Hvor længe kan du få dagpenge?

dagepenge fag

Dagpenge kan udbetales til dig, som har været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år og som er registreret som jobsøgende. Derudover skal du have arbejdet mindst 1924 løntimer som fuldtidsforsikret eller 1258 løntimer ved deltidsforsikring. Arbejdet skal desuden være udført inden for de seneste tre år og i løbet af tiden, du har været betalende medlem hos en a-kasse. Hvor meget, du får udbetalt, afhænger for eksempel af, om du er nyuddannet, og om du er forsikret på heltid eller deltid.

Støtte i op til to år

Dig, der har ret til dagpenge, kan som hovedregel modtage en sådan støtte i op til to år. Perioden, du har ret til dagpenge, fungerer på samme måde som med et klippekort. Kortet har sammenlagt 104 klip, og ét klip modsvarer en uge ud af i alt to år. Hver gang du får dagpenge, bruger du dermed et klip på klippekortet. Vær opmærksom på, at dagpenge udbetales for mandag til fredag og altså ikke weekenden, og at du for hver uge, du modtager dagpenge, selvom det blot er for nogle få timer, anvender klip for hele den pågældende uge.

Du skal anvende klippene inden for tre år, denne periode kaldes også referenceperioden. Efter de tre år bliver klippekortet forældet, også selvom du stadig skulle have klip tilbage på kortet. I særlige tilfælde er det muligt at forlænge kortets varighed, f.eks. hvis du har været syg i mere end seks uger, eller hvis du har modtaget barselsdagpenge. Som noget nyt fra og med 2017 kan gyldigheden desuden forlænges med et år, hvis du vælger at ændre dine løntimer til dagpengetimer. Denne fleksible genoptjening af dagpenge kan anvendes, hvis du skulle være så heldig at finde arbejde ind imellem din ledighed. Én arbejdstime regnes for det dobbelte i dagpengetimer. En løntime kan således omdannes til to timer med forlænget dagpenge, og dagpengeperioden kan højst forlænges med et år. Du kan kun optjene dagpenge på denne måde via arbejde, som du har udført siden din seneste ret til dagpenge.

Genoptjene retten til to nye år

Når du har opbrugt din dagpengeret efter de 104 uger, kan du genoptjene retten til to nye år efter en vis arbejdsperiode. Ved heltidsforsikring gælder, som tidligere nævnt, at du skal have arbejdet 1924 løntimer, og som deltidsforsikret skal du have udført mindst 1258 timers lønmodtagerarbejde inden for en periode på tre år. Du kan dog ikke indregne løntimerne, hvis din arbejdsgiver får offentlig støtte til din løn.

Barselsdagpenge

Økonomisk kompensation Barselsdagpenge er en økonomisk kompensation til forældre, når de ved barsel vælger at være fraværende fra arbejdsmarkedet og dermed ikke modtager løn. Retten til barselsdagpenge er sikret i Barselloven. Man kan både modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, så længe man...
Læs mere

Barsel

Reglerne for barsel i Danmark står beskrevet i Barselsloven, og disse regler gælder alle danske lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Som ledig, på kontanthjælp eller dagpenge er du også dækket ind under lovgivningen og kan nyde gode rettigheder. Ingen er dårligere stillet end regelsættet i...
Læs mere

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan man modtage, hvis man ikke er i stand til at arbejde for eksempel på grund af sygdom eller skade. Man skal dog opfylde visse krav for at kunne modtage sygedagpenge. Først og fremmest skal man inden sygefraværet have haft tilknytning til arbejdsmarkedet....
Læs mere

Feriepenge

Som lønmodtager i Danmark har du altid ret til 5 ugers ferie pr. år. Nogle forhandler sig frem til mere ferie med arbejdsgiveren, men ifølge Ferieloven skal du altid kunne afholde mindst 5 ugers ferie årligt. Loven gælder for i stort set alle danske...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?