Social Dumping

istockphoto 1149078028 170667a

Hvad er social dumping?

Du har sikkert hørt om fænomenet social dumping i nyhederne, men hvad er det egentlig og hvorfor er det relevant for dig på arbejdsmarkedet?

Social dumping er den praksis hvor arbejdsgivere hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde og opgaver i Danmark, eller andre lande for den sags skyld, til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold end eksempelvis deres danske kolleger.

Hvad betyder social dumping for dig?

Social dumping er med til at true den danske arbejdsmodel. Siden 1800-tallet har Danmarks fagforeninger kæmpet for ordentlige vilkår og lønforhold for danske arbejdstagere. Med åbningen af arbejdsmarkedet og den stigende globalisering har både danske og udenlandske virksomheder i stigende grad fået udført arbejde i Danmark, der på ingen måder kan sammenlignes med arbejdsforholdene eller lønniveauet for danske arbejdstagere inden for samme fag.

Arbejdet bliver ofte udført af udenlandske virksomheder som hverken betaler skat eller moms i Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og ikke håndhæver de ansattes sociale rettigheder.

Udover at de arbejdstagere som bliver hyret af disse virksomheder der udøver social dumping bliver underbetalt og udnyttet, kan det også have stor betydning for dig og dit arbejdsliv. Antag at du er lastbilchauffør og arbejder på overenskomst med diverse rettigheder og en månedsløn på 30.000 som er gennemsnittet i dette fag, og så at en anden virksomhed hyrer en række udenlandske lastbilchauffører uden overenskomst og ansætter dem til at køre dobbelt så meget som dig på en vagt for en femtedel af prisen. Dette kan du ikke konkurrere med og du kan potentielt miste dit arbejde, da din arbejdsgiver, der ellers følger reglerne og respekterer dine rettigheder, ikke vil kunne opretholde din stilling da den konkurrerende virksomhed udfører det samme arbejde så meget billigere.

Altså har social dumping negative konsekvenser for:

  • de arbejdstagere der bliver udnyttet og underbetalt,
  • de ansatte på overenskomstmæssige arbejdsvilkår, hvis arbejde bliver overtaget af de udenlandske arbejdere
  • de virksomheder der faktisk overholder reglerne, og ikke kan konkurrere på sådanne unfair vilkår
  • den generelle beskæftigelse i Danmark, da danske medarbejdere bliver fyret grundet den billige udenlandske arbejdskraft.

Hvordan kan du være med til at stoppe social dumping?

Det vigtigste værn mod social dumping i Danmark er en stærk og indflydelsesrig fagbevægelse. De fleste virksomheder i Danmark har indgået overenskomster med fagforeningerne, og dermed er arbejdstagernes rettigheder sikrede. Den bedste måde at sætte en stopper for social dumping er ved hjælp af at være medlem af en fagforening. Som medlem af fagforeningen kan du få hjælp, støtte og vejledning hvis din arbejdsgiver - dansk såvel som udenlandsk, ikke overholder dine rettigheder og behandler dig ordentligt.

Desuden, via dit medlemskab bliver du en del af et fælleskab og giver din fagforening og hele fagforeningsbevægelsen en større stemme og mere indflydelse på udviklingen af arbejdsmarkedet. Fagforeningerne vil have større mulighed for at sikre overenskomster på flere arbejdspladser rundt om i landet, og dermed undgå at arbejdsgivere udnytter deres medarbejdere.

Uddannelse

Læring og uddannelse er en gennemgående del af livet, og det er aldrig for sent at lære noget nyt og blive bedre til et fag. Her i denne artikel vil vi gå lidt mere i dybden med forskellige typer uddannelse du kan tage...
Læs mere

Krifa eller det faglige hus (Sammenligning)

Her på siden vil du få et sammenligneligt overblik over to af de største danske fagforeninger; Krifa og Det Faglige Hus som er de to største gule fagforeninger i Danmark. De gule fagforeninger er kendetegnet ved ikke at være i stand til at forhandle...
Læs mere

Hvorfor tjekke årsopgørelsen fra SKAT?

Hvorfor er det en god ide at tjekke årsopgørelsen, og forskudsopgørelsen for den sags skyld, hos SKAT? Selvom de arbejdsgiver har pligt til at indberette dine lønoplysninger til SKAT, hænder det desværre regelmæssigt at det ikke altid sker. For at undgå et skattesmæk er det...
Læs mere

Udmelding af fagforening/a-kasse

Udmelding af din fagforening/a-kasse, og gode grunde til ikke at gøre det Siden her omhandler det at melde sig ud af fagforeningen eller a-kassen. Der kan være mange grunde til at du ønsker at udmelde dig fra din fagforening eller a-kasse. Måske anser du det...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?