Enkeltmandsvirksomhed

11

Om enmandsvirksomheder og fagforeninger

Når du etablerer egen virksomhed, vil der være en lang række forhold, du skal tage stilling til – det er ikke altid ligetil. Du skal eksempelvis beslutte virksomhedsorganisationen, hvilket har indvirkning på, hvordan du bliver beskattet, samt hvordan du skal drive din virksomhed. Eksempler på organisationsformer er anpartsselskaber, aktieselskaber og enmandsvirksomheder. Driver du eksempelvis din neglesalon som en enmandsvirksomhed, er der intet kapitalkrav til virksomheden, og du er angivet som den eneste ejer og står derfor for alle beslutninger. Du må gerne ansætte medarbejdere.

Som ejer af en enmandsvirksomhed kan du sagtens melde dig ind i en fagforening og a-kasse, også selvom du ikke er lønmodtager. Fagforeningen vil bl.a. kunne give dig juridisk hjælp, hvis du skulle støde på problemer. Samtidig får du også adgang til diverse netværk og kompetencegivende kurser. Fagforeninger sigter således også mod de selvstændige, selvom omdrejningspunktet er kampen for bedre arbejdsvilkår til lønmodtagere.

Søger du en fagforening udelukkende for selvstændige, er Dana et bud. De kan tilbyde særlige løsninger, hvad enten man er på vej til at etablere sin egen virksomhed eller er i fuld gang. Kontingentet ligger på 524 kr. pr. måned. Du kan også vælge at melde dig ind i fagforeninger og a-kasser, der både optager lønmodtagere og selvstændige. Skal man nævne nogle få navne blandt mange, kunne det være Ase, Krifa, PROSA, Teknisk Landsforbund og Business Danmark.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du ikke modtage dagpenge. Det kan du imidlertid, hvis din enmandsvirksomhed må lukke ned. Karensperioden er 3 uger, medmindre der er tale om et konkursbo. Som selvstændig giver det derfor god mening at betale ind til en a-kasse, hvis man vil sikre sig selv ved ledighed.

Som selvstændig er du i lidt af en særposition, når du skal vælge fagforening. Brug derfor nettet til at finde det rigtige match.

Læs mere >>> Fagforening og a-kasse for selvstændige

Funktionær

Afgørende for, om en person er funktionær eller ej, er stillingens indhold og arbejdstid, mere end en jobtitel. Ifølge Funktionærloven inkluderer funktionærer i Danmark personer, der arbejder inden for tre arbejdsområder. Det første felt dækker medarbejdere, der har med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-fabriksmæssig...
Læs mere

Hvad er en A-kasse?

Fordele med et medlemskab Der er mange fordele med et medlemskab i en a-kasse, en såkaldt arbejdsløshedskasse, i Danmark. Som medlem kan du blandt andet få: dagpenge ved ledighed orlovsydelse efterløn hjælp til jobsøgning hjælp til udfyldning af forskellige papirer. Du kan desuden...
Læs mere

Hvad er en fagforening?

Fagforeninger hjælper Danmarks mange fagforeninger arbejder hårdt for at sikre de bedste arbejdsvilkår for landets lønmodtagere. En del fagforeninger har valgt at specialisere sig på arbejdere fra en specifik branche, f.eks. industriarbejdere eller lærere, mens andre har en bredere medlemskreds fra forskellige arbejdsområder. Fagforeningerne varetager sine medlemmernes...
Læs mere

Dagpengesatser

Det er din a-kasse, som styrer udbetalingen af dine dagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig eller syg. Du skal imidlertid kunne leve op til flere forskellige krav for at få udbetalt dagpenge, og det er derfor ikke nok at være medlem af en a-kasse.  Her...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?