Kollektive overenskomster

inkomstforsakring

Fagforeninger – kollektive overenskomster

Mange stiller spørgsmålet, om det kan betale sig at blive medlem af en fagforening. Eftersom det ikke er obligatorisk at være medlem af en fagforening, er det en individuel sondering. Man må derfor gøre op med sig selv, hvad der passer bedst ind i ens personlige arbejdsliv. Fagforeningernes arbejde ligger dels i det nære arbejde med at løse medlemmernes individuelle problemstillinger, der relaterer sig til arbejdspladsen, og dels i at forhandle sig frem til kollektive overenskomster, hvis indhold er gældende for den pågældende faggruppe. De kollektive overenskomster skabes mellem arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne (fagforeninger).

På det danske marked findes der pt. ikke en lønmodtagerlov, hvorfor det primært er op til fagforeningerne at få forhandlet sig frem til de gældende overenskomster. Denne danske model bevirker, at mange af fagforeningerne er ekstra passionerede omkring forhandlingerne, da det jo netop er faggruppens egne ønsker man sætter i højsædet og skal have præsenteret for arbejdsgiverne. De kollektive overenskomster opstiller betingelser for de arbejdsretlige forhold og kan således rumme punkter som pension, mindsteløn, antal arbejdstimer, generelle arbejdsvilkår og diverse tillægsydelser. Ved konflikter mellem parterne, kan man inddrage forskellige instanser såsom Arbejdsretten eller Forligsinstitutionen.

Når de kollektive overenskomster er i hus, vil man blive informeret om resultatet, hvorigennem man får kendskab til, hvilke vilkår der er gældende for ens specifikke arbejdsområde. Du vil dog også typisk kunne finde de forskellige overenskomster og tillægsaftaler på arbejdspladsens hjemmeside o.l., hvis du har brug for at få opfrisket de enkelte aftaler, der er blevet indgået.

Det anslås, at 80% af alle lønmodtagere arbejder under en overenskomst. Fagforeningerne spiller således en vigtig rolle på det danske arbejdsmarked.

Hvis du vælger at blive medlem af en fagforening, findes der en lang række alternativer, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig, og hvad enten du søger fagspecifikke eller tværfaglige fagforeninger.

Læs mere >>> Om fagforeninger

Uddannelse

Læring og uddannelse er en gennemgående del af livet, og det er aldrig for sent at lære noget nyt og blive bedre til et fag. Her i denne artikel vil vi gå lidt mere i dybden med forskellige typer uddannelse du kan tage...
Læs mere

Social Dumping

Hvad er social dumping? Du har sikkert hørt om fænomenet social dumping i nyhederne, men hvad er det egentlig og hvorfor er det relevant for dig på arbejdsmarkedet? Social dumping er den praksis hvor arbejdsgivere hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde og opgaver i Danmark,...
Læs mere

Krifa eller det faglige hus (Sammenligning)

Her på siden vil du få et sammenligneligt overblik over to af de største danske fagforeninger; Krifa og Det Faglige Hus som er de to største gule fagforeninger i Danmark. De gule fagforeninger er kendetegnet ved ikke at være i stand til at forhandle...
Læs mere

Hvorfor tjekke årsopgørelsen fra SKAT?

Hvorfor er det en god ide at tjekke årsopgørelsen, og forskudsopgørelsen for den sags skyld, hos SKAT? Selvom de arbejdsgiver har pligt til at indberette dine lønoplysninger til SKAT, hænder det desværre regelmæssigt at det ikke altid sker. For at undgå et skattesmæk er det...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?