A-kasse for nyuddannede

nyuddannede student

Der er mange fordele ved at være medlem af en a-kasse, som blandt andet kan hjælpe dig, når det kommer til karriererådgivning og jobsøgning, og som ofte tilbyder nyttige kurser og seminarer og fungerer som en økonomisk sikkerhed ved ledighed. Du kan finde mange gode sammenligningssider på internettet, hvor du kan se priser, specialiseringsområder og vilkår for de forskellige danske a-kasser. Det er hurtigt og enkelt at blive medlem af en a-kasse i Danmark. Tag kontakt til a-kassen du ønsker at blive medlem af, så hjælper personalet dig glædeligt med optagelsen.

Visse dimittendrettigheder

Som nyuddannet har du visse dimittendrettigheder, så længe du opfylder nogle krav. Du kan blive berettiget til dagpenge kort tid efter afsluttet erhversmæssig uddannelse, hvis du har gennemført en ikke-gymnasial uddannelse på mindst 18 måneder, som er godkendt af Statens Uddannelsesstøtte eller er en anerkendt elev- eller lærlingeuddannelse. Det er desuden et krav, at man opholder sig i og er bosat i Danmark kort tid inden samt senest to uger efter afsluttet uddannelse. Dette er selvom du ikke behøver at have fast bopæl i Danmark under selve uddannelsen.

Som nyuddannet kan du modtage en dimittendsats, der modsvarer 71,5 % af den højeste dagpengesats, dvs. 13.728 kr. (2023), eller som forsørger få 82 % af den højeste dagpengesats, hvilket modsvarer 16.177 kr. (2023). Du kan modtage dagpenge i op til 104 uger, svarende til to år, og disse uger kan du fordele ud over tre år.

Hvor hurtigt kan du modtage dagpenge?

Hvor hurtigt du kan modtage dagpenge efter afsluttet uddannelse, afhænger af perioden, du har været medlem af a-kassen. Hvis du som studerende var gratis medlem af a-kassen i mindst et år under uddannelsesforløbet, kan du få dagpenge direkte efter uddannelsen er afsluttet. Husk blot, at du ved mange a-kasser skal ændre din status fra studerende til nyuddannet for at kunne nyde rettigheden til dagpenge. Hvis du derimod bliver medlem af a-kassen efter færdiggørelse af uddannelsen eller har været medlem i kortere tid end et år, kan du modtage dagpenge en måned efter afsluttet studieaktivitet. Vær opmærksom på, at du skal søge medlemskab i a-kassen maksimum to uger efter uddannelsens afslutning, for at kunne nyde godt af dimittendreglen.

Hvis du overskrider denne frist, skal du søge dagpenge og opfylde de almindelige krav for at modtage sådan støtte. For at nyde dimittendretten skal du derudover tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring hos a-kassen, du er registreret hos. Det betyder, at du står til rådighed på arbejdsmarkedet og skal være klar til at blive sendt ud i arbejde, hvis chancen er der. Hvis du har et studiejob, som du ønsker at beholde efter uddannelsens afslutning, kan du søge om at modtage supplerende dagpenge. Det betyder, at dine arbejdede timer vil blive fratrukket dine dagpenge og dette kan ske op til 30 uger. Beløbet, du vil modtage, afhænger altså af, hvor mange timer, du arbejder. Hvis du derimod vil opsige studiejobbet i forbindelse med afsluttet studieaktivitet, ska du fratræde jobbet senest dagen inden uddannelsen færdiggøres for at undgå karantæne af dagpenge i tre uger.

Læs mere >>> A-kasse og fagforening som studerende

Sygemelding

Når du skal sygemeldes Hvis du er så uheldig at blive syg, er det vigtigt at du sørger for at få sygemeldt dig korrekt. Hvis du har et arbejde skal du sygemelde dig på den rigtige måde til din arbejdsgiver, ellers risikerer du at potentielt...
Læs mere

Fleksjob

Hvad er Fleksjob? Fleksjob er en speciel ordning og et tilbud til de personer der pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige normale vilkår. Fleksjob er et tilbud fra jobcenteret til de personer der ikke har...
Læs mere

Jobrettet Uddannelse

Hvad er jobrettet uddannelse? Jobrettet uddannelse er et tilbud og en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede der har de færrest faglige kompetencer. Tillbuddet er til for at de borgere der kæmper med at komme i arbejde kan øge deres faglige kompetencer med det håb om...
Læs mere

Sådan laver du den bedste jobansøgning

Her på siden har vi lavet en artikel der kan hjælpe dig i din jobsøgning, nemlig de ting du skal vide for at lave den bedste jobansøgning der forhåbentlig kan lande dig en jobsamtale, op potentielt et arbejde. Ansøgningen er et vigtigt element når...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?