inkomstforsakring

Kollektive overenskomster

Fagforeninger – kollektive overenskomster

Fagforeninger – kollektive overenskomster

Mange stiller spørgsmålet, om det kan betale sig at blive medlem af en fagforening. Eftersom det ikke er obligatorisk at være medlem af en fagforening, er det en individuel sondering. Man må derfor gøre op med sig selv, hvad der passer bedst ind i ens personlige arbejdsliv. Fagforeningernes arbejde ligger dels i det nære arbejde med at løse medlemmernes individuelle problemstillinger, der relaterer sig til arbejdspladsen, og dels i at forhandle sig frem til kollektive overenskomster, hvis indhold er gældende for den pågældende faggruppe. De kollektive overenskomster skabes mellem arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne (fagforeninger).

På det danske marked findes der pt. ikke en lønmodtagerlov, hvorfor det primært er op til fagforeningerne at få forhandlet sig frem til de gældende overenskomster. Denne danske model bevirker, at mange af fagforeningerne er ekstra passionerede omkring forhandlingerne, da det jo netop er faggruppens egne ønsker man sætter i højsædet og skal have præsenteret for arbejdsgiverne. De kollektive overenskomster opstiller betingelser for de arbejdsretlige forhold og kan således rumme punkter som pension, mindsteløn, antal arbejdstimer, generelle arbejdsvilkår og diverse tillægsydelser. Ved konflikter mellem parterne, kan man inddrage forskellige instanser såsom Arbejdsretten eller Forligsinstitutionen.

Når de kollektive overenskomster er i hus, vil man blive informeret om resultatet, hvorigennem man får kendskab til, hvilke vilkår der er gældende for ens specifikke arbejdsområde. Du vil dog også typisk kunne finde de forskellige overenskomster og tillægsaftaler på arbejdspladsens hjemmeside o.l., hvis du har brug for at få opfrisket de enkelte aftaler, der er blevet indgået.

Det anslås, at 80% af alle lønmodtagere arbejder under en overenskomst. Fagforeningerne spiller således en vigtig rolle på det danske arbejdsmarked.

Hvis du vælger at blive medlem af en fagforening, findes der en lang række alternativer, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig, og hvad enten du søger fagspecifikke eller tværfaglige fagforeninger.

Læs mere >>> Om fagforeninger

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.