sygedag seng

Sygedagpenge

Sygedagpenge kan man modtage, hvis man ikke er i stand til at arbejde for eksempel på grund af sygdom eller skade. Man skal dog opfylde visse krav for at kunne modtage sygedagpenge. Først og fremmest skal man inden sygefraværet have haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at man ved sygemeldingstidspunktet skal være i beskæftigelse og have været det i mindst 240 timer inden for en periode på et halvt år, inden man blev syg. Det er også muligt at modtage sygedagpenge, hvis man er ansat i fleksjob, lige har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst tre år eller er elev under uddannelse og i lønnet praktik. Det er normalt set også et krav, at man skal være bosat i Danmark og betale dansk skat af sin indtægt.

Hvem betaler for sygedage?

Du skal normalt set melde dig syg senest to timer efter begyndt arbejdstid, medmindre du er forhindret på grund af alvorlige årsager såsom hospitalsindlæggelse. Når du er fraværende fra arbejdspladsen på grund af sygdom, er det arbejdsgiveren eller kommunen, der udbetaler sygedagpenge til dig. Din arbejdsgiver betaler sygedagpenge til dig de første 30 kalenderdage, hvis du ikke i stedet er berettiget til fuld løn. Du skal ved tidspunktet være ansat hos arbejdsgiveren og have været det i otte uger før sygdommen med mindst 74 arbejdede timer.

Efter de fire uger kalder arbejdsgiveren dig normalt til en samtale, for at bestemme hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet. Der er eventuelt mulighed for at starte på nedsat tid, hvis det er det bedste i din situation. Hvis du stadig er uarbejdsdygtig og ikke længere har ret til løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren, kan du i stedet anmode om sygedagpenge fra kommunen. Kommunen holder tæt kontakt til dig og følger løbende op på din situation under sygefraværet. I forbindelse med et længerevarende  sygefravær vil kommunen normalt bede om en lægeerklæring. Lægen vurderer i denne sammenhæng din sygdom, muligheden for at vende tilbage til jobbet og eventuelle skånehensyn for dig i fremtiden. Du kan altid kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål omkring sygedagpenge.

Sygedagpenge er en økonomisk kompensation til lønmodtageren i den periode denne er uarbejdsdygtig og derfor ikke modtager sin almindelige løn. I 2024 udgør sygedagpenge højst 4.695 kr. pr. uge og højst 126,89 kr. pr. time.

Når du kan få sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, indtil du er arbejdsdygtig igen. Normalt set kan man få sygedagpenge i op til 22 uger inden for en periode på ni måneder. Hvis kommunen derefter vurderer dig arbejdsdygtig, ophører sygedagpengene, ellers er der mulighed for forlængelse. For at kunne få forlænget sygedagpengene skal visse betingelser opfyldes. Det skal betragtes som sandsynligt, at du kan vende tilbage til arbejdspladsen i fremtiden for eksempel ved hjælp af nødvendige forberedelser og foranstaltninger. Det kan dreje sig om, at du skal gennemgå revalidering såsom virksomhedspraktik, hvor din arbejdsevne prøves. Du har også mulighed for at få forlænget sygedagpenge, hvis du er under lægebehandling, og lægen vurderer, at du kan genoptage arbejdet inden for 134 uger. Det samme gælder, hvis du får konstateret en alvorlig og livstruende sygdom såsom kræft.

Forlængelse af sygedagpenge kan desuden opnås, hvis du har rejst sag om erstatning for en arbejdsskade og venter på svar, eller hvis du har ansøgt om førtidspension. Hvis du ikke kan få forlænget sygedagpenge men stadig er uarbejdsdygtig i forbindelse med sygdom, overgår du oftest i et jobafklaringsforløb med individuel indsats fra kommunens side. I forbindelse hermed får du ressourceforløbsydelse, som er på niveau med kontanthjælp og dette uafhængigt af, om du har en ægtefælle eller ejer formue.  Jobafklaringsforløbet er normalt maksimum to år, men hvis du stadig vurderes som uarbejdsdygtig af kommunen efter denne tid, kan et nyt jobafklaringsforløb påbegyndes.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.