feriepenge

Feriepenge

Som lønmodtager i Danmark har du altid ret til 5 ugers ferie pr. år. Nogle forhandler sig frem til mere ferie med arbejdsgiveren, men ifølge Ferieloven skal du altid kunne afholde mindst 5 ugers ferie årligt. Loven gælder for stort set alle danske medarbejdere, som er ansat et helt optjeningsår. Dette er uanset hvad de beskæftiger sig med, om de arbejder fuldtid eller deltid, og om det er en hovedbeskæftigelse eller for eksempel en bibeskæftigelse ved siden af studier eller lignende.

Holde ferie med betaling

Hvis du desuden har arbejdet en periode, vil du også have optjent ret til at holde ferie med betaling. Den generelle regel for timelønnede medarbejdere er, at du optjener 2,08 dage for hver måned, du er ansat, og efter et års ansættelse har du dermed optjent 25 betalte feriedage, dvs. 5 betalte uger. Hvis du bliver ansat eller afslutter et job midt i en måned, beregnes dine feriepenge i feriedage. Du optjener i dette tilfælde 0,07 feriedage for hver arbejdsdag, du er ansat på arbejdspladsen. Mange månedslønnede eller langtidsansatte med en måneds opsigelse har i stedet ret til ferie med løn. Det betyder, at de får udbetalt en normal løn, mens de er på ferie. De fleste som har ret til ferie med løn er funktionærer, som desuden modtager et tillæg på mindst 1 % af deres løn. Hvis du skifter arbejdsplads i løbet af kalenderåret, kan du få feriepengene med dig til den nye arbejdsplads og få dem udbetalt, når du holder ferie. Hvis en medarbejder flytter udenlands eller går på pension og dermed forlader det danske arbejdsmarked, kan denne få de optjente feriepenge udbetalt på én gang. Ved dødsfald udbetales feriepengene automatisk til dødsboet.

Feriedagene optjener du mellem januar og december i løbet af et kalenderår, og du afholder dem i det efterfølgende ferieår, som løber fra 1. maj til 30. april. Som et eksempel betyder det altså, at du kan bruge de feriepenge, som du har optjent fra 1. januar til 31. december 2016, i løbet af ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018.

Feriekonto

Arbejdsgiveren indberetter og indbetaler løbende dine feriepenge til Feriekonto. På Feriekontoen bliver feriepengene beskattet og afventer medarbejderens afvikling af ferie. Feriekonto får meddelelse om, hvornår lønmodtageren skal på ferie og udbetaler nettobeløbet af feriepengene svarende til antallet af feriedage, når ferien startes. Du kan altid se, hvor mange feriepenge, du har på borger.dk/feriepenge ved at logge ind med dit NemID. Når du skal afholde ferie, får du udbetalt et beløb, der modsvarer 12,5 % af din ferieberettigede løn. Hvis du finder nogle fejl, når det kommer til antallet feriedage, eller du ikke har fået feriepengene udbetalt ved feriens start, skal du kontakte din arbejdsgiver, som kan rette dette.

Det er et krav, at du skal holde ferie, når du får dine feriepenge udbetalt. Derfor må du heller ikke modtage offentlig forsørgelsesydelse samtidig med, at du får feriepenge udbetalt. Er du sygemeldt og går på sygedagpenge, kan du dog i visse tilfælde opfylde kravene for feriepenge. Dette hvis du bliver godkendt på baggrund af en feriehindring. Hvis du modtager SU og har et job ved siden af dine studier, skal du holde pause fra jobbet i den tid, du får feriepenge. Dine udbetalte feriepenge modregnes ikke i din SU.

Hvis du forhindres i at afholde den planlagte ferie for eksempel i tilfælde af sygdom, er det vigtigt, at du meddeler din arbejdsgiver hurtigst muligt, når sygdommen indtræffer. Ferien kan i så fald udskydes og afholdes på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret. Hvis du ikke får mulighed for at afholde din ferie i løbet ferieåret, kan du i stedet vælge at få feriepengene overført til det næste ferieår eller at få dem udbetalt. 

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.