jorden dagpenge

Dagpengesatser

Det er din a-kasse, som styrer udbetalingen af dine dagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig eller syg. Du skal imidlertid kunne leve op til flere forskellige krav for at få udbetalt dagpenge, og det er derfor ikke nok at være medlem af en a-kasse. 

Her kan du få svar på hvordan man kan få udbetalt dagpenge, hvor længe man kan få dagpenge, hvad er sygedagpenge, få et overblik over forskellige krav og regler for at modtage dagpenge samt de nuværende dagpengesatser fra januar 2024.

Hvordan får man udbetalt dagpenge?

Mange lønmodtagere oplever på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv at modtage en fyreseddel. Det kan bl.a. ske som følge af nedskæringer og omrokeringer. En pludselig fyring rammer dog altid hårdt, både på det personlige plan og ikke mindst hvad angår privatøkonomien. 

Du kan dog gøre flere ting for at ruste dig mod en eventuel fyring, f.eks. ved at melde dig ind i en a-kasse. Det er ikke obligatorisk at være tilmeldt en a-kasse, men det er en god idé, fordi du kan sikre dig dagpenge i tilfælde af, at du bliver fyret. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år for at kunne få udbetalt dagpenge.

Når det gælder udbetaling af dagpenge, skal du altid være opmærksom på, at det udelukkende gælder for dig, der er blevet ufrivilligt ledig. Du kan principielt ikke få udbetalt dagpenge, hvis du selv har valgt at opsige din stilling, medmindre der gælder helt særlige forhold.

Hvis du er medlem af a-kassen og nu står med en fyreseddel, skal du gennem flere trin for at kunne hæve dagpengesatsen, der pr. 1. januar 2024 svarer til 20.359 kr. om måneden for en fuldtidsforsikret. Dette er den højeste dagpengesats, og satsen falder alt efter, om du er nyuddannet eller deltidsforsikret. Se overblikket over dagpengesatser fra januar 2024 i bunden af siden for at se hvilken dagpengesats der netop gælder for den dagpengegruppe du tilhører.

Dagpengesatserne justeres årligt af staten. Er du blevet ufrivilligt ledig, skal du på den første ledighedsdag melde dig ledig på jobcentret, ligesom du skal kontakte a-kassen og ansøge om dagpenge. Herefter er det din pligt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. omfatter, at du skal sende relevante ansøgninger, møde op til samtaler med jobcentret og a-kassen, opdatere CV samt løbende indskrive jobsøgningsaktiviteter på jobnet.dk og indsende dit månedlige dagpengekort til din a-kasse.

Opfylder du ikke kravene, der stilles af jobcentret og a-kassen, kan du blive sat i karantæne. Får du karantæne to gange på et enkelt år, må du vinke farvel til dine dagpenge. Dog kan du genoptjene din dagpengeret igen ved at indberette 300 løntimer som fuldtidsforsikret inden for 3 måneder.

For at starte processen med at modtage dagpenge skal du melde dig ledig på jobnet.dk, hvilket du gør ved at oprette dig som bruger med dit NemID. Når du har oprettet dig som bruger, skal du melde dig ledig samt angive ét jobønske. Senest to uger efter din første ledighedsdag skal du uploade dit CV til jobnet.dk. Det sidste du skal gøre, er løbende at registrere din jobsøgning i jobloggen på jobnet.dk. For at få udbetalt dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort hos din a-kasse, dette gøres også online.

Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du kontakte dit lokale jobcenter eller din a-kasse og de kan hjælpe dig med at starte processen, så du kan modtage dagpenge.

Læs mere >>> Generelt om a-kasser

Hvor længe kan man få dagpenge?

Det er langt fra sikkert, at du kan få udbetalt dagpengesatsen i hele din ledighedsperiode. Der er nemlig en begrænsning på hvor længe man kan få dagpenge. Dagpengeperioden løber kun over 2 år, men med de nye regler fra 2017 kan du under særlige betingelser opnå en fleksibel forlængelse på op til 1924 opsparede timer, svarende til 1 ekstra år, hvor en måneds arbejde udløser to måneder med dagpenge osv.

Ønsker du at optjene en ny dagpengeperiode, skal du ifølge de gældende regler have arbejdet i en periode, der svarer til 1924 timer inden for 3 år, hvis du vel at mærke ønsker en fuldtidsforsikring. For deltidsforsikrede ligger antallet på 1258 timer.

Det siger sig selv, at du ikke længere kan få dagpenge, når du er i arbejde, da du jo har en indkomst igen. Du skal derfor huske at meddele jobnet.dk, når du har fået et arbejde, og ikke længere er ledig.

