alle med bopæl i Danmark lød på 2.895.900 personer pr. november 2018. Det svarer til at lige omkring 2 ud af 3 danskere med tilknytning til arbejdsmarkedet er medlemmer af en fagforening. Til sammenligning er kun 10% af de amerikanske og franske arbejdstagere medlem af en fagforening, samt 20% af tyskerne. I Norge og Sverige er antallet lignende de danske med omkring 2/3 af befolkningen i arbejdsalderen der er medlem af en fagforening. 

I forhold til medlemstallet af a-kasserne er antallet større. Pr. 1. januar 2022 var der i alt 2.254.950 medlemmer af de danske a-kasser

Medlemstal i de danske fagforeninger

Der er mange forskellige fagforeninger organiseret i Danmark, dog er en stor del af dem organiseret i en række hovedorganisationer for bedre og mere koordineret overenskomstforhandlinger og indflydelse på arbejdsmarkedet. De tre hovedorganisationer er FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Ledernes Hovedorganisation og AC (Akademikernes Centralorganisation).

 I alt  2021
 Medlemmer i alt  1.903.704
 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation  1.048.623
 Ledernes Hovedorganisation   112.316
 AC Akademikernes Centralorganisation  302.626
 Uden for hovedorganisationerne  440.139

 

I tabellen nedenunder kan du finde medlemstallene for alle de danske fagforeninger samt prisen pr. medlem i 2022-tal vi har listet på vores hjemmeside. Ikke alle, men en stor andel af Danmarks fagforeninger er med på listen, og disse repræsenterer et stort udsnit af det samlede antal medlemmer af Danmarks fagforeninger.

 Fagforening  Medlemstal pr. 2022  Pris pr. medlem 2022
 3F  261.000   477 kr.
 Krifa  190.000  150 kr.
 FOA  173.000  398 kr.
 Det Faglige Hus  164.000  69 kr.
 Ase  142.000   74 kr.
 Lederne  130.000  199 kr.
 Virksom  8.000  197 kr.
 Frie  40.000  69 kr.
 Business Danmark  29.000  167 kr.
 DJØF  107.000  278 kr.
 Dansk Magisterforening  57.500  380 kr.
 HK  220.000  463 kr.
 Dansk Metal  105.000  371 kr. + afdelingskontingent
 Dansk Sygeplejeråd  79.000  492,67 kr.
 Maskinmestrenes Fagforening  14.000  195 kr.
 Dansk Jernbaneforbund  5.000  518 kr.
 Danmarks Lærerforening  90.000  213-297 kr.
 Merkonomernes Hovedorganisation  1.500  389 kr.
 Teknisk Landsforbund  30.000  403 kr.
 Dansk Journalistforbund  18.000  460+ kr.
 Socialpædagogernes Landsforbund  39.000  530 kr.
 Blik- og Rørarbejderforbundet  10.000  500 kr.
 Dansk El-Forbund  28.000  491-638 kr.
 PROSA  16.000  409 kr.
 BUPL  60.000  504 kr.
 Malerforbundet  8.000  541 kr.
 Finansforbundet  56.000  260 kr.
 IDA  130.000  293 kr.
 NNF  20.000  409 kr.
 Politiforbundet  12.000  422 kr.
 Lægeforeningen  34.000  1357+ kr.
 Brandfolkenes Organisation  afventer data   afventer data
 Danske Psykomotoriske Terapeuter  1.000  540 kr.
 Hærens Konstabel- og Korporalforening  3.500  677 kr.
 Fængselsforbundet  3.500  460 kr.
 Farmakonomforeningen  5.100  460 kr.
 HOD  4.800  442 kr.
 Forbundet Kultur og Information  3.800  630 kr.
 Tandlægeforeningen  5.600  1170 kr.
 JA  4.500  443 kr.
 Dansk Musiker Forbund  5.800  498 kr.
 Præsteforeningen  3.500  585 kr.
 Pharmadanmark  7.000  512 kr.
 Kommunikation og Sprog  10.000  482 kr.
 Gymnasieskolernes Lærerforening  14.500  364 kr.
 Danske Fysioterapeuter  16.000  558,5 kr.
 Den Danske Dyrlægeforening  4.300 675 kr. + udgift for faggruppe
 Danske Bioanalytikere  7.000  566,5 kr.
 Dansk Socialrådgiverforening  19.000  550 kr.
 Radiograf Rådet
 2.500  486 kr. 
 Kost og Ernæringsforbundet  8.000  470 kr.
 Konstruktørforeningen  10.000  375 kr.
 Jordemoderforeningen  2.900  203,3 kr.
 FAOD  6.000  408 kr.
 SAFU - Sammenslutningen af funktionærer  1.000  179 kr.
 Frie Skolers Lærerforening  10.000  590 kr.
 Dansk Artist Forbund  1.400  465 kr.
 Centralforeningen for stampersonel  9.000  480 kr.
 PRO  3.500  199 kr.
 Dansk Psykolog Forening  11.000  646 kr.
 VSL  Ingen data  558,5 kr.
 Billedkunstnernes Forbund  1.800  198 kr.
 Serviceforbundet  18.000  460 kr.
 Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund  4.000  537 kr.
 Danmarks Frie Fagforening  Ingen data  233 kr.
 Dansk Forfatterforening  Ingen data  241,6 kr.
 Autor   Ingen data  85 kr.
 Dansk Skuespillerforbund  2.200  545,3 kr.
 Danske Dramatikere  478  408,3 kr.
 Foreningen af Danske Sceneinstruktører  Ingen data  133,3 kr.
 Danske Psykomotoriske Terapeuter  1.000  540 kr.

