Fagforening og a-kasse i udlandet

fagforening udland

Man kan hurtigt tro at hvis man flytter til udlandet så er det ligegyldigt at forblive medlem af sin fagforening og/eller a-kasse, fordi hvad skulle de dog kunne hjælpe med eller tilbyde når du ikke arbejder i Danmark?

Hvad skal fagforeningen til for i udlandet?

For mange fagforeningers vedkommende er det også tilfældet, at de uden for landets grænser ikke kan være til stor hjælp for dig, dels er de ikke eksperter i arbejdsmarkedet i det pågældende land du flytter til, de kan ikke tilgodese dine interesser ifm. overenskomstforhandlinger, og du kan heller ikke gøre brug af mange af de fordele de tilbyder, simpelthen fordi du ikke er i Danmark. 

Dog er der også adskillige fagforeninger som faktisk godt kan være en hjælp når du arbejder i udlandet. Eksempelvis kan du som medlem af Finansforbundet stadig modtage rådgivning ift. til dit job og arbejdsmarked i udlandet. Finansforbundet samarbejder internationalt med bl.a. den globale fagforeningsorganisation UNI Global Union (UNI) og Nordic Financial Union (NFU). Samarbejdet giver medlemmerne mulighed for at få lokal rådgivning om de lokale løn- og ansættelsesvilkår, overenskomst og lovgivning i udlandet. Denne rådgivning er gratis uanset om det handler om udstationering eller et fast job i udlandet. Man kan ændre sit medlemskab til et passivt medlemskab, og stadig få gavn af disse muligheder.

En del fagforeninger har også aftaler med fagforeninger med fagforeninger inden for samme arbejdsområde i udlandet, især i de nordiske lande. Som medlem af Den Danske Dyrlægeforening kan du gratis opretholde dit medlemskab hvis du flytter til et andet nordisk land, og stadig bevare nogle af dine fordele i foreningen. Det skal dog sige at de fleste fagforeninger ikke kan tilbyde det store hvis du er udlandsdansker, men hos mange kan du i stedet ændre dit kontingent til et passivt medlemskab, så du stadig er en del af foreningen, for færre penge, og stadig har adgang til nogle fordele og funktioner hos foreningen.

A-kasse i udlandet

Der er nogle regler for a-kasse du skal være opmærksom på hvis du flytter til udlandet. Først og fremmest er de forskellige alt efter hvilket land du flytter til.

Hvis du får arbejde i et andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz skal du som hovedregel melde dig ud af din danske a-kasse, og i stedet betale til arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land. Dette er pga. EU-samarbejdet om social sikring og arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU. Man kan nemlig kun være forsikret i ét land ad gangen, og derfor skal du melde dig ud af din danske a-kasse. 

Er du udstationereret, eller grænsependler kan du dog stadig være medlem af a-kassen. 

Dagpenge i udlandet?

Der er en høj grad af koordinering imellem EU/EØS-landende hvorfor du godt kan overføre din ret til dagpenge i andre lande, og du vil ikke miste dine allerede optjente rettigheder til dagpenge. Du skal selv huske at søge om optagelse i den udenlandske arbejdsløshedsforsikring. I det fleste europæiske lande er det obligatorisk at være medlem, og du betaler til forsikringen over skatten.

Det er vigtigt at du bliver arbejdsløshedsforsikret i udlandet inden for 8 uger, hvis du vil bevare din anciennitet fra din danske a-kasse. Hav dog in mente at reglerne og fristerne er forskellige i nogle lande, hvorfor vi anbefaler at grundigt tjekke det enkelte lands regler og vilkår.

For at kunne overføre optjente dagpengerettigheder til et andet EU/EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal du inden du rejser sørge for at få et såkaldt PD U1 dokument, som du kan få fra a-kassen eller borger.dk. Med den kan den udenlandske a-kasse se dine indtægter og indbetalinger til a-kassen i Danmark, og dermed registrere dine rettigheder korrekt.

Den Danske Model

Den Danske Model omhandler den verdenskendte og unikke organisering og indretning af det danske arbejdsmarked, hvor det vigtigste kendetegn er de frivillige aftaler, der bliver indgået mellem arbejdsgiverforeningerne og lønmodtagerorganisationerne/fagforeningerne. Et andet vigtigt kendetegn ved den Danske Model er begrebet flexicurity, som omhandler den meget store fleksibilitet på det danske arbejdsmarked,...
Læs mere

Overenskomster

Hvad er en overenskomst? En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation (en fagforening). Den indbefatter de regler, vilkår og aftaler der skal overholdes af både arbejdsgiver og arbejdstager på en given arbejdsplads. Afhængigt af faget kan en overenskomst indeholde mange forskellige emner og...
Læs mere

Fordele og ulemper ved fagforeningsmedlemskab

Der kan være et hav af fordele ved at være medlem af en fagforening. Ikke desto mindre er det ikke allefagforeningers opgave at overbevise dig om at du skal melde dig ind i en fagforening. Derimod er det vores arbejde at sørge for at...
Læs mere

Funktionær

Afgørende for, om en person er funktionær eller ej, er stillingens indhold og arbejdstid, mere end en jobtitel. Ifølge Funktionærloven omhandler funktionærer i Danmark personer, der arbejder inden for tre arbejdsområder. Det første felt dækker medarbejdere, der har med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-fabriksmæssig...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?