Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse. 

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse. 

Hav in mente at størrelsen på en fagforening ikke er lige med kvalitet eller relevans. Der er mange forskellige fagforeninger der henvender sig til alle fag og arbejdsområder i landet - store som små.

Antal danskere tilknyttet en fagforening

Pr. 31. december 2021 var der registreret 1.903.704 medlemmer blandt alle de danske fagforeninger. Den samlede beskæftigelse for alle med bopæl i Danmark lød på 2.895.900 personer pr. november 2018. Det svarer til at lige omkring 2 ud af 3 danskere med tilknytning til arbejdsmarkedet er medlemmer af en fagforening. Til sammenligning er kun 10% af de amerikanske og franske arbejdstagere medlem af en fagforening, samt 20% af tyskerne. I Norge og Sverige er antallet lignende de danske med omkring 2/3 af befolkningen i arbejdsalderen der er medlem af en fagforening. 

I forhold til medlemstallet af a-kasserne er antallet større. Pr. 1. januar 2022 var der i alt 2.254.950 medlemmer af de danske a-kasser

Medlemstal i de danske fagforeninger

Der er mange forskellige fagforeninger organiseret i Danmark, dog er en stor del af dem organiseret i en række hovedorganisationer for bedre og mere koordineret overenskomstforhandlinger og indflydelse på arbejdsmarkedet. De tre hovedorganisationer er FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Ledernes Hovedorganisation og AC (Akademikernes Centralorganisation).

 I alt  2021
 Medlemmer i alt  1.903.704
 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation  1.048.623
 Ledernes Hovedorganisation   112.316
 AC Akademikernes Centralorganisation  302.626
 Uden for hovedorganisationerne  440.139

 

I tabellen nedenunder kan du finde medlemstallene for alle de danske fagforeninger samt prisen pr. medlem i 2023-tal vi har listet på vores hjemmeside. Ikke alle, men en stor andel af Danmarks fagforeninger er med på listen, og disse repræsenterer et stort udsnit af det samlede antal medlemmer af Danmarks fagforeninger.

 Fagforening  Medlemstal pr. 2023  Pris pr. medlem 2023
 3F  261.000   479 kr.
 Krifa  190.000  150 kr.
 FOA  173.000  402 kr.
 Det Faglige Hus  164.000  69 kr.
 Ase  142.000   74 kr.
 Lederne  130.000  211 kr.
 Virksom  8.000  211 kr.
 Frie  40.000  49 kr.
 Business Danmark  29.000  167 kr.
 DJØF  107.000  285 kr.
 Dansk Magisterforening  68.000  380 kr.
 HK  220.000  463 kr.
 Dansk Metal  105.000  378,5 kr. + afdelingskontingent
 Dansk Sygeplejeråd  79.000  500,33 kr.
 Maskinmestrenes Fagforening  14.000  195 kr.
 Dansk Jernbaneforbund  5.000  522 kr.
 Danmarks Lærerforening  90.000  213-297 kr.
 Merkonomernes Hovedorganisation  1.500  433 kr.
 Teknisk Landsforbund  30.000  403 kr.
 Dansk Journalistforbund  18.000  460+ kr.
 Socialpædagogernes Landsforbund  39.000  530 kr.
 Blik- og Rørarbejderforbundet  10.000  500 kr.
 Dansk El-Forbund  28.000  491-638 kr.
 PROSA  16.000  409 kr.
 BUPL  60.000  504 kr.
 Malerforbundet  8.000  541 kr.
 Finansforbundet  56.000  260 kr.
 IDA  130.000  293 kr.
 NNF  20.000  409 kr.
 Politiforbundet  12.000  422 kr.
 Lægeforeningen  34.000  1.357+ kr.
 Brandfolkenes Organisation  afventer data   afventer data
 Danske Psykomotoriske Terapeuter  1.000  540 kr.
 Hærens Konstabel- og     Korporalforening  3.500  677 kr.
 Fængselsforbundet  3.500  460 kr.
 Farmakonomforeningen  5.100  460 kr.
 HOD  4.800  442 kr.
 Forbundet Kultur og Information  3.800  630 kr.
 Tandlægeforeningen  5.600  1.212,75 kr.
 Dansk Musiker Forbund  5.800  498 kr.
 Præsteforeningen  3.500  585 kr.
 Pharmadanmark  7.000  512 kr.
 Kommunikation og Sprog  10.000  482 kr.
 Gymnasieskolernes Lærerforening  14.500  374 kr.
 Danske Fysioterapeuter  16.000  558,5 kr.
 Den Danske Dyrlægeforening  4.300  675 kr. + udgift for faggruppe
 Danske Bioanalytikere  7.000  566,5 kr.
 Dansk Socialrådgiverforening  19.000  550 kr.
 Radiograf Rådet
 2.500  486 kr. 
 Kost og Ernæringsforbundet  8.000  480 kr.
 Konstruktørforeningen  10.000  385 kr.
 Jordemoderforeningen  2.900  203,3 kr.
 FAOD  6.000  420 kr.
 SAFU - Sammenslutningen af funktionærer  1.000  179 kr.
 Frie Skolers Lærerforening  10.000  590 kr.
 Dansk Artist Forbund  1.400  489 kr.
 Centralforeningen for stampersonel  9.000  480 kr.
 PRO  3.500  199 kr.
 Dansk Psykolog Forening  11.000  646 kr.
 VSL  Ingen data  558,5 kr.
 Billedkunstnernes Forbund  1.800  198 kr.
 Serviceforbundet  18.000  460 kr.
 Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund  4.000  549 kr.
 Danmarks Frie Fagforening  Ingen data  233 kr.
 Dansk Forfatterforening  Ingen data  241,6 kr.
 Autor   Ingen data  85 kr.
 Dansk Skuespillerforbund  2.200  545,3 kr.
 Danske Dramatikere  478  408,3 kr.
 Foreningen af Danske Sceneinstruktører  Ingen data  133,3 kr.
 Danske Psykomotoriske Terapeuter  1.000  540 kr.

Medlemstal i de danske a-kasser

Der er 22 a-kasser i 2023 på det danske arbejdsmarked. Antallet af medlemmer i hver enkelt af dem varierer betydeligt fra hinanden. Herunder finder du en liste over alle a-kasserne og antallet af medlemmer, samt prisen på den enkelte a-kasse:

 A-kasse  Medlemstal pr. 1/7/22  Pris pr. medlem 2023
 Akademikernes A-kasse  279.238  467 kr.
 3F A-kasse  219.759  524 kr.
 HK A-kasse  183.135  517 kr.
 DFH A-kasse  168.215  485 kr.
 FTFa A-kasse  149.930  472 kr.
 Ase A-kasse  136.666  514 kr.
 Krifa  156.718  507 kr.
 FOA A-kasse  134.812  519 kr.
 Ledernes A-kasse  121.918  482 kr.
 DSA  96.081  451 kr.
 Min A-kasse  88.112  490 kr.
 MA A-kasse  80.451  502 kr.
 LAKA  71.441  475 kr.
 Metal-A  67.324  522 kr.
 CA A-kasse  66.296  505 kr.
 BUPL-A  59.439  470 kr.
 Frie  39.668  498 kr.
 Din Faglige A-kasse  35.882  522 kr.
 SL A-kasse  36.007  473 kr.
 AJKS  24.793  468 kr.
 TL A-kasse  22.255  516 kr.
 NNF A-kasse  16.517  532 kr.
Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.