Hvad er en fagforening?

arbetere fagforening

Fagforeninger hjælper

Danmarks mange fagforeninger arbejder hårdt for at sikre de bedste arbejdsvilkår for landets lønmodtagere. En del fagforeninger har valgt at specialisere sig og fokusere på arbejdere fra en specifik branche, f.eks. industriarbejdere eller lærere, mens andre har en bredere medlemskreds fra forskellige arbejdsområder. Fagforeningerne varetager sine medlemmernes interesser, når det kommer til bl.a. lønforhold og ansættelsesvilkår, og fungerer som en støtte i tilfælde af problemer på arbejdspladsen. De danske fagforeningers historie går helt tilbage til 1870’erne, og de fleste fagforeninger havde på den tid tilknytning til et politisk parti. I dagens Danmark hævder de fleste fagforeninger politisk uafhængighed og fokuserer ikke kun på faglærte arbejdere som tidligere, men også på bl.a. akademikere og selvstændige. Fagforeningerne arbejder stadig for bedre arbejdsvilkår for de danske arbejdere og hjælper dig, hvis du bliver uretfærdigt behandlet på arbejdspladsen. Som lønmodtager i Danmark er det helt op til dig, om du vil være medlem af en fagforening, men der er mange fordele, som du kan nyde godt af som medlem. De forskellige fagforeninger i Danmark arbejder nemlig for bedre ansættelses- og arbejdsvilkår for medlemmerne, når det kommer til områder som:

- mindsteløn og rimelige lønforhold

- arbejdstid og overtid

- sygdom og sygedagpenge

- ferie

- barsel

- finansiering af efteruddannelse

- arbejdsmarkedspension.

Gode overenskomster

At opnå gode overenskomster om arbejdsmiljø, mindsteløn og opsigelsesvarsler via forhandlinger med arbejdsgivere tilhører nøglesager for fagforeningerne. De danske fagforeningers mål er tryghed og retfærdighed for alle lønmodtagere på arbejdspladsen. Som medlem af en fagforening kan du altid få en gennemgang af eller hjælp med forhandling af ansættelseskontrakt, søge råd om trivsel på jobbet eller blive assisteret i lønforhandlingsprocessen eller jobsøgningen. Skulle du være så uheldig at havne i en krisesituation på jobbet, kan din fagforening også hjælpe dig. Hvis du f.eks. er syg i en længere periode, har fået en arbejdsskade, ikke modtager din løn eller oplever en uberettiget fyring kan du få juridisk hjælp af fagforeningen uden ekstra omkostninger. Vær opmærksom på, at en fagforening og en a-kasse er to forskellige ting, selv om de to enheder mange gange samarbejder, og man kan nyde en god rabat, hvis man bliver medlem af dem begge. A-kassen er en arbejdsløshedskasse, som medlemmerne betaler et månedligt kontingent til og som sikrer økonomisk sikkerhed, hvis du skulle miste jobbet. Bliver du arbejdsløs kan du altså modtage dagpenge fra a-kassen, som desuden står for udbetaling af feriedagpenge og orlovsydelse. Fagforeningen kan således ses som et sikkerhedsnet på arbejdspladsen, mens a-kassen giver økonomisk tryghed, hvis du havner uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere >>> Alt om fagforeninger i Danmark

Uddannelse

Læring og uddannelse er en gennemgående del af livet, og det er aldrig for sent at lære noget nyt og blive bedre til et fag. Her i denne artikel vil vi gå lidt mere i dybden med forskellige typer uddannelse du kan tage...
Læs mere

Social Dumping

Hvad er social dumping? Du har sikkert hørt om fænomenet social dumping i nyhederne, men hvad er det egentlig og hvorfor er det relevant for dig på arbejdsmarkedet? Social dumping er den praksis hvor arbejdsgivere hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde og opgaver i Danmark,...
Læs mere

Krifa eller det faglige hus (Sammenligning)

Her på siden vil du få et sammenligneligt overblik over to af de største danske fagforeninger; Krifa og Det Faglige Hus som er de to største gule fagforeninger i Danmark. De gule fagforeninger er kendetegnet ved ikke at være i stand til at forhandle...
Læs mere

Hvorfor tjekke årsopgørelsen fra SKAT?

Hvorfor er det en god ide at tjekke årsopgørelsen, og forskudsopgørelsen for den sags skyld, hos SKAT? Selvom de arbejdsgiver har pligt til at indberette dine lønoplysninger til SKAT, hænder det desværre regelmæssigt at det ikke altid sker. For at undgå et skattesmæk er det...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?