udlandet

Fagforening og a-kasse i udlandet

Man kan hurtigt tro, at hvis man flytter til udlandet, så er det ligegyldigt at forblive medlem af sin fagforening og/eller a-kasse, fordi hvad skulle de dog kunne hjælpe med eller tilbyde når du ikke arbejder i Danmark?

Man kan hurtigt tro, at hvis man flytter til udlandet, så er det ligegyldigt at forblive medlem af sin fagforening og/eller a-kasse, fordi hvad skulle de dog kunne hjælpe med eller tilbyde når du ikke arbejder i Danmark?

Hvad skal fagforeningen til for i udlandet?

For mange fagforeningers vedkommende er det også tilfældet, at de uden for landets grænser ikke kan være til stor hjælp for dig, dels er de ikke eksperter i arbejdsmarkedet i det pågældende land, du flytter til, de kan ikke tilgodese dine interesser ifm. overenskomstforhandlinger, og du kan heller ikke gøre brug af mange af de fordele de tilbyder, simpelthen fordi du ikke er i Danmark. 

Dog er der også adskillige fagforeninger som faktisk godt kan være en hjælp når du arbejder i udlandet. Eksempelvis kan du som medlem af Finansforbundet stadig modtage rådgivning ift. til dit job og arbejdsmarkedet i udlandet. Finansforbundet samarbejder internationalt med bl.a. den globale fagforeningsorganisation UNI Global Union (UNI) og Nordic Financial Union (NFU). Samarbejdet giver medlemmerne mulighed for at få lokal rådgivning om de lokale løn- og ansættelsesvilkår, overenskomst og lovgivning i udlandet. Denne rådgivning er gratis uanset om det handler om udstationering eller et fast job i udlandet. Man kan ændre sit medlemskab til et passivt medlemskab og stadig få gavn af disse muligheder.

En del fagforeninger har også aftaler med fagforeninger med fagforeninger inden for samme arbejdsområde i udlandet, især i de nordiske lande. Som medlem af Den Danske Dyrlægeforening kan du gratis opretholde dit medlemskab hvis du flytter til et andet nordisk land, og stadig bevare nogle af dine fordele i foreningen. Det skal dog siges, at de fleste fagforeninger ikke kan tilbyde det store, hvis du er udlandsdansker, men hos mange kan du i stedet ændre dit kontingent til et passivt medlemskab, så du stadig er en del af foreningen, for færre penge, og stadig har adgang til nogle fordele og funktioner hos foreningen.

A-kasse i udlandet

Der er nogle regler for a-kasse, som du skal være opmærksom på, hvis du flytter til udlandet. Først og fremmest er de forskellige alt efter hvilket land du flytter til.

Hvis du får arbejde i et andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz skal du som hovedregel melde dig ud af din danske a-kasse, og i stedet betale til arbejdsløshedsforsikringen i det pågældende land. Dette er pga. EU-samarbejdet om social sikring og arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU. Man kan nemlig kun være forsikret i ét land ad gangen, og derfor skal du melde dig ud af din danske a-kasse. 

Er du udstationereret, eller grænsependler kan du dog stadig være medlem af a-kassen. 

Dagpenge i udlandet?

Der er en høj grad af koordinering imellem EU/EØS-landende hvorfor du godt kan overføre din ret til dagpenge i andre lande, og du vil ikke miste dine allerede optjente rettigheder til dagpenge. Du skal selv huske at søge om optagelse i den udenlandske arbejdsløshedsforsikring. I det fleste europæiske lande er det obligatorisk at være medlem, og du betaler til forsikringen over skatten.

Det er vigtigt at du bliver arbejdsløshedsforsikret i udlandet inden for 8 uger, hvis du vil bevare din anciennitet fra din danske a-kasse. Hav dog in mente at reglerne og fristerne er forskellige i nogle lande, hvorfor vi anbefaler at grundigt tjekke det enkelte lands regler og vilkår.

For at kunne overføre optjente dagpengerettigheder til et andet EU/EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal du inden du rejser sørge for at få et såkaldt PD U1 dokument, som du kan få fra a-kassen eller borger.dk. Med den kan den udenlandske a-kasse se dine indtægter og indbetalinger til a-kassen i Danmark, og dermed registrere dine rettigheder korrekt.

Hvilken fagforening passer dig?

Hvis du er usikker på, hvilken fagforening der passer bedst til dig og dit erhverv, kan du bruge vores søgefunktion nedenfor. Søg efter erhverv eller erhvervsområde.