Fyret

opsigelse fyret

Ikke fyret uden en grund

Danske lønmodtagere har krav på retfærdige og trygge ansættelses- og arbejdsvilkår, hvilket blandet andet indebærer, at du ikke blot kan blive fyret uden en grund. Din arbejdsgiver har ret til at opsige dig som medarbejder, så længe denne følger det givne opsigelsesvarsel og reglerne omkring afskedigelse, som blandt andet står beskrevet i din ansættelseskontrakt. Afhængigt af ansættelsens varighed og om man er omfattet af en overenskomst eller er funktionær, skal arbejdsgiveren samtidig have en rimelig grund til at afskedige medarbejderen.

Hvis du har været funktionæransat i minimum et år, har du ret til en rimelig grund for din afskedigelse, og det samme gælder for ikke-funktionærer, som er dækket af en overenskomst og som har arbejdet mindst ni måneder på arbejdspladsen. Saglige grunde for en fyring kan for eksempel være, at arbejdspladsen ikke har råd til at beholde dig som medarbejder på grund af besparelser og nedskæringer, eller at omstruktureringer og organisationsændringer foretages. Diskriminering må aldrig forekomme, og arbejdsgiveren må altså ikke afskedige lønmodtageren på baggrund af religion, etnisk oprindelse, handicap, køn eller lignende.  Det samme gælder i forbindelse med graviditet eller barselsorlov. Arbejdsgiveren må heller ikke afskedige medarbejderen på baggrund af medlemskab i en vis fagforening. I Danmark er der fagforeningsfrihed, og det er dermed op til det enkelte individ, hvilken fagforening denne vil være medlem af.

Som medlem af en fagforening kan du nyde mange goder. Fagforeningerne repræsenterer deres medlemmer og beskytter de danske arbejderes rettigheder. Som medlem kan du blandt andet få råd om ansættelseskontrakt, arbejdsmiljø og lønforhold, nyde karrievejledning og deltage i nyttige kurser. Hvis du oplever en konflikt på arbejdspladsen, kan fagforeningen desuden gå ind og agere mægler mellem de forskellige parter, og du kan spørge fagforeningen til råds om dine rettigheder, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet.

Ubegrundet opsigelse?

Hvis du opfatter din afskedigelse som uberettiget, kan du også tage kontakt til din fagforening, som kan gå ind og vurdere din situation. Fagforeningen undersøger dermed om din arbejdsgiver kan godtgøre, at afskedigelsen er saglig, og i sidste ende kan du få økonomisk godtgørelse, hvis det ikke er tilfældet. I tilfælde af afskedigelse på grund af manglende kvalifikationer, kigger fagforeningen blandt andet på, om du har haft muligheden for efteruddannelse og at opdatere dine kompetencer. Det er op til arbejdspladsen at løbende efteruddanne dig, og det er derfor interessant at undersøge om sådanne tilbud er blevet givet til dig, og om du i så fald har afvist dem. Bliver du afskediget på grund af sygdom, vil fagforeningen se nærmere på, om du har været syg ofte eller alvorligt syg i en længere periode.

Du må ikke blive fyret, blot fordi du har haft influenza i en uge eller to. Visse overenskomster siger til og med, at en opsigelse ikke må ske i forbindelse med sygdom. Andre er underordnet Funktionærloven, som tillader afskedigelse efter 120 dages sygdom inden for de seneste 12 måneder. Mere kompliceret er det med en fyring på grund af samarbejdsvanskeligheder. Ved vanskeligheder mellem dig og din arbejdsgiver skal denne først kalde dig til samtale eller formulere en skriftlig advarsel, inden en afskedigelse kan forekomme. Det kan være svært at vurdere nøjagtigt hvor, det gik galt i relationen mellem parterne, men afgørende ved samarbejdsproblemer er, at arbejdsgiveren kan bevise, at du har forårsaget vanskelighederne og ikke har villet forbedre samarbejdet.   

Danske lønmodtagere er beskyttet mod uberettiget fyring via lovgivningen, men det kan være svært for den enkelt medarbejder at overskue lovgivningen, og her kan din fagforening altså gå ind og hjælpe. Din fagforening har god kendskab til reglerne for usaglig og saglig afskedigelse og tilbyder dig gerne juridisk sparring.

Sygemelding

Når du skal sygemeldes Hvis du er så uheldig at blive syg, er det vigtigt at du sørger for at få sygemeldt dig korrekt. Hvis du har et arbejde skal du sygemelde dig på den rigtige måde til din arbejdsgiver, ellers risikerer du at potentielt...
Læs mere

Fleksjob

Hvad er Fleksjob? Fleksjob er en speciel ordning og et tilbud til de personer der pga. varige mén eller nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige normale vilkår. Fleksjob er et tilbud fra jobcenteret til de personer der ikke har...
Læs mere

Jobrettet Uddannelse

Hvad er jobrettet uddannelse? Jobrettet uddannelse er et tilbud og en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede der har de færrest faglige kompetencer. Tillbuddet er til for at de borgere der kæmper med at komme i arbejde kan øge deres faglige kompetencer med det håb om...
Læs mere

Sådan laver du den bedste jobansøgning

Her på siden har vi lavet en artikel der kan hjælpe dig i din jobsøgning, nemlig de ting du skal vide for at lave den bedste jobansøgning der forhåbentlig kan lande dig en jobsamtale, op potentielt et arbejde. Ansøgningen er et vigtigt element når...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?