Dagpengesatser

jorden dagpenge

Det er din a-kasse, som styrer udbetalingen af dine dagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig eller syg. Du skal imidlertid kunne leve op til flere forskellige krav for at få udbetalt dagpenge, og det er derfor ikke nok at være medlem af en a-kasse. 

Her kan du få svar på hvordan man kan få udbetalt dagpenge, hvor længe man kan få dagpenge, hvad er sygedagpenge, få et overblik over forskellige krav og regler for at modtage dagpenge samt de nuværende dagpengesatser fra januar 2020.

Hvordan får man udbetalt dagpenge?

Mange lønmodtagere oplever på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv at modtage en fyreseddel. Det kan bl.a. ske som følge af nedskæringer og omrokeringer. En pludselig fyring rammer dog altid hårdt, både på det personlige plan og ikke mindst hvad angår privatøkonomien. 

Du kan dog gøre flere ting for at ruste dig mod en eventuel fyring, f.eks. ved at melde dig ind i en a-kasse. Det er ikke obligatorisk at være tilmeldt en a-kasse, men det er en god idé, fordi du kan sikre dig dagpenge i tilfælde af, at du bliver fyret. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år for at kunne få udbetalt dagpenge.

Når det gælder udbetaling af dagpenge, skal du altid være opmærksom på, at det udelukkende gælder for dig, der er blevet ufrivilligt ledig. Du kan principielt ikke få udbetalt dagpenge, hvis du selv har valgt at opsige din stilling, medmindre der gælder helt særlige forhold.

Hvis du er medlem af a-kassen og nu står med en fyreseddel, skal du gennem flere trin for at kunne hæve dagpengesatsen, der pr. 1. januar 2020 svarer til 19.083 kr. Om måneden for en fuldtidsforsikret. Dette er den højeste dagpengesats, og satsen falder alt efter, om du er nyuddannet eller deltidsforsikret. Se overblik over dagpengesatser fra januar 2020 i bunden af siden for at se hvilken dagpengesats der netop gælder for den dagpengegruppe du tilhører.

Dagpengesatserne justeres årligt af staten. Er du blevet ufrivilligt ledig, skal du på den første ledighedsdag melde dig ledig på jobcentret, ligesom du skal kontakte a-kassen og ansøge om dagpenge. Herefter er din pligt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. omfatter, at du skal sende relevante ansøgninger, møde op til samtaler med jobcentret og a-kassen, opdatere CV samt løbende indskrive jobsøgningsaktiviteter på jobnet.dk og indsende dit månedlige dagpengekort til din a-kasse.

Opfylder du ikke kravene, der stilles af jobcentret og a-kassen, kan du blive sat i karantæne. Får du karantæne to gange på et enkelt år, må du vinke farvel til dine dagpenge. Dog kan du genoptjene din dagpengeret igen ved at indberette 300 løntimer som fuldtidsforsikret inden for 3 måneder.

For at starte processen med at modtage dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk, hvilket du gør ved at oprette en bruger med dit NemID. Når du har oprettet en bruger, skal du melde dig ledig samt angive ét jobønske. Senest to uger efter din første ledighedsdag skal du uploade dit CV til jobnet.dk. Det sidste du skal gøre, er løbende at registrere din jobsøgning i jobloggen på jobnet.dk. For at få udbetalt dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort hos din a-kasse, dette gøres også online.

Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du kontakte dit lokale jobcenter eller din a-kasse og de kan hjælpe dig med at starte processen, så du kan modtage dagpenge.

Læs mere >>> Generelt om a-kasser

Hvor længe kan man få dagpenge?

Det er langt fra sikkert, at du kan få udbetalt dagpengesatsen i hele din ledighedsperiode. Der er nemlig en begrænsning på hvor længe man kan få dagpenge. Dagpengeperioden løber kun over 2 år, men med de nye regler fra 2017 kan du under særlige betingelser opnå en fleksibel forlængelse på op til 1924 opsparede timer, svarende til 1 ekstra år, hvor en måneds arbejde udløser to måneder med dagpenge osv.

Ønsker du at optjene en ny dagpengeperiode, skal du ifølge de gældende regler have arbejdet i en periode, der svarer til 1924 timer inden for 3 år, hvis du vel at mærke ønsker en fuldtidsforsikring. For deltidsforsikrede ligger antallet på 1258 timer.

Det siger sig selv, at du ikke længere kan få dagpenge, når du er i arbejde, da du jo har en indkomst igen. Du skal derfor huske at meddele jobnet.dk, når du har fået et arbejde, og ikke længere er ledig.

Hvad er sygedagpenge?

Hvad enten du er ledig eller lønmodtager, kan du løbe ind i sygdom, som forhindrer dig i at opfylde dit job. I sådan et tilfælde kan man ansøge om sygedagpenge. Sygdom kan være alt fra arbejdsskader til alvorlige sygdomstilfælde.

