Konkursbo

bankruptcy 2774829 340

Er din arbejdsgiver gået konkurs?

Når den virksomhed du arbejder for går konkurs er det bedst hvis du øjeblikkeligt eller hurtigst muligt får kontaktet din fagforening for at finde ud af hvordan du skal forholde dig til situationen, hvad du skal vide og være opmærksom på, samt hvordan du kommer videre efterfølgende. Det kan også være at på grund af konkursen kan din arbejdsgiver ikke udbetale dig den løn du er berettiget til, hvorfor det er yderst vigtigt at kontakte din fagforening så du kan få din optjente løn.

Der kan være mange ukendte faktorer at skulle tage stilling til når den virksomhed, du arbejder hos, går konkurs. Typisk sker det fordi der ikke er flere penge tilbage i kassen som virksomheden kan køre rundt på. Når en virksomhed går konkurs, betyder det altså at det er en permanent lukning. Når din arbejdsgiver bliver erklæret konkurs, bliver der valgt en såkaldt kurator (en advokat). Kuratoren vil nu være den der bestemmer på din arbejdsplads og er i sin essens din nye arbejdsgiver. Kuratoren har 14 dage efter konkursdatoen til at tage stilling til din ansættelse. Du skal som udgangspunkt stadig arbejde indtil du får besked om andet. 

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en forsikringsfond i Danmark, som alle private arbejdsgivere betaler ind til. Fonden sikrer blandt andet, at du som medarbejder får udbetalt dine ydelser som løn, feriepenge, pension og lignende. Hvis din arbejdsgiver begærer konkurs og ikke er i stand til eller villig til at udbetale din løn, kan du eller din fagforening på vegne af dig tage kontakt til LG, så du kan modtage din berettigede løn.

Man bør være opmærksom på, at LG højst dækker en samlet udbetaling på 160.000 kr. efter skat. Det er altså det beløb, du maksimalt kan få udbetalt. Herudover kommer de feriepenge, du har til gode, som de også dækker. Der er en del dokumentation du skal have klar når du indsender en anmeldelse om lønkrav til LG om at få udbetalt din løn. Din fagforening kan og vil hjælpe med hvert enkelt trin i processen, så det er så nemt og gennemskueligt for dig som muligt.

Herunder finder du en liste over den påkrævede dokumentation til en anmeldelse hos LG:

  • Ansættelseskontrakt
  • Din opsigelse eller brev fra kurator
  • Lønsedler
  • Pensionsaftale (såfremt du har en pensionsordning)
  • Kontoudskrifter fra din bank (som bevis på at din løn ikke er indbetalt)
  • Andre dokumenter, som du mener kunne være vigtige.

Du skal indsende din anmeldelse om krav til LG senest 4 måneder efter at din arbejdsgiver har begæret konkursen. Hvis det ikke sker kan LG vælge at afslå dit krav. Derudover så dækkes løn mm. normalt ikke, hvis det er ældre end 6 måneder regnet fra den dag, konkursen blev modtaget hos skifteretten

Efter konkursen

Efter at din arbejdsgiver er gået konkurs og du er blevet fritstillet, bør du hurtigst muligt få kontaktet Jobcentret i din bopælskommune og få meldt dig ledig. Du kan også gøre dette online på jobnet.dk. Så har du informeret Jobcentret om at du er blevet ledig, og kan også indsende din ansøgning om at få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse.

Dobbelt løn og overskydende arbejdstimer

Hvis du får nyt arbejde umiddelbart efter konkursen af din tidligere arbejdsgiver, og måske får dobbelt løn (altså løn både fra din tidligere og nye arbejdsgiver), så bør du være opmærksom på begrebet ”overskydende” timer, som a-kassen anvender hvis du efterfølgende skal have dagpenge.

Hvis et a-kassemedlem i de forudgående tre måneder før deres tilmelding til jobcentret har haft beskæftigelse/indtægt i mere end 37 timer pr. uge, bliver de overskydende timer overført, så man først ville kunne modtage dagpenge efter de pågældende timer er blevet afspadseret/opbrugt. Altså, hvis du modtager løn fra LG grundet konkursen fra din tidligere arbejdsgiver, og samtidig modtager løn fra et nyt job vil de ekstra timer blive overført, og du skal afspadsere eller opbruge timerne inden a-kassen kan udbetale dagpenge når du igen bliver ledig.

Guide til dagpenge

Dagpengesystemet kan være enormt besværligt at finde rundt i. Der er mildt sagt et hav af bestemmelser, love og krav man skal være opmærksom på. Hvis man er ny til systemet kan det også umiddelbart virke uoverskueligt at få styr på hvordan man udfylder...
Læs mere

Tips til jobsamtale

Her på siden finder du en række tips og gode råd til jobsamtalen. Er du så dygtig og heldig at du er blevet bedt om at komme til jobsamtale hos en potentiel arbejdsgiver, fordi vedkommende fandt din ansøgning interessant, så er det vigtigt at...
Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Hverdagen kan være fyldt med både små og store konflikter. Ikke mindst på arbejdspladsen kan der til tider opstå uenigheder og konflikter, som i værste ende kan føre til et betydeligt værre og mere ubehageligt arbejdsmiljø, mindsket produktivitet og mere stress for dig og dine...
Læs mere

Strejke

Nogle gange kan det hænde at vilkårene bliver så dårlige eller utilfredsstillende af den ene eller anden grund, at du som medarbejder sammen din kolleger ender i en konflikt med jeres arbejdsgiver og simpelthen beslutter jer for at nedlægge arbejdet og starte en strejke...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?