barsel mage

Barsel

Reglerne for barsel i Danmark står beskrevet i Barselsloven, og disse regler gælder alle danske lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet. Som ledig, på kontanthjælp eller dagpenge er du også dækket ind under lovgivningen og kan nyde godt af disse rettigheder. Ingen er dårligere stillet end regelsættet i Barselsloven, men for eksempel kan en overenskomst godt give dig endnu bedre vilkår.

Den første barselslovgivning gav danske kvinder fire ugers hvile efter fødslen, men siden da er loven blevet udviklet og udvidet flere gange. I 1984 fik mænd ret til at deltage i barslen og i 2001 blev 52 ugers barsel indført for forældrepar i Danmark. Barselsloven sikrer, at alle nybagte forældre i Danmark får mulighed for at give sit barn en god start på livet.

De fire faser før barselsorlov

Barselsorlov i Danmark forekommer oftest i fire faser, og der er grundlæggende regler for retten til orlov og barselsdagpenge i løbet af disse faser. Som kommende mor skal man holde fire ugers graviditetsorlov inden fødslen, og man kan modtage barselsdagpenge i ugerne. Husk at meddele arbejdsgiveren din termin mindst tre måneder inden forventet fødsel. Din overenskomst kan eventuelt give dig forbedrede rettigheder, hvilket kan betyde, at du kan gå på orlov tidligere. Er du for eksempel ansat i staten, i en region eller kommune giver din overenskomst dig mulighed for at gå på barsel hele 6 uger før forventet fødsel. Efter fødslen er der krav på, at en mor skal afvikle to ugers barselsorlov, men hun har mulighed for yderligere 12 frivillige uger, som normalt ikke kan overføres til faderen eller en medmor. Barselsdagpenge kan fås i alle 14 uger. En overenskomst kan også her give bedre vilkår. Som ansat i en privat virksomhed med overenskomst kan du for eksempel nyde 14 uger med fuld løn efter fødslen. Fædre har i forbindelse med fødslen ret til to ugers orlov med dagpenge, og de skal afholdes inden for en periode på 14 uger, efter barnet er kommet til verden.

Er faderen ansat i en region eller kommune, giver din overenskomst dig i stedet ret til to ugers orlov med fuld løn. Herefter har forældrene ret til 64 ugers forældreorlov, som kan deles mellem forældrene, som man har lyst. Man kan dele ugerne lige mellem sig og tage 32 uger hver, skiftes til at holde orlov eller tage en periode sammen. Det er dog kun muligt at modtage barselsdagpenge i halvdelen af ugerne, dvs. 32 uger. Vær blot opmærksom på at Udbetaling Danmark skal have besked, hvis forældrene vælger at dele orloven, ellers tildeles moderen automatisk alle uger med barselsdagpenge. Hvis både mor og far eller medmor er statsligt ansatte, giver overenskomsten i stedet mulighed for at holde orlov med løn i sammenlagt 40 uger. Som regionalt eller kommunalt ansat kan du også, ifølge din overenskomst, holde orlov med i løn i en længere periode. Arbejder man inden for handel eller for en privat virksomhed med overenskomst, giver en sådan ret til 5 ugers forældreorlov med fuld løn, og derudover kan man nyde 3 ugers orlov med løn, som forældreparret kan fordele, som de har lyst.

Forlængelse af forældreorloven

Det er muligt at forlænge forældreorloven på de 32 uger for begge parter ifølge Barselsloven. Hvis man har arbejdet inden barslen, kan man udvide orloven med 8 eller 14 uger, hvor man modtager reducerede barselsdagpenge, og har man været ledig, kan orloven maksimalt forlænges med 8 uger. Meddel i så fald din arbejdsgiver i god tid. Det er desuden muligt at udskyde op til 32 ugers forældreorlov og anvende den lidt af gangen, indtil barnet fylder 9 år. Ved udskudt barsel skal du blot huske at meddele din arbejdsgiver senest 16 uger, inden du starter din orlov.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.