Hvad er sygedagpenge?

Hvad enten du er ledig eller lønmodtager, kan du løbe ind i sygdom, som forhindrer dig i at opfylde dit job. I sådan et tilfælde kan man ansøge om sygedagpenge. Sygdom kan være alt fra arbejdsskader til alvorlige sygdomstilfælde.

For at modtage sygedagpenge skal du opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du har været i beskæftigelse i mindst 240 timer inden for de seneste 6 måneder.
 • Var du ikke syg, havde du opnået retten til arbejdsløshedsdagpenge.
 • Du har afsluttet en erhvervsuddannelse som varede mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
 • Du er nuværende elev i lønnet praktik og under uddannelse.
 • Du har et fleksjob. 

Du kan højst få udbetalt sygedagpenge i 22 uger over en 9 måneders periode. Sygedagpengesatsen ligger pr. 1. januar 2024 på 4.695 kroner om ugen. Det er a-kassen, der står for udbetalingen i den første periode, mens kommunen senere hen overtager opgaven, ligesom det også er kommunen, der står for at evaluere forløbet og afklare spørgsmål såsom hvornår du forventer at være tilbage på arbejdsmarkedet. Er der allerede fra begyndelsen en klar fornemmelse af, at sygdomsforløbet er af kortere varighed, vil der med stor sandsynlighed ikke blive sat gang i de store evalueringer. 

Vil du have sygedagpenge, skal du altid huske at melde dig syg fra første sygedag hos både arbejdsgiver, a-kasse og jobcenter.

Få styr på de forskellige regler

Dagpengeområdet er løbende genstand for nye regler og tiltag, hvorfor du altid bør holde et vågent øje med de aktuelle krav og dagpengesatser hos din lokale a-kasse og på hjemmesider som denne. A-kassen og jobcentret hjælper naturligvis med at orientere dig, men i sidste ende er det din opgave som dagpengemodtager at holde styr på alle de gældende regler. 

Dagpengeområdet er meget regelorienteret, og misser du en samtale hos jobcentret, siger nej til et tilbud fra a-kassen eller glemmer at oplyse om nyt arbejde, kan det komme til at koste dig ganske dyrt økonomisk. Derfor har vi nedenunder samlet et up-to-date overblik over nuværende regler og krav for at modtage dagpenge samt de nuværende dagpengesatser fra 2024.

Overblik over regler og krav for at modtage dagpenge i 2024

 • Du er blevet ufrivilligt ledig (fyring)
 • Du skal tilmelde dig jobcenteret og melde dig ledig på jobnet.dk fra første ledighedsdag
 • Du har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • Du skal have tjent og indberettet mindst 263.232 kr. (2024) inden for de sidste 3 år, såfremt du er fuldtidsforsikret. For deltidsforsikrede er beløbet 175.488 kr. (2024).
 • Skal udforme og indsende et CV til jobnet.dk senest to uger efter, at du har meldt dig ledig.
 • Når du er tilmeldt jobcentret, skal du overholde krav, regler og tidsfrister for at vedblive med at modtage dagpenge. Overholder du ikke reglerne, kan du få karantæne eller miste dagpengeretten.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at du aktivt skal søge arbejde og være klar til at arbejde, når du finder et job.

Overblik over (højeste) dagpengesatser i 2024 

Dagpengemodtagertype

Højeste sats pr. måned
Fuldtidsforsikrede 20.359 kr.
Deltidsforsikrede 13.573 kr.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede 16.694 kr.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede 11.130 kr.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede 14.557 kr.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede 9.705 kr.
Ungesats (50%), fuldtidsforsikrede 10.180 kr.
Ungesats (50%), deltidsforsikrede 6.787 kr.

 

Dagpengesatser for tidligere år

Dagpengesatser i 2023

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.728 kr. 236.736 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 14.106 kr. 169.272 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 16.177 kr. 194.124 kr.
Deltidsforsikrede 13.152 kr. 157.824 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.864 kr. 118.368 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.785 kr. 129.420 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.864 kr. 118.368 kr.
Unge deltid, 50% 6.576 kr. 78.912 kr.

  

Dagpengesatser i 2022

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.351 kr. 232.212 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.836 kr. 166.032 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.868 kr. 190.416 kr.
Deltidsforsikrede 12.901 kr. 154.812 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.224 kr. 110.688 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.579 kr. 126.948 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.676 kr. 116.112 kr.
Unge deltid, 50% 6.451 kr. 77.412 kr.

 

 

 Læs mere >>> Se liste over alle A-kasser i Danmark

 

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.