Kollektive overenskomster

inkomstforsakring

Fagforeninger – kollektive overenskomster

Mange stiller spørgsmålet, om det kan betale sig at blive medlem af en fagforening. Eftersom det ikke er obligatorisk at være medlem af en fagforening, er det en individuel sondering. Man må derfor gøre op med sig selv, hvad der passer bedst ind i ens personlige arbejdsliv. Fagforeningernes arbejde ligger dels i det nære arbejde med at løse medlemmernes individuelle problemstillinger, der relaterer sig til arbejdspladsen, og dels i at forhandle sig frem til kollektive overenskomster, hvis indhold er gældende for den pågældende faggruppe. De kollektive overenskomster skabes mellem arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne (fagforeninger).

På det danske marked findes der pt. ikke en lønmodtagerlov, hvorfor det primært er op til fagforeningerne at få forhandlet sig frem til de gældende overenskomster. Denne danske model bevirker, at mange af fagforeningerne er ekstra passionerede omkring forhandlingerne, da det jo netop er faggruppens egne ønsker man sætter i højsædet og skal have præsenteret for arbejdsgiverne. De kollektive overenskomster opstiller betingelser for de arbejdsretlige forhold og kan således rumme punkter som pension, mindsteløn, antal arbejdstimer, generelle arbejdsvilkår og diverse tillægsydelser. Ved konflikter mellem parterne, kan man inddrage forskellige instanser såsom Arbejdsretten eller Forligsinstitutionen.

Når de kollektive overenskomster er i hus, vil man blive informeret om resultatet, hvorigennem man får kendskab til, hvilke vilkår der er gældende for ens specifikke arbejdsområde. Du vil dog også typisk kunne finde de forskellige overenskomster og tillægsaftaler på arbejdspladsens hjemmeside o.l., hvis du har brug for at få opfrisket de enkelte aftaler, der er blevet indgået.

Det anslås, at 80% af alle lønmodtagere arbejder under en overenskomst. Fagforeningerne spiller således en vigtig rolle på det danske arbejdsmarked.

Hvis du vælger at blive medlem af en fagforening, findes der en lang række alternativer, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig, og hvad enten du søger fagspecifikke eller tværfaglige fagforeninger.

Læs mere >>> Om fagforeninger

Funktionær

Afgørende for, om en person er funktionær eller ej, er stillingens indhold og arbejdstid, mere end en jobtitel. Ifølge Funktionærloven inkluderer funktionærer i Danmark personer, der arbejder inden for tre arbejdsområder. Det første felt dækker medarbejdere, der har med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-fabriksmæssig...
Læs mere

Hvad er en A-kasse?

Fordele med et medlemskab Der er mange fordele med et medlemskab i en a-kasse, en såkaldt arbejdsløshedskasse, i Danmark. Som medlem kan du blandt andet få: dagpenge ved ledighed orlovsydelse efterløn hjælp til jobsøgning hjælp til udfyldning af forskellige papirer. Du kan desuden...
Læs mere

Hvad er en fagforening?

Fagforeninger hjælper Danmarks mange fagforeninger arbejder hårdt for at sikre de bedste arbejdsvilkår for landets lønmodtagere. En del fagforeninger har valgt at specialisere sig på arbejdere fra en specifik branche, f.eks. industriarbejdere eller lærere, mens andre har en bredere medlemskreds fra forskellige arbejdsområder. Fagforeningerne varetager sine medlemmernes...
Læs mere

Dagpengesatser

Det er din a-kasse, som styrer udbetalingen af dine dagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig eller syg. Du skal imidlertid kunne leve op til flere forskellige krav for at få udbetalt dagpenge, og det er derfor ikke nok at være medlem af en a-kasse.  Her...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?