online 3412498 960 720

Uddannelse

Læring og uddannelse er en gennemgående del af livet, og det er aldrig for sent at lære noget nyt og blive bedre til et fag. Her i denne artikel vil vi gå lidt mere i dybden med forskellige typer uddannelse du kan tage dig igennem voksenlivet. Vi vil komme ind på erhvervsuddannelser, almene uddannelser og efteruddannelser.

Erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelse dækker over en bred vifte forskellige uddannelser og faggrupper. Fælles for dem alle sammen er dog, at der er fokus på praktisk erfaring under uddannelsen. Det vil sige, at du typisk vil veksle mellem skolegang på en erhvervsskole og praktisk erfaring på en arbejdsplads inden for det fag, du uddanner dig til. Dette er også kaldet en læreplads. Erhvervsuddannelser er som sagt meget forskellige og kan var fra alt imellem to til fire år.

Din erfaring og din alder har en del at skulle have sagt om hvilket forløb du skal tage. Har du lige afsluttet 9. klasse, skal du optages på et grundforløb. Er du derimod over 25 år har du i stedet mulighed for at blive voksenlærling.

Voksenlærling

Er du fyldt 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling på en arbejdsplads med løn. Først og fremmest skal du dog have landet en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver, eventuelt endda din nuværende arbejdsgiver. Hvis du er voksenlærling skal du have overenskomstmæssige vilkår og skal modtage en løn der svarer til minimumslønnen for en ufaglært inden for din stilling.

Du vil typisk kunne færdiggøre din uddannelse tidligere end normalt, da du sandsynligvis kan få merit for en hel del af den erfaring du allerede har tilegnet dig.

Almen uddannelse

Almen uddannelse er et uddannelsestilbud, der giver dig færdigheder inden for læsning, skrivning, matematik, engelsk og IT. Det er typisk ting, som vi har lært igennem folkeskoletiden, og er relevant for dig, hvis du eksempelvis ikke har taget din afgangseksamen fra 9. klasse. Inden for almen uddannelse skelnes der mellem to forskellige undergrene AVU og FVU

AVU - Almen voksenuddannelse

AVU er et tilbud til voksne over 25 år, der ikke har taget deres 9. klasses afgangseksamen, eller som gerne vil forbedre deres kundskaber og færdigheder på et eller flere fag på 9. eller 10. klasses niveau. For at tilmelde dig skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC), hvor du vil få tilbudt en samtale med en studievejleder om dine muligheder og som vil vurdere hvilket trin du skal starte på. Hvis du endnu ikke er fyldt 25, kan VUC-studievejlederen eller din vejleder fra kommunen henvise dig til den forberedende grunduddannelse (FGU), hvor du vil få undervisning med andre unge mennesker.

AVU-priser

Alle fagene på AVU kræver deltagerbetaling. Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster alle 130 kroner pr. fag. Hvis du ønsker at tage fag udover disse ovenstående koster det 1.300 kr. pr. fag.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Du kan få SU for voksne - SVU, hvis du læser AVU-fag. Der er dog en række betingelser, du skal opfylde inden. Betingelserne er listet herunder:

  • Som hovedregel være fyldt 25, og ikke være nået folkepensionsalderen
  • Dansk statsborger eller bosat i Danmark
  • Optaget på en uddannelse der berettiger SVU
  • Du skal have haft arbejde eller været selvstændig i mindst 26 uger inden uddannelsens start
  • Du må ikke have ret til løn fra praktikplads
  • Du skal være studieaktiv
  • Du må ikke modtage anden offentlig ydelse der dækker dine leveomkostninger

FVU - Forberedende voksenundervisning

FVU er et tilbud til alle ufaglærte og kortuddannede voksne, som ønsker at styrke deres færdigheder inden for dansk, engelsk, matematik og IT, for at stå stærkere i hverdagen, ved job eller ved opstart af ny uddannelse.

Forløbet kan struktureres, så det passer med, at du stadig kan passe dine normale arbejdstider.

Målgruppen er voksne over 25 år, og de øverste trin på de forskellige uddannelser og kurser svarer til 9. klasse.

Der er ingen deltagerbetaling hos FVU og der er samtidig mulighed for at få SU

Efteruddannelse

Efteruddannelse er et vigtigt redskab hvis du ønsker at udvikle dig på dit arbejde eller søge nye muligheder i en anden branche.

I den forbindelse kan du tage et AMU-kursus der er rettet mod en lang række forskellige brancher og arbejdsområder. Kurserne kan vare mellem en enkelt dag og op til seks uger. De fleste overenskomster tillader et selvvalgt uddannelsesforløb eller kursus i to uger hvert år, hvor du stadig vil kunne få løn under kurset.

Er du ledig, så har du også ret til hele seks ugers kursusgang, og du kan samtidig sammensætte en række kurser for at skabe den uddannelsesprofil, du ønsker for dig selv.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.