For at modtage sygedagpenge skal du opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du har været i beskæftigelse i mindst 240 timer inden for de seneste 6 måneder.
 • Var du ikke syg, havde du opnået retten til arbejdsløshedsdagpenge.
 • Du har afsluttet en erhvervsuddannelse som varede mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
 • Du er nuværende elev i lønnet praktik og under uddannelse.
 • Du har et fleksjob. 

Du kan højst få udbetalt sygedagpenge i 22 uger over en 9 måneders periode. Sygedagpengesatsen ligger pr. 1. januar 2020 på 4.505 kroner om ugen. Det er a-kassen, der står for udbetalingen i den første periode, mens kommunen senere hen overtager opgaven, ligesom det også er kommunen, der står for at evaluere forløbet og afklare spørgsmål såsom hvornår du forventer at være tilbage på arbejdsmarkedet. Er der allerede fra begyndelsen en klar fornemmelse af, at sygdomsforløbet er af kortere varighed, vil der med stor sandsynlighed ikke blive sat gang i de store evalueringer. 

Vil du have sygedagpenge, skal du altid huske at melde dig syg fra første sygedag hos både arbejdsgiver, a-kasse og jobcenter.

Få styr på de forskellige regler

Dagpengeområdet er løbende genstand for nye regler og tiltag, hvorfor du altid bør holde et vågent øje med de aktuelle krav og dagpengesatser hos din lokale a-kasse og på hjemmesider som denne. A-kassen og jobcentret hjælper naturligvis med at orientere dig, men i sidste ende er det din opgave som dagpengemodtager at holde styr på alle de gældende regler. 

Dagpengeområdet er meget regelorienteret, og misser du en samtale hos jobcentret, siger nej til et tilbud fra a-kassen eller glemmer at oplyse om nyt arbejde, kan det komme til at koste dig ganske dyrt økonomisk. Derfor har vi nedenunder samlet et up-to-date overblik over nuværende regler og krav for at modtage dagpenge samt de nuværende dagpengesatser fra 2020.

Overblik over regler og krav for at modtage dagpenge i 2020

 • Du er blevet ufrivilligt ledig (fyring)
 • Du skal tilmelde dig jobcenteret og melde dig ledig på jobnet.dk fra første ledighedsdag
 • Du har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • Du skal have tjent og indberettet mindst 238.512 kr. (2020) inden for de sidste 3 år, såfremt du er fuldtidsforsikret. For deltidsforsikrede er beløbet 159.012 kr.
 • Skal udforme og indsende et CV til jobnet.dk senest to uger efter, at du har meldt dig ledig.
 • Når du er tilmeldt jobcentret, skal du overholde krav, regler og tidsfrister for at vedblive med at modtage dagpenge. Overholder du ikke reglerne, kan du få karantæne eller miste dagpengeretten.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at du aktivt skal søge arbejde og være klar til at arbejde, når du finder et job.

Overblik over (højeste) dagpengesatser i 2020 

Dagpengemodtagertype

Højeste sats pr. måned

Fuldtidsforsikrede

19.083 kr.

Deltidsforsikrede

12.722 kr.

Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede

15.648 kr.

Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede

10.432 kr.

Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede

13.644 kr.

Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede

9.096 kr.

Ungesats (50%), fuldtidsforsikrede

9.542 kr.

Ungesats (50%), deltidsforsikrede

6.361 kr.

 Læs mere >>> Se liste over alle A-kasser i Danmark

 

Funktionær

Afgørende for, om en person er funktionær eller ej, er stillingens indhold og arbejdstid, mere end en jobtitel. Ifølge Funktionærloven inkluderer funktionærer i Danmark personer, der arbejder inden for tre arbejdsområder. Det første felt dækker medarbejdere, der har med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-fabriksmæssig...
Læs mere

Hvad er en A-kasse?

Fordele med et medlemskab Der er mange fordele med et medlemskab i en a-kasse, en såkaldt arbejdsløshedskasse, i Danmark. Som medlem kan du blandt andet få: dagpenge ved ledighed orlovsydelse efterløn hjælp til jobsøgning hjælp til udfyldning af forskellige papirer. Du kan desuden...
Læs mere

Hvad er en fagforening?

Fagforeninger hjælper Danmarks mange fagforeninger arbejder hårdt for at sikre de bedste arbejdsvilkår for landets lønmodtagere. En del fagforeninger har valgt at specialisere sig på arbejdere fra en specifik branche, f.eks. industriarbejdere eller lærere, mens andre har en bredere medlemskreds fra forskellige arbejdsområder. Fagforeningerne varetager sine medlemmernes...
Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Om enmandsvirksomheder og fagforeninger Når du etablerer egen virksomhed, vil der være en lang række forhold, du skal tage stilling til – det er ikke altid ligetil. Du skal eksempelvis beslutte virksomhedsorganisationen, hvilket har indvirkning på, hvordan du bliver beskattet, samt hvordan du skal drive...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?