passage 3691702 480

Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse. 

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse. 

Hav in mente at størrelsen på en fagforening ikke er lige med kvalitet eller relevans. Der er mange forskellige fagforeninger der henvender sig til alle fag og arbejdsområder i landet - store som små.

Antal danskere tilknyttet en fagforening

Pr. 31. december 2022 var der registreret 1.914.972 medlemmer blandt alle de danske fagforeninger. Den samlede beskæftigelse for alle med bopæl i Danmark lød på 3.005.600 personer pr. november 2023. Det svarer til at lige omkring 2 ud af 3 danskere med tilknytning til arbejdsmarkedet er medlemmer af en fagforening. Til sammenligning er kun 10% af de amerikanske og franske arbejdstagere medlem af en fagforening, samt 20% af tyskerne. I Norge og Sverige er antallet lignende de danske med omkring 2/3 af befolkningen i arbejdsalderen der er medlem af en fagforening. 

I forhold til medlemstallet af a-kasserne er antallet større. Pr. 1. januar 2024 var der i alt 2.054.551 medlemmer* af de danske a-kasser.

Medlemstal i de danske fagforeninger

Der er mange forskellige fagforeninger organiseret i Danmark, dog er en stor del af dem organiseret i en række hovedorganisationer for bedre og mere koordineret overenskomstforhandlinger og indflydelse på arbejdsmarkedet. De tre hovedorganisationer er FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Ledernes Hovedorganisation og AC (Akademikernes Centralorganisation).

 I alt  2023
 Medlemmer i alt  1.914.972
 FH Fagbevægelsens Hovedorganisation  1.063.249
 Ledernes Hovedorganisation   114.048
 AC Akademikernes Centralorganisation  314.025
 Uden for hovedorganisationerne  423.650

 

Kilde: Danmarks Statistik per 31.21.2022 (seneste tilgængelige statistik)

 

I tabellen nedenunder kan du finde medlemstallene for alle de danske fagforeninger vi har listet på vores hjemmeside. Ikke alle, men en stor andel af Danmarks fagforeninger er med på listen, og disse repræsenterer et stort udsnit af det samlede antal medlemmer af Danmarks fagforeninger.

 Fagforening  Medlemstal 
 3F  261.000 
 Krifa  190.000
 FOA  173.000
 Det Faglige Hus  200.000
 Ase  142.000 
 Lederne  130.000
 Virksom  8.000
 Frie  40.000
 Business Danmark  29.000
 DJØF  107.000
 Dansk Magisterforening  68.000
 HK  220.000
 Dansk Metal  105.000
 Dansk Sygeplejeråd  79.000
 Maskinmestrenes Fagforening  14.000
 Dansk Jernbaneforbund  5.000
 Danmarks Lærerforening  90.000
 Merkonomernes Hovedorganisation  1.500
 Teknisk Landsforbund  30.000
 Dansk Journalistforbund  18.000
 Socialpædagogernes Landsforbund  39.000
 Blik- og Rørarbejderforbundet  10.000
 Dansk El-Forbund  28.000
 PROSA  16.000
 BUPL  60.000
 Malerforbundet  8.000
 Finansforbundet  56.000
 IDA  130.000
 NNF  20.000
 Politiforbundet  12.000
 Lægeforeningen  34.000
 Brandfolkenes Organisation n/a
 Danske Psykomotoriske Terapeuter  1.000
 Hærens Konstabel- og Korporalforening  3.500
 Fængselsforbundet  3.500
 Farmakonomforeningen  5.100
 HOD  4.800
 Forbundet Kultur og Information  3.800
 Tandlægeforeningen  5.600
 Dansk Musiker Forbund  5.800
 Præsteforeningen  3.500
 Pharmadanmark  7.000
 Kommunikation og Sprog  10.000
 Gymnasieskolernes Lærerforening  14.500
 Danske Fysioterapeuter  16.000
 Den Danske Dyrlægeforening  4.300
 Danske Bioanalytikere  7.000
 Dansk Socialrådgiverforening  19.000

 Radiograf Rådet

 2.500
 Kost og Ernæringsforbundet  8.000
 Konstruktørforeningen  10.000
 Jordemoderforeningen  2.900
 FAOD  6.000
 SAFU  1.000
 Frie Skolers Lærerforening  10.000
 Dansk Artist Forbund  1.400
 Centralforeningen for stampersonel  9.000
 PRO  3.500
 Dansk Psykolog Forening  11.000
 VSL  n/a
 Billedkunstnernes Forbund  1.800
 Serviceforbundet  18.000
 Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund  4.000
 Danmarks Frie Fagforening n/a
 Dansk Forfatterforening n/a
 Autor  n/a
 Dansk Skuespillerforbund  2.200
 Danske Dramatikere  478
 Foreningen af Danske Sceneinstruktører n/a
 Faglig Puls n/a
 ESL n/a
 Danish Maritime Pilots n/a
 Kriminalforsorgsforeningen n/a
 Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Fagforening n/a
 Bankbetjentenes Fagforening n/a
 Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte n/a
 Veterinærsygeplejerskernes Fagforening n/a
 Raffinaderiteknikernes Fagforening n/a
 Tandteknikerforeningen n/a
 Urmagerne og Optikernes Fagforening n/a
 Danmarks Kirketjenerforening  600

 

Kilde: Sammenstilling fra fagforeningernes hjemmesider 2024-02-01

Medlemstal i de danske a-kasser

Der er 22 a-kasser i 2024 på det danske arbejdsmarked. Antallet af medlemmer i hver enkelt af dem varierer betydeligt fra hinanden. Herunder finder du en liste over alle a-kasserne og antallet af medlemmer*.

A-kasse Medlemstal
Akademikernes 251.988
A-kassen Ase 135.976
A-kassen Frie 39.160
BUPL A-kasse 56.482
CA A-kasse 56.606
Det Faglige Hus 183.186
Din Faglige A-kasse 32.436
Din Sundhedsfaglige 89.433
Faglig Fælles A-kasse 204.579
FOAs A-kasse 134.812
FTFa A-kasse 136.890
HK/Danmark 163.186
Jour., Kom. & Sprog 23.089
Kristelig A-kasse 147.091
Lærernes a-kasse 67.557
Lederne A-kasse 124.831
Magistrenes A-kasse 68.170
Metalarbejderne 62.152
Min A-kasse 79.883
NNF A-kasse 15.266
Socialpædagogernes 33.120
Teknikernes A-kasse 20.144

 

* Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal
kontingentfritagne medlemmer pr. 1. januar 2024

Kilde: Styrelsen for Arbejsmarked og Rekruttering

 

 

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.