Arbejdsulykker

Arbejdsulykker

Har du været så uheldig at blive skadet eller syg i forbindelse med dit arbejde betegnes dette som en arbejdsskade eller arbejdsulykke. I den forbindelse er det yderst vigtigt at du er godt klar over dine rettigheder, og at du kan gøre krav på en erstatning fra din arbejdsgiver. Denne sektion omhandler arbejdsulykker, og hvordan man skal forholde sig til det, samt hvordan fagforeningen kan hjælpe dig hvis du bliver syg eller skadet på grund af arbejde.

Har du været så uheldig at blive skadet eller syg i forbindelse med dit arbejde betegnes dette som en arbejdsskade eller arbejdsulykke. I den forbindelse er det yderst vigtigt at du er godt klar over dine rettigheder, og at du kan gøre krav på en erstatning fra din arbejdsgiver. Denne sektion omhandler arbejdsulykker, og hvordan man skal forholde sig til det, samt hvordan fagforeningen kan hjælpe dig hvis du bliver syg eller skadet på grund af arbejde.

Hvordan skal man forholde sig til en arbejdsulykke?

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, skal du altid sørge for at få den anmeldt. Det er desuden vigtigt at være meget detaljeret i beskrivelsen af anmeldelsen. Selv den mindste, måske ligegyldige detalje kan være udslagsgivende for om du har ret til erstatning, samt hvor meget du kan få udbetalt. Her kan du få en række gode råd til hvordan du skal forholde dig til din arbejdsulykke.

  1. Dokumentér din skade - Sørg for at tage billeder og nedskriv eventuelle vidner så disse kan kontaktes og bekræfte episodens realitet
  2. Anmeld ulykken - Din arbejdsgiver skal hurtigst muligt have besked om skaden. Denne vil kontakte forsikringsselskabet og efterfølgende involvere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvis dette regnes for nødvendigt
  3. Vold skal politianmeldes inden for 72 timer - Skyldes skaden enten vold eller trusler om vold skal du huske at anmelde den til politiet da det er afgørende for eventuelle erstatningsforhold
  4. Gå til læge/tandlæge - Gå altid til lægen så hurtigt som muligt, så du kan blive tilset, så dine symptomer kan blive journalført til en erstatningssag
  5. Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale fagforening - Hvis du er i tvivl om noget, eller føler at du har fået en urimelig afgørelse i din sag, så tag kontakt til fagforeningen

Fagforeningens rolle i en arbejdsulykke

Din arbejdsskade er som udgangspunkt et anliggende mellem dig og din arbejdsgiver og dennes forsikringsselskab - efterfølgende, hvis forsikringsselskabet finder det nødvendigt, bliver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) også involveret i forhold til anerkendelse og erstatningssag. Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet af den ene eller anden part, uanset om det er din arbejdsgiver, forsikringsselskabet eller AES, så kan du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Sådan kan din fagforening hjælpe dig

Din fagforening står til rådighed til at støtte og vejlede dig igennem din sag med de involverede parter. Hvis du har de mindste tvivl kan du bede fagforeningen om at overtage din sag via en fuldmagt, så de fører den på dine vegne. På den måde kan du være sikker på at alt fungerer som det skal, og at din side i sagen bliver dokumenteret, behandlet og hørt ordentligt. Din fagforening er en garant for dine rettigheder i en arbejdsulykke, hvorfor den kan være uvurderlig i en sag hvor du ikke er sikker på om alt bliver gjort efter bogen. Derudover sørger fagforeningen også for at du er bekendt med og klar over alle dine rettigheder og muligheder i en arbejdsskadesag.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.