Hvorfor tjekke årsopgørelsen fra SKAT?

skat123

Hvorfor er det en god ide at tjekke årsopgørelsen, og forskudsopgørelsen for den sags skyld, hos SKAT? Selvom de arbejdsgiver har pligt til at indberette dine lønoplysninger til SKAT, hænder det desværre regelmæssigt at det ikke altid sker. For at undgå et skattesmæk er det derfor en rigtig god ide jævnligt at tjekke din årsopgørelse hos SKAT, så du kan være sikker på at alle oplysninger er korrekte, og så du kommer til at betale det rette beløb i SKAT. 

Hvad er årsopgørelsen?

Årsopgørelsen er en oversigt og din skattebetalinger og indkomst fra året før. Den kigger altså bagud og viser hvad du har haft af indkomster, fradrag og hvad du har betalt i skat det foregående år. Årsopgørelsen bliver typisk opgjort og er tilgængelig for borgerne i midten af marts måned hvert år. Herefter har du indtil maj i det samme år til at lave eventuelle rettelser i årsopgørelsen, hvis der er noget der ikke stemmer, hvis du kan se at der er indberettet en lavere indkomst end hvad du har tjent, og omvendt hvis der er indberettet mere end du har tjent. Det giver dig også mulighed for at rette i dine fradrag så du ikke betaler mere i skat end nødvendigt.

SKAT har de fleste oplysninger på dig som de har brug for at lave din årsopgørelse. Dog er der nogle ting som du selv skal indberette, som ikke bliver gjort automatisk. De følgende emner skal du selv huske at indberette til SKAT, så du kan være sikker på at du betaler den korrekte skat:

  • Kørselsfradrag
  • Håndværkerbidrag
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Arbejdstøj
  • Gevinst og tab på aktier
  • Udlejning af værelse, bolig, bil
  • Kost, logi og dobbelt husførelse

Hvad er forskellen på årsopgørelsen og forskudsopgørelsen?

Forskudsopgørelsen er den beregning som SKAT har lavet af dine indtægter for det kommende eller nuværende år, og altså hvor meget du skal betale i skat. Du kan løbende justere din forskudsopgørelse så den passer til hvad du faktisk tjener i løbet af året. Årsopgørelsen er derimod regnskabet fra sidste år og bliver opgjort den ene gang om året i marts måned.

Fra midten af november hvert år kan du se og rette i din forskudsopgørelse. Du bør justere din forskudsopgørelse når du går op og ned i løn, optager lån, starter/lukker virksomhed og har hjemmearbejdsdage, så forskudsopgørelsen altid passer til din faktiske indtægt. Ved årsopgørelsen kan du tjekke og eventuelt rette om oplysningerne er korrekte, samt se om du får penge tilbage i skat, eller om du skal betale restskat.

Fagforeningen og årsopgørelsen

I forhold til din fagforening og a-kasse er det yderst relevant at du får tjekket din årsopgørelse og sørger for at den er korrekt. Eftersom kontingentet til både fagforeningen og a-kassen er fradragsberettiget er det vigtigt at du sørger for at fradraget er korrekt indberettet så du ikke betaler for meget i skat, og ikke gør brug af din ret til at få kontingentet tilbage i fradrag. Fagforeningskontingentet er fradragsberettiget op til 6.000 kr. hvert år, og ved a-kassen er der intet loft over fradraget.

Det er vigtigt at du ikke snyder dig selv for en større lønudbetaling, og at du ikke begår fejl så du betaler for meget i skat. Fagforeningen og a-kassen indberetter typisk selv fradraget til SKAT. Det hænder dog at det ikke altid bliver gjort korrekt. Der er også nogle fagforeninger der ikke gør det, så det er vigtigt at du er klar over procedurerne for din fagforening, og at du får tjekket om fradraget er indberettet korrekt i din årsopgørelse. 

Uddannelse

Læring og uddannelse er en gennemgående del af livet, og det er aldrig for sent at lære noget nyt og blive bedre til et fag. Her i denne artikel vil vi gå lidt mere i dybden med forskellige typer uddannelse du kan tage...
Læs mere

Social Dumping

Hvad er social dumping? Du har sikkert hørt om fænomenet social dumping i nyhederne, men hvad er det egentlig og hvorfor er det relevant for dig på arbejdsmarkedet? Social dumping er den praksis hvor arbejdsgivere hyrer udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde og opgaver i Danmark,...
Læs mere

Krifa eller det faglige hus (Sammenligning)

Her på siden vil du få et sammenligneligt overblik over to af de største danske fagforeninger; Krifa og Det Faglige Hus som er de to største gule fagforeninger i Danmark. De gule fagforeninger er kendetegnet ved ikke at være i stand til at forhandle...
Læs mere

Udmelding af fagforening/a-kasse

Udmelding af din fagforening/a-kasse, og gode grunde til ikke at gøre det Siden her omhandler det at melde sig ud af fagforeningen eller a-kassen. Der kan være mange grunde til at du ønsker at udmelde dig fra din fagforening eller a-kasse. Måske anser du det...
Læs mere
Hvilken fagforening eller a-kasse passer dig?