Overenskomster

overenskomst

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation (en fagforening). Den indbefatter de regler, vilkår og aftaler der skal overholdes af både arbejdsgiver og arbejdstager på en given arbejdsplads.

Afhængigt af faget kan en overenskomst indeholde mange forskellige emner og forhold på arbejdspladsen, men som minimum er der indgået en aftale om lønforhold og arbejdstid i overenskomsten.

Typisk vil en overenskomst som minimum indeholde emner såsom:

  • Lønfporhold og lønstigning
  • Pensionsforhold
  • Arbejdstid, overarbejde og diverse tillæg
  • Opsigelse
  • Ferie og feriefridage
  • Uddannelse og kurser.

Overenskomst i Danmark

Danmark er kendetegnet ved et relativt unikt arbejdsmarked. Der er eksempelvis ingen mindsteløn eller pensionslovgivning i Danmark, eller andre generelle lønmodtagerlove som i de fleste lande der er sammenlignelige med Danmark. I stedet for er overenskomster afgørende for hvilke rettigheder lønmodtagere har. Arbejdsmarkedet er indrettet efter forhandlingerne mellem frivillige parter. Derfor er også omkring 80% af alle danske lønmodtagere dækket af en overenskomst, og 100% for lønmodtagere i den offentlige sektor.

Til gengæld har Folketinget vedtaget en række andre regler for at sikre arbejdsrettigheder for alle i Danmark. De inkluderer eksempelvis:

  • Funktionærloven (omhandlende ansættelse og opsigelse)
  • Ferieloven (retten til fem ugers ferie)
  • Arbejdsmiljøloven (angående sikkerhed og arbejdsmiljø)

Hvordan bliver overenskomster indgået?

Som nævnt bliver overenskomsterne forhandlet imellem arbejdsgiverorganisationer og en lønmodtagerorganisationer. Mange fagforeninger har eneforhandlingsret til at indgå overenskomster med arbejdsgiverne på deres respektive områder, hvorfor det kan være meget fordelagtigt for dig som lønmodtager at tilmelde dig en relevant fagforening inden for dit område. På den måde er fagforeningen stærkere og har en større stemme at kunne bruge under forhandlingerne med din arbejdsgiver. Jo stærkere din fagforening, jo bedre kan dine vilkår potentielt blive.

Ikke alle fagforeninger forhandler overenskomster

Som sagt er det ikke alle fagforeningerne i Danmark der forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. De såkaldte "gule" fagforeninger, er de fagforeninger der ikke gør. Årsagen til dette er at de modtager medlemmer uafhængigt af fagområde, og er derfor ikke interesserede i overenskomstforhandling. Til gengæld er disse fagforeninger også betydeligt billigere end de fagspecifikke. Blandt de gule fagforeninger finder du Det Faglige Hus, Kristelig Fagforening (Krifa), De Frie Funktionærer og ASE. Priserne på disse kan komme helt ned til 69 kr. om måneden, hvorimod de fagspecifikke kan løbe op i 500 kr. pr. måned.

Den højere pris på de fagspecifikke foreninger betyder til gengæld også at de kan og vil sikre dig bedre vilkår i din overenskomst. Så derfor kan de have stor værdi for dig som lønmodtager i sidste ende. Det er ikke et krav, men det anbefales at blive medlem af den fagforening der har forhandlet din overenskomst på din arbejdsplads hjem, for både at vise solidaritet, og give foreningen et bedre udgangspunkt når nye forhandlinger skal indgås. 

Den Danske Model

Den Danske Model omhandler den verdenskendte og unikke organisering og indretning af det danske arbejdsmarked, hvor det vigtigste kendetegn er de frivillige aftaler, der bliver indgået mellem arbejdsgiverforeningerne og lønmodtagerorganisationerne/fagforeningerne. Et andet vigtigt kendetegn ved den Danske Model er begrebet flexicurity, som omhandler den meget store fleksibilitet på det danske arbejdsmarked,...
Læs mere

Fagforening og a-kasse i udlandet

Man kan hurtigt tro at hvis man flytter til udlandet så er det ligegyldigt at forblive medlem af sin fagforening og/eller a-kasse, fordi hvad skulle de dog kunne hjælpe med eller tilbyde når du ikke arbejder i Danmark? Hvad skal fagforeningen til for i...
Læs mere

Fordele og ulemper ved fagforeningsmedlemskab

Der kan være et hav af fordele ved at være medlem af en fagforening. Ikke desto mindre er det ikke allefagforeningers opgave at overbevise dig om at du skal melde dig ind i en fagforening. Derimod er det vores arbejde at sørge for at...
Læs mere

Funktionær

Afgørende for, om en person er funktionær eller ej, er stillingens indhold og arbejdstid, mere end en jobtitel. Ifølge Funktionærloven omhandler funktionærer i Danmark personer, der arbejder inden for tre arbejdsområder. Det første felt dækker medarbejdere, der har med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-fabriksmæssig...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?