Medlemstal i de danske a-kasser

Der er 22 a-kasser i 2022 på det danske arbejdsmarked. Antallet af medlemmer i hver enkelt af dem varierer betydeligt fra hinanden. Herunder finder du en liste over alle a-kasserne og antallet af medlemmer, samt prisen på den enkelte a-kasse:

 A-kasse  Medlemstal pr. 1/1/22  Pris pr. medlem 2022
 Akademikernes A-kasse  277.340  467 kr.
 3F A-kasse  221.473  524 kr.
 HK A-kasse  185.918  517 kr.
 DFH A-kasse  158.300  486 kr.
 FTFa A-kasse  149.753  468 kr.
 Ase A-kasse  139.456  514 kr.
 Krifa  157.452  505 kr.
 FOA A-kasse  135.708  519 kr.
 Ledernes A-kasse  120.769  480 kr.
 DSA  95.946  451 kr.
 Min A-kasse  89.046  490 kr.
 MA A-kasse  80.652  502 kr.
 DLF-A  71.043  475 kr.
 Metal-A  68.073  522 kr.
 CA A-kasse  67.093  505 kr.
 BUPL-A  59.581  470 kr.
 Frie  40.016  498 kr.
 Din Faglige A-kasse  37.088  521 kr.
 SL A-kasse  36.025  473 kr.
 AJKS  24.861  468 kr.
 TL A-kasse  22.732  516 kr.
 NNF A-kasse  16.625  527 kr.

 

Fradrag ved Fagforening og A-kasse

Fagforeninger og a-kasser - Priser Et medlemskab af fagforeningen kan for nogen virke some en overflødig, og i nogle tilfælde dyr, økonomisk post. Priserne på de danske fagforeninger varierer betydeligt, med de billigste på under 70 kr. om måneden, til de dyreste der lyder på...
Læs mere

Førtidspension

Hvad er førtidspension? Som navnet indebærer er førtidspension groft sagt den mulighed for at gå på pension før tid, altså før den almindelige folkepensionsalder. Er du ikke i stand til at varetage dit arbejde, hverken under almindelige vilkår eller fleksjob kan din kommune bevilge dig førtidspension. Her...
Læs mere

Kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp? Kontanthjælp er en offentlig ydelse der tillader dig at beholde en indkomst under ledighed på samme måde som dagpenge gør. Forskellen på de to er dog at kontanthjælp er en ydelse der bliver udbetalt af staten, i modsætning til dagpengene som går...
Læs mere

Efterlønsordningen

Hvad er efterløn? Efterlønnen er kort sagt en mulighed for dig til at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Der gælder dog en række regler hvornår man kan gå på efterløn, afhængigt af hvornår man er født. Du betaler et månedligt beløb til din...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?