Den Danske Model

copenhagen 4780942 960 720

Den Danske Model omhandler den verdenskendte og unikke organisering og indretning af det danske arbejdsmarked, hvor det vigtigste kendetegn er de frivillige aftaler, der bliver indgået mellem arbejdsgiverforeningerne og lønmodtagerorganisationerne/fagforeningerne. Et andet vigtigt kendetegn ved den Danske Model er begrebet flexicurity, som omhandler den meget store fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, da arbejdsgivere kan hyre og fyre deres ansatte relativt hurtigt og nemt. Til gengæld for den fleksibilitet, men usikkerhed for lønmodtagerne, er medarbejderne sikret relativ stor økonomisk sikkerhed under ledighed via eksempelvis dagpenge , så de stadig kan beholde deres indkomstniveau.

Baggrunden for den Danske Model

Den Danske model har sin oprindelse fra Septemberforliget fra 1899, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og det der i dag er FH indgik et forlig om hvordan det reglerne for det danske arbejdsmarked skulle indgås, og hvordan det skulle indrettes. Forliget indebar blandt andet hvordan overenskomster skulle indgås og opsiges, og hvordan konflikter skulle iværksættes, heriblandt strejke og lockout. I daglig tale er den samlede betegnelse for arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne også arbejdsmarkedets parter.

Karakteristika for modellen

Den Danske Model kendetegnes ved en meget høj overenskomstdækning på arbejdsmarkedet i Danmark, samt at et meget stort flertal af lønmodtagerene traditionelt set har været og stadig er medlem af fagforeningerne, samtidig med at et stort flertal af arbejdsgiverne på samme tid har været og er medlem af arbejdsgiverorganisationerne. Altså er det danske arbejdsmarked yderst organiseret på både den ene og den anden side af spektret. 

Denne høje organisering har ført til en stor frivillighed blandt arbejdsmarkedets parter omkring arbejdsvilkårene. Af denne årsag er der samtidig også meget begrænset lovgivning fra Folketingets side omkring arbejdsmarkedet i Danmark, sammenlignet med andre lande. Det er simpelthen ikke så nødvendigt, da arbejdsmarkedets parter selv er i stand til at indrette og regulere markedet som de finder bedst. Eftersom både arbejdsgivere og lønmodtagere er lige repræsenteret bliver der heller ikke en ubalance i systemet, der ville nødvendiggøre statslig indblanding.

Fagforeningernes rolle i den Danske Model

Fagforeningerne, på linje med Arbejdsgiverorganisationerne, er helt vitale for den Danske Model og det danske arbejdsmarkeds indretning. Uden fagforeningerne, og uden danskernes store villighed til at organisere sig i dem ville arbejdsmarkedet set betydeligt anderledes ud. Dit medlemskab af en fagforening kan altså have en stor effekt, fordi dit medlemskab sikrer bibeholdelsen af den Danske Model, og dermed den konstante udvikling og forbedring af vilkårene og forholdene på arbejdsmarkedet i Danmark. Hvis et stort nok antal af lønmodtagerne i Danmark, derimod besluttede sig for ikke være medlem af en fagforening, ville det betyde mindsket styrke for foreningerne, og dermed mindre indflydelse ved forhandlingsbordet under overenskomsterne. Dette kunne i sidste ende lede til ringere arbejdsvilkår for danskerne.

Overenskomster

Hvad er en overenskomst? En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation (en fagforening). Den indbefatter de regler, vilkår og aftaler der skal overholdes af både arbejdsgiver og arbejdstager på en given arbejdsplads. Afhængigt af faget kan en overenskomst indeholde mange forskellige emner og...
Læs mere

Fagforening og a-kasse i udlandet

Man kan hurtigt tro at hvis man flytter til udlandet så er det ligegyldigt at forblive medlem af sin fagforening og/eller a-kasse, fordi hvad skulle de dog kunne hjælpe med eller tilbyde når du ikke arbejder i Danmark? Hvad skal fagforeningen til for i...
Læs mere

Fordele og ulemper ved fagforeningsmedlemskab

Der kan være et hav af fordele ved at være medlem af en fagforening. Ikke desto mindre er det ikke allefagforeningers opgave at overbevise dig om at du skal melde dig ind i en fagforening. Derimod er det vores arbejde at sørge for at...
Læs mere

Funktionær

Afgørende for, om en person er funktionær eller ej, er stillingens indhold og arbejdstid, mere end en jobtitel. Ifølge Funktionærloven omhandler funktionærer i Danmark personer, der arbejder inden for tre arbejdsområder. Det første felt dækker medarbejdere, der har med klinisk eller teknisk bistandsydelse af ikke-fabriksmæssig...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?