Tips til jobsamtale

hiring g0a97f3f38 1920

Her på siden finder du en række tips og gode råd til jobsamtalen. Er du så dygtig og heldig at du er blevet bedt om at komme til jobsamtale hos en potentiel arbejdsgiver, fordi vedkommende fandt din ansøgning interessant, så er det vigtigt at du har helt styr på hvordan du skal håndtere jobsamtalen, så du kan øge dine chancer så meget som muligt for faktisk at modtage jobbet efterfølgende.

Tips til forberedelse op til jobsamtalen

At tage til jobsamtale kan sammenlignes med at gå til eksamen. Det er yderst vigtigt at man dukker op så velforberedt som overhovedet muligt, da man typisk kun har den ene mulighed for at slå igennem og ende med et godt resultat og i sidste ende jobbet. 

Undersøg virksomheden

Op til jobsamtalen vil det være en stor fordel for dig at undersøge virksomheden. Undersøg og forstå hvad den laver, samt dens værdier og mission, og overvej hvordan alt dette relaterer sig til din profil og erfaring. Hvis du kan møde op til samtalen og have en masse viden om virksomheden allerede, vil du lettere kunne manøvrere samtalen til din fordel, og jobintervieweren vil forstå at du er seriøs og interesseret i jobbet, og forstår hvad virksomheden laver og står for.

Overvej dine spørgsmål og svar

Forbered nogle relevante spørgsmål til selve jobbet, produkter og services samt ansættelsesbetingelser. Overvej enhver faglig tvivl til virksomheden eller din stilling/opgaver du måtte have, og still disse under interviewet. Udover at det giver dig afklaring om din nye potentielle arbejdsplads og stilling, så viser det også interesse, selvstændig tankegang og det faktum at du har taget stilling til situationen.

Tænk også på, hvad de eventuelt kunne finde på at stille dig af spørgsmål. Overvej dine svar så du fremstår mere selvsikker og klar i mælet. 
Typiske spørgsmål du kan blive udsat for kan eksempelvis være:

  • Hvorfor skal vi lige præcis ansætte dig i stedet for en anden?
  • Hvad er din særlige interesse for jobbet?
  • Hvorfor vil du gerne arbejde for os?
  • Hvad er dine styrker og svagheder, kompetencer og mangler?
  • Giv klare, gode og korte eksempler på hvordan du vil løse en konkret opgave i jobbet ud fra din erfaring og viden
  • Hvilke kvalifikationer, karaktertræk, erfaringer gør dig relevant for jobbet?
  • Hvordan vil du bidrage til den videre udvikling af virksomheden og teamet?
  • Hvilke forventninger har du til din nye chef, kollegaer, virksomheden, dig selv?
  • Hvad skal du have i løn – og hvorfor?

Der kan være mange andre spørgsmål til samtalen. Det er muligt at du slet ikke vil blive stillet de ovenstående. Det afhænger af hver enkelt interviewer. Ikke desto mindre er det en god ide at have dem in mente.

Overvej din udstråling

Intervieweren vil hurtigt kunne danne sig et billede af dig som person, eller i det mindste deres ide af dig som person og som kollega ud fra din udstråling til samtalen. Dette inkluderer både det tøj du har valgt at tage på, dine svar, dine spørgsmål, din interesse. Giv et fast håndtryk og kig altid intervieweren i øjnene, men uden at stirre.

Husk, at tøj også er stærk kommunikation, og at det sender vigtige signaler omkring dig som person. Tilpas derfor ikke kun det, du gerne vil sige med dine ord, og din holdning for den sags skyld, men også din påklædning og øvrige fremtoning alt efter virksomhedens kultur og din stillings indhold.

Smil og bevar en positiv udstråling. Enhver virksomhed vil gerne have motiverede og positive medarbejdere, så vis oprigtig interesse og viden omkring virksomheden og stillingen. At være ærlig om dine fejl og mangler kan også være en positiv tilføjelse til din jobsamtale. Uddyb dine svagheder, og hvad du kan gøre bedre. Dermed viser du at du er bevidst om dine mangler eller svagheder og er interesseret i at forbedre dem.

Røde flag til jobsamtalen

Om end ikke tit, hænder det til tider at intervieweren vil spørge dig om planer for eksempelvis graviditet, barsel, adoption, religiøs overbevisning, seksualitet osv. Selvom man i princippet godt må spørge ind til sådanne emner, må det ikke blive pålagt nogen form for vægt eller have en udslagsgivende effekt på ansættelsen af dig. Bliver du alligevel spurgt, kan du med fordel svare at du ikke har nogle aktuelle planer om børn, for eksempel, og at religiøs overbevisning eller seksualitet er dit eget private anliggende. Sørg for ikke at fremstå defensiv, og svar i et passende roligt tonefald. På den måde undviger du spørgsmålene uden at virke uhøflig

Afslag på jobsamtalen

Som jobsøger skal du selvfølgelig også regne med, at du kan få et afslag efter en jobsamtale, måske endda en masse afslag indtil du slår igennem. Det kan være yderst demotiverende at få et afslag gang efter gang efter en jobsamtale. Her kan du med fordel kanalisere din energi og konstruktivt overveje hvad der kunne være gået galt eller mindre godt til samtalen, så du er velforberedt på den næste. Du kan eventuelt overveje at kontakte vedkommende der stod for din samtale og spørge ind til afslaget og årsagen bag det.

I den forbindelse kan du spørge, hvad virksomheden lagde vægt på da de valgte en anden ansøger over dig, samt spørge efter gode råd til hvad du kan gøre bedre næste gang. Du kan også bede om råd til fremtidige jobmuligheder hos virksomheden. Hvis der eksempelvis er et kursus du kunne tage for at forbedre dine kompetencer og dermed dine chancer for en stilling i fremtiden.

Sygemelding

Når du skal sygemeldes Hvis du er så uheldig at blive syg, er det vigtigt at du sørger for at få sygemeldt dig korrekt. Hvis du har et arbejde skal du sygemelde dig på den rigtige måde til din arbejdsgiver, ellers risikerer du at potentielt...
Læs mere

Fleksjob

Hvad er Fleksjob? Fleksjob er en speciel ordning og et tilbud til de personer der pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige normale vilkår. Fleksjob er et tilbud fra jobcenteret til de personer der ikke har...
Læs mere

Jobrettet Uddannelse

Hvad er jobrettet uddannelse? Jobrettet uddannelse er et tilbud og en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede der har de færrest faglige kompetencer. Tillbuddet er til for at de borgere der kæmper med at komme i arbejde kan øge deres faglige kompetencer med det håb om...
Læs mere

Sådan laver du den bedste jobansøgning

Her på siden har vi lavet en artikel der kan hjælpe dig i din jobsøgning, nemlig de ting du skal vide for at lave den bedste jobansøgning der forhåbentlig kan lande dig en jobsamtale, op potentielt et arbejde. Ansøgningen er et vigtigt element når...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?