Dimittendreglen

forhallen tao lytzen

Dagpenge er et område fyldt med regler, krav, betingelser. Her på Allefagforeninger ønsker vi at afklare nogle af disse regler så det er nemmere for dig at finde rundt i reglerne. Denne side omhandler dimittendreglen, som er højst relevant for dig der lige er blevet færdig med din uddannelse og måske har behov for at søge dagpenge hos din a-kasse.

Hvorfor er dimittendreglen relevant for mig?

Dimittendreglen gør at du som nyuddannet har ret til modtage dagpenge, såfremt at du opfylder en række helt normale betingelser i dagpengelovgivningen. Det er vigtigt at være klar over dimittendreglen så du kan være sikker på at du modtager dine dagpenge når du har færdiggjort din uddannelse, hvis du ikke har fundet noget job. Da din ret til SU ophører når du modtager dit eksamensbevis er det vigtigt at have et økonomisk sikkerhedsnet i form af dagpenge, så du ikke er tvunget til at gå fra hus og hjem fordi du endnu ikke har fundet et arbejde til at dække de månedlige udgifter.

Hvad består dimittendreglen af?

Som nævnt er dimittendreglens betingelser meget normale, og de fleste danske studerende opfylder dem uden problemer. Betingelserne er som følger: 

  • Du har gennemført en uddannelse der er mindst 18 måneder lang.
  • Uddannelsen er offentlig anerkendt og giver dig en erhvervskompetence.

De nyuddannede(dimittenderne) har ret til dagpenge en måned efter du har endt uddannelsen. Du skal huske at søge optagelse i en a-kasse senest 2 uger efter du har afsluttet uddannelsen. Såfremt at du har været medlem af din a-kasse i et år inden du afslutter uddannelsen kan du allerede få dagpenge fra den dag du afslutter. 

Du skal dog også huske at melde dig ledig på arbejdsmarkedet og være tilmeldt Jobcenteret.

Dagpengesatsen for dimittender

Her i 2022 er dimittendsatsen 13.836 kr./md. før skat og fradrag (fuldtidsforsikret).

Er du forsørger er dimittendsatsen lidt højere på 15.868 kr./md. før skat og fradrag, hvis du er fuldtidsforsikret.

Ny lovgivning for dimittendreglen 1. oktober 2022

Et flertal af Folketinget blev i starten af 2022 enige om at ændre på dagpengesatsen for dimittender. Fra 1. oktober 2022 bliver satsen sat ned med den begrundelse at give de nyuddannede et større økonomisk incitament for hurtigere at komme i job efter endt uddannelse, da det har været Folketingets overbevisning at for mange dimittender går ledige i for lang tid efter de har færdiggjort deres uddannelse.

For dig som nyuddannet betyder reformen af dagpengesatsen:

  • Som nyuddannet og ikke-forsørger - Din dagpengesats bliver sat ned til 9.514 kr. om måneden, hvis du er ledig i mere end 3 måneder. I de første 3 måneder er satsen på 13.836 kr.
  • Som nyuddannet, ikke-forsørger og over 30 år - Din dagpengesats bliver sat ned til 12.018 kr. om måneden.
  • Som nyuddannet og forsørger - Din dagpengesats bliver ikke ændret. Den vil fortsat være på 15.868 kr. om måneden.

Udover nedsættelsen af dagpengesatsen der træder i kræft fra oktober er det nogle ekstra forhold som nyuddannede ledige fra 1. oktober 2022 skal være informerede om. Dagpengeperioden vil først og fremmest blive halveret fra 2 år til 1 år.  Du skal også opfylde et sprogkrav for at kunne få dagpenge, medmindre du har vist en aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked. I øjeblikket afventer vi nærmere beskrivelse af disse krav, før vi kan vejlede om dem.

Du har kun to uger til at søge!

Det er meget vigtigt at understrege at du kun har to uger til at blive medlem af en a-kasse, hvis du ønsker at gøre brug af dimittendreglen og sikre din adgang til dagpenge. Mange unge nyuddannede misser reglen og rettigheden til dagpenge ved ikke at melde sig ind i tide, og må derfor vente 1 år på at kunne få dagpenge. Det er ikke nødvendigvis det nemmeste at få et job lige med det samme, så med dimittendreglen er du garanteret et økonomisk sikkerhedsnet. Så vil du kunne få dagpenge i sammenlagt 2 år inden for 3 år.

Har du studiejob?

Mange unge har også studiejob ved siden af studiet og nogle ønsker måske at fortsætte med dette efter uddannelsens afslutning. Hvis dette er tilfældet for dig, kan du vælge at få supplerende dagpenge, hvis jobbet ikke giver nok løn i sig selv. Det er op til dig selv, hvad der giver mest mening. Men du kan ikke både fortsætte dit studiejob og få dagpenge til dimittendsatsen. Her må du vurdere hvad der er bedst for dig, om dit studiejob giver nok indtægt, om det styrker dine kompetencer til lettere at finde et job osv.

 

Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse.  Hav...
Læs mere

Fradrag ved Fagforening og A-kasse

Fagforeninger og a-kasser - Priser Et medlemskab af fagforeningen kan for nogen virke some en overflødig, og i nogle tilfælde dyr, økonomisk post. Priserne på de danske fagforeninger varierer betydeligt, med de billigste på under 70 kr. om måneden, til de dyreste der lyder på...
Læs mere

Førtidspension

Hvad er førtidspension? Som navnet indebærer er førtidspension groft sagt den mulighed for at gå på pension før tid, altså før den almindelige folkepensionsalder. Er du ikke i stand til at varetage dit arbejde, hverken under almindelige vilkår eller fleksjob kan din kommune bevilge dig førtidspension. Her...
Læs mere

Kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp? Kontanthjælp er en offentlig ydelse der tillader dig at beholde en indkomst under ledighed på samme måde som dagpenge gør. Forskellen på de to er dog at kontanthjælp er en ydelse der bliver udbetalt af staten, i modsætning til dagpengene som går